• 62 35 11 00

familiekurs slider

Kursene er for barnefamilier med barn i alder 0-18 år. Familien bør ha minst ett barn i skolealder. Barnas behov er hovedfokus i familiekursene: Mestring og tilpasning til livet med kreft i familien, og støtte fra andre barn og unge i samme situasjon. Målsettingen er å hjelpe familien å tilpasse seg situasjonen de er i, fremme forståelse for hverandre og styrke mestring og samspill.  

Oppholdet er strukturert slik at barna møter hverandre i en veksling mellom lek og alvor. I alderstilpassede samtalegrupper, lede av psykolog, hjelpes barna til å dele med vherandre hvordan de har det, hva som er vanskelig og hva de kan gjøre for å få det bedre.

Kurset er tilrettelagt med en veksling mellom faglig program, aktivitet og fritid. Barna deltar i aktiviteter sammen med miljøarbeidere når foreldrene er på foredrag eller i gruppesamtaler.

Kursene arrangeres i samarbeid med Senter for Krisepsykologi i Bergen ved klinisk psykolog Marianne Straume.

Mer om målgruppe til familiekursene:
Alle familiekurs har barn som pårørende som hovedtema og hele familien som målgruppe. Familiens hverdag skal være preget av kreftbehandling, langvarig forløp og en usikker fremtid. Dette kan være familier som er i en behandlingssituasjon, eller som nettopp er ferdig med behandling, hvor det har vært vanskelig for barna, og hvor fremtidsperspektivet er preget av stor usikkerhet. Det kan og være familier med en vedvarende kreftsykdom, tilbakefall og/eller dårlig prognose. Et av kursene retter seg mot familier hvor den som har vært syk er død. Kurs for kreftsyke barn retter seg spesielt mot søsken og deres situasjon som pårørende.

Når en kreftbehandling har kort forløp og en god prognose, er utfordringene for de unge svært ulik dem som kan leve med endret hverdag og frykt gjennom mange år. Der den kreftsyke er ferdig med behandlingen og barnas hverdag er tilbake til ”normalen” uten særlige symptomer på problemer, er det lite hensiktsmessig at barna settes tilbake til situasjonen igjen ved å delta på familiekurs.

Familier med barn som har startet på skolen er prioritert fordi samtalegruppene for barna er tilrettelagt fra skolealder. De som skal starte på skolen gis om mulig et tilpasset samtaletilbud i mindre gruppe. Yngre barn har ofte ikke den modenhet og utholdenhet som kreves for å ha nytte av kortvarige, intensive mestringsgrupper. Samtalegruppene stiller krav til å lytte til andre, vente på tur og holde fokus på ett tema av gangen.

 Møt Simen og Kjetil fra familiekurs- radiointervju 

Møt Trine på familiekurs mars 2011- radiointervju 

 Se våre familiekurs

Søknadsskjemaer

Gå direkte til skjemaene her

Søknadsskjemaer

Gaver og donasjoner

Montebello deltar med eget team på Stafett for livet! Montebello deltar med eget team på Stafett for livet! 27.04.2018 - Og vi inviterer deg til å være med på TEAM MONTEBELLOSENTERET! Stafett for livet arrangerres på Sveum Idrettspark i Brumunddal 26.-27. mai. Stafett for livet handler om åstøtte de som er rammet av kreft. Stafetten foregår ved at hvert lag har minst ett lagmedlem på banen i 24 timer. TEMA ...
Les mer
Nytt «hud- og føflekkreft-hva nå?» kurs Nytt «hud- og føflekkreft-hva nå?» kurs 05.03.2018 - Både pasienter og pårørende kan slite med å mestre livet etter diagnose og behandling. På et kursopphold møter pasienter andre som er i tilnærmet lik situasjon som seg selv. Også pårørende møter andre pårørende. Erfaringsutveksling er nyttig og kan hjelpe begge til å få støtte og...
Les mer
En begivenhetsrik dag hos Sandefjord Kreftforening En begivenhetsrik dag hos Sandefjord Kreftforening 20.02.2018 - I dag har vår senterleder Torill Ensby besøkt Sandefjord Kreftforening, hvor hun blant annet møtte Vincent Hagerup fra tverrfaglige kreftomsorgsteam og besøkte Sandefjord medisinske senter med lindrende enhet, dagtilbud, rehabiliteringsavdeling og LM senter. Her møtte hun lederen for senteret May...
Les mer