• 62 35 11 00

forskning slider

Prosjektet er et samarbeid med Nasjonalt kompetansetjeneste for seneffekter etter kreftbehandling, Kreftklinikken, Oslo universitetssykehus.

Prosjektet består av to delstudier som vil gi oss kunnskap om innhold og effekter av kreftrehabilitering. Per i dag er det fortsatt manglende informasjon på dette feltet. Prosjektet fikk forskningsmidler fra Helse Sør-Øst, og ble gjennomført i perioden høsten 2011 til våren 2013. Deltakerne på utvalgte kurs i denne perioden mottok et spørreskjema ved ankomst. Studie A er en tverrsnittsstudie hvor en ønsket å kartlegge demografiske, medisinske og helsemessige karakteristika av deltakerne ved Montebellosenteret (MBS), samt å innhente informasjon om preferanser for ulike type innhold i kreftrehabiliteringen. Studie B er en pre-post studie hvor en ønsket å se på effekten av et ukesopphold på MBS. Deltakerne på kursene for prostata-, bryst-, mage- og tarmkreft og deres pårørende fikk, i tillegg til å motta spørreskjema ved ankomst, tilsendt et oppfølgingsskjema tre måneder etter. 

pdfSammendrag Livsstil blant deltakere på Montebellosenteret
Link til artikkelen (kreves innloggingsrettigheter): https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26370221

 pdfSammendrag Fatigue blant deltakere og preferanser for innhold i rehabiliteringen
Link til artikkelen (kreves innloggingsrettigheter): https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28075207

pdfSammendrag Effekten av kursopphold for pasienter med prostatakreft - 3 måneder etter
Link til artikkelen (kreves innloggingsrettigheter): https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21626449

Søknadsskjemaer

Gå direkte til skjemaene her

Søknadsskjemaer

Gaver og donasjoner

Montebello-ambassadører på Vardesenteret Haukeland Montebello-ambassadører på Vardesenteret Haukeland 20.06.2018 - Last her ned en pdf med dato og tidspunkter. 
Les mer
Hageassistent for en uke! Hageassistent for en uke! 08.05.2018 - Mange av våre kursdeltakere har vist stor interesse for hagen vår. Derfor har vi utviklet et ekstraordinært tilbud for tidligere kursdeltakere, ved å bistå Kristin gjennom en uke med ulike oppgaver i hagen.  For 2018 er det planlagt to prosjektuker for maksimalt fire deltakere pr uke. Sammen...
Les mer
Montebello deltar med eget team på Stafett for livet! Montebello deltar med eget team på Stafett for livet! 27.04.2018 - Og vi inviterer deg til å være med på TEAM MONTEBELLOSENTERET! Stafett for livet arrangerres på Sveum Idrettspark i Brumunddal 26.-27. mai. Stafett for livet handler om åstøtte de som er rammet av kreft. Stafetten foregår ved at hvert lag har minst ett lagmedlem på banen i 24 timer. TEMA ...
Les mer