• 62 35 11 00

Kreftprisen MBS KWStiftelsen lowMontebellosenteret er svært taknemlig, stolt og utmyk for å ha fått tildelt Kreftprisen 2017 av Kirsten Wilbergs Minnefond.

Ifølge pressemeldingen fra Stiftelsen Kirsten Wilbergs Minnefond:

Helse- og omsorgsminister Bent Høie sto torsdagskveld, 26. okt, for den høytidelige utdelingen av Kirsten Wilbergs Minnefonds kreftpris. Prisen ble i år tildelt Montebellosenteret. 

”Jeg er glad for at noen har tenkt på pasientens helsetjeneste før meg.  Ja, ikke bare tenkt på den. Men satt tankene ut i livet. Da tenker jeg på vinnerne av årets kreftpris. For de hjelper mennesker til å leve med sykdom. For de ser ikke bare diagnosene. De ser menneskene som har dem – og deres pårørende.” sa Høie i sin tale.

Juryens begrunnelse:
Montebellosenteret tildeles prisen fordi de ser at kreftsykdom er mer enn en fysisk lidelse. Med sine kurs bidrar de til at pasienter og pårørende henter frem nye krefter og blir best mulig rustet til livet videre.
”Vi er imponert av jobben senteret har gjort i 27 år, og håper prisen kan bidra til å vise dette” sier Juryformann Halvor Wilberg.
Kreftprisen er pålydende kr. 100 000,- og en statuett lagd av Gøril Førsund.

Fakta om Minnefondet:
Kirsten Wilbergs Minnefond ble opprettet etter Kirstens død i 2011. Enkemannen Halvor og barna Tove, Bente og Howard utgjør styret i minnefondet sammen med Øyvind Kristiansen. 
Minnefondet finansierer også driften av stiftelsen Innen 48. Stiftelsen har vært en sentral kraft i arbeidet med å implementere tidlig oppstart av diagnose, diagnostiske sentre og pakkeforløp for kreft.    

Tidligere mottakere av kreftprisen:
Gjertrud Hannasvik (2011)
Sykehuset I våre hender (2012)
Wenche Myhre (2013)
Frede Olsen, dansk kreftlege og tidligere styreleder i Kræftens bekæmpelse (2014)
Kreftomsorg Rogaland (2015)
Øystein Kindervaag (2016) 

På bildet: 
Fra Montebellosenteret Maria Munsters (markedsansvarlig), Svein Ove Husnes (kursansvarlig), Torill Ensby (senterleder), Bent Høie (helse- og omsorgsminister), Halvor Wilberg (styrets leder), Tove Wilberg (datter), Bente Wilberg Brandt (datter), Howard Wilberg (sønn)

Søknadsskjemaer

Gå direkte til skjemaene her

Søknadsskjemaer

Gaver og donasjoner

Montebello-ambassadører på Vardesenteret Haukeland Montebello-ambassadører på Vardesenteret Haukeland 20.06.2018 - Last her ned en pdf med dato og tidspunkter. 
Les mer
Hageassistent for en uke! Hageassistent for en uke! 08.05.2018 - Mange av våre kursdeltakere har vist stor interesse for hagen vår. Derfor har vi utviklet et ekstraordinært tilbud for tidligere kursdeltakere, ved å bistå Kristin gjennom en uke med ulike oppgaver i hagen.  For 2018 er det planlagt to prosjektuker for maksimalt fire deltakere pr uke. Sammen...
Les mer
Montebello deltar med eget team på Stafett for livet! Montebello deltar med eget team på Stafett for livet! 27.04.2018 - Og vi inviterer deg til å være med på TEAM MONTEBELLOSENTERET! Stafett for livet arrangerres på Sveum Idrettspark i Brumunddal 26.-27. mai. Stafett for livet handler om åstøtte de som er rammet av kreft. Stafetten foregår ved at hvert lag har minst ett lagmedlem på banen i 24 timer. TEMA ...
Les mer