• 62 35 11 00

forskning slider

Prosjektet er et samarbeid med Nasjonalt kompetansetjeneste for seneffekter etter kreftbehandling, Kreftklinikken, Oslo universitetssykehus.

Prosjektet består av to delstudier som vil gi oss kunnskap om innhold og effekter av kreftrehabilitering. Per i dag er det fortsatt manglende informasjon på dette feltet. Prosjektet fikk forskningsmidler fra Helse Sør-Øst, og ble gjennomført i perioden høsten 2011 til våren 2013. Deltakerne på utvalgte kurs i denne perioden mottok et spørreskjema ved ankomst. Studie A er en tverrsnittsstudie hvor en ønsket å kartlegge demografiske, medisinske og helsemessige karakteristika av deltakerne ved Montebellosenteret (MBS), samt å innhente informasjon om preferanser for ulike type innhold i kreftrehabiliteringen. Studie B er en pre-post studie hvor en ønsket å se på effekten av et ukesopphold på MBS. Deltakerne på kursene for prostata-, bryst-, mage- og tarmkreft og deres pårørende fikk, i tillegg til å motta spørreskjema ved ankomst, tilsendt et oppfølgingsskjema tre måneder etter. 

pdfSammendrag Livsstil blant deltakere på Montebellosenteret
Link til artikkelen (kreves innloggingsrettigheter): https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26370221

 pdfSammendrag Fatigue blant deltakere og preferanser for innhold i rehabiliteringen
Link til artikkelen (kreves innloggingsrettigheter): https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28075207

pdfSammendrag Effekten av kursopphold for pasienter med prostatakreft - 3 måneder etter
Link til artikkelen (kreves innloggingsrettigheter): https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21626449

Søknadsskjemaer

Gå direkte til skjemaene her

Søknadsskjemaer

Gaver og donasjoner

Siri Økland donerer forfatterhonoraret til Montebellosenteret Siri Økland donerer forfatterhonoraret til Montebellosenteret 04.10.2017 - Journalist Siri Økland har nettopp gitt ut boken «Det står til liv». I boken, som blir gitt ut på Samlaget, viser hun hvordan det å være tett på døden, også er å være tett på livet. Boken ble lansert på Norli Strandgaten i Bergen den 28. september, og publikum fylte lokalet til randen...
Les mer
"Kreft-hva nå?" - kurs for unge voksne 09.06.2017 - Å være ung voksne og få en kreftdiagnose kan snu livet opp ned. Utfordringer kan være mange, for eks med å fullføre studien, starte en arbeidskarriere og/eller familieliv.   Vi arrangerer «Kreft - hva nå?» kurs, spesielt for unge voksne (18 - 45 år), alene eller med en nær pårørende....
Les mer
Forskningsprosjektet «Kreftrehabilitering - innhold og effekter» 15.05.2017 - Forskningsprosjektet «Kreftrehabilitering – innhold og effekter» er et samarbeidsprosjekt mellom Montebellosenteret og Nasjonalt kompetansetjeneste for seneffekter etter kreftbehandling, Kreftklinikken, Oslo universitetssykehus. Forskningsprosjektet er en spørreundersøkelse der hensikten er å...
Les mer