• 62 35 11 00

helsepersonell slider

Montebello ambassadrer VardesenteretEli og Gunnar Gjertsen har deltatt på flere kurs ved oss og kjenner Montebellosenteret godt fra innsiden. Og nå vil de gjerne informere andre om erfaringer og oppleverser ved kursophold. Bor du i Bergen eller omegn og har behov for informasjon, søknadsveiledning eller lurer du på noe angående kursopphold, ta en tur til Vardesenteret Haukeland. Eli og Gunnar har satt opp et oversikt når de er på Vardesenteret som Montebello-ambassadører.  pdfLast her ned en pdf med dato og tidspunkter. 

hageassistent2018 teaserMange av våre kursdeltakere har vist stor interesse for hagen vår. Derfor har vi utviklet et ekstraordinært tilbud for tidligere kursdeltakere, ved å bistå Kristin gjennom en uke med ulike oppgaver i hagen. 

For 2018 er det planlagt to prosjektuker for maksimalt fire deltakere pr uke. Sammen med gartneren konkretiseres tiltakene underveis, de kan for eks bestå av: Luke bed, beskjære busker, formere stauder og urter, plukke avblomstringer o.s.v.

Dato prosjektuker:
Kursuke 22: ankomst 3. juni – avreise 8. juni
Kursuke 36: ankomst 9. sept - avreise 14. sept

Har du lyst til å være hageassistent til vår gartner Kristin for en uke, finner du her mer informasjon!

sirkel inv

Og vi inviterer deg til å være med på TEAM MONTEBELLOSENTERET! Stafett for livet arrangerres på Sveum Idrettspark i Brumunddal 26.-27. mai.

Stafett for livet handler om åstøtte de som er rammet av kreft. Stafetten foregår ved at hvert lag har minst ett lagmedlem på banen i 24 timer. TEMA MONTEBELLOSENTERET skal bestå av ansatte, naboer, venner, familie, pårørende og rammede. Laget vårt er et åpent lag, slik at OGSÅ DU KAN MELDE DEG PÅ!

For mer informasjon om stafetten og hvordan du kan melde deg på, klikker du her for å laste ned en pdf.

Håper vi ses på Sveum 26.-27. mai!!

foredrag lowAntallet tilfeller av føflekkreft øker over hele verden, og vi i Norge er på verdenstoppen. I 2016 fikk 2114 nordmenn denne kreftformen. Dette er 20 ganger så mange tilfeller som på 1950-tallet, og er den kreftformen som øker mest i Norge, jmf KREFTregisteret.

For første gang arrangerer vi et eget "hud- og føflekkreft-hva nå?" kurs, 18. - 25. mai.
Både pasienter og pårørende kan slite med å mestre livet etter diagnose og behandling. På et kursopphold møter pasienter andre som er i tilnærmet lik situasjon som seg selv. Også pårørende møter andre pårørende. Erfaringsutveksling er nyttig og kan hjelpe begge til å få støtte og innsikt i sin situasjon. Fokuset i kurset rettes mot dine ressurser og bevisstgjøring av dine mestringsverktøy. Kunnskapsformidling om kreft og seneffekter, mestringsstrategier og livet videre er hovedtema. Klikk her for mer info og/eller søke på kurs.

 

I dag har vår senterleder Torill Ensby besøkt Sandefjord Kreftforening, hvor hun blant annet møtte Vincent Hagerup fra tverrfaglige kreftomsorgsteam og besøkte Sandefjord medisinske senter med lindrende enhet, dagtilbud, rehabiliteringsavdeling og LM senter. Her møtte hun lederen for senteret May Lisbeth Graff. Torill ble invitert av Sandefjord Kreftforening til et medlemsmøte, for å informere om tilbudene til kreftpasienter og pårørende ved Montebellosenteret. Blant mange spørsmål som Torill fikk fra medlemmene, vil vi spesielt nevne to, som kan være nyttig for mange:

  • Montebellosenteret tilbyr muligheten av å ta med en nær pårørende som også kan være venn eller venninne, en viktig person for den enkelte når livet røyner på. Flere på møtet nevnte at de følte seg alene når det var par og vegret seg av den grunn til å søke om opphold. De satt stor pris på info de fikk om at du aldri var alene som «alenedeltaker», og muligheten til å ta med andre enn partner var viktig.
  • Muligheten av å kunne søke på andre kurs enn diagnosekurs (trinn 1) når kreften ikke var av ny dato og andre utfordringer etter hvert meldte seg som en senfølge. Dette er noe mange ikke visste var mulig.

«Jeg ble imponert og ydmyk i møte med mennesker som gir så mye av selg selv til så mange. Det var en glede å se hva er mulig når engasjement og medmenneskelig omsorg er drivkraften» sier Torill etter besøket. 

bent hie gruppe2I går, tirsdag 6. februar 2018, fikk Montebellosenteret hyggelig besøk av helseministeren Bent Høie, Odd Bakken fra spesialisthelsetjenesteavdelingen og Cathrine Slaaen - Seniorrådgiver fra Helse- og Omsorgsdepartementet. Lokalpolitikere Odd-Hermann Roel Børke - Leder og gruppeleder i Ringsaker Høyre og Lars Svendstad - Nestleder i Ringsaker FrP var også tilstede.  Fra Montebellosenteret deltok Idar Magne Holme - Styreformann, Jan Vincents Johannessen - Daglig leder, Torill Ensby - Senterleder og Eli Edvardsen – Ansatte-representant i styre. 

Vi fikk mulighet til å takke for 5000 oppholdsdøgn som nå blir en del av den ordinære rammebevilgningen til Montebellosenteret, som totalt er på 14000 oppholdsdøgn. Kapasiteten med dagens driftsmodell ligger på 20000 oppholdsdøgn. Dette var for oss et viktig tema å få frem på besøket. 
                                                                         
Besøket betydde mye for oss. Vi er stolte over å kunne vise fram stedet og ikke minst kurskonseptet sammen med kursdeltakerne. Helseministeren deltok blant annet i kanefart, lavvohygge, og møtte kursdeltakerne under trening og qigong. 

Kanefart2Lavvo hygge

Verdens kreftdag markeres 4. februar hvert år. Dagen organiseres av Den internasjonale kreftunionen, og formålet er å styrke den globale kampen mot kreft. Forebygging, tidlig behandling og livskvalitet for kreftpasienter er viktige temaer i denne kampen. Flere blir friske eller lever lengre med kreftsykdom, takket være forskningsgjennombrudd og bedre behandling. Fokus på psykososial støtte for kreftpasienter og deres pårørende er et høyt aktuelt tema. Kreftforeningen, Stiftelsen Innen 48 timer og Kreftomsorg Rogaland er pådrivere for implementering av psykososiale forhold i det allerede etablerte pakkeforløp for kreft. 

Montebellosenteret har arrangert livsmestringskurs for kreftpasienter og deres pårørende i 27 år, og har erfart at mange trenger hjelp og støtte i  endringene kreft har ført til i eget livet. Ikke minst gjelder dette også for pårørende.

IMG 0150.png Les her artikkelen Ringsaker Blad har skrevet i anledning lansering av boken Montebellostjernen. En flott beskrivelse av et fint arrangement!

pdfFamilien Sand finner livsmestring i Mesnali
Eller les artikkelen på Ringsaker-blad.no her.

Foto: Ingunn Klævahaugen

                                                            Program for dagen:

Kl. 15.00  Presentasjon av Montebellosenteret og omvisning
Kl. 16.30  Mattemagi forestilling 
                   ved kunstnere Øivind Sand og Eimund Sand
                   Lansering av boken Montebellostjernen sammen med foredraget «Montebellostjernen - verket og visjonen».

Program avsluttes kl. 18.30. Deretter er det mulighet for å benytte seg av vår buffet med varme og kalde retter.
(250,- pr pers. / 100,- for barn under 16 år).
For påmelding og evt. bestilling bespisning ring /sms 417 37 579 eller 951 42 405. Eller sendt mail til .
Vi ønsker alle hjertelig velkommen til en informativ og opplevelsesrik ettermiddag på Montebellosenteret! 

mattemagi slider

 

 

Boka Vår sti Borgny svalastogdokumenterer kunstneren Borgny Svalastogs utsmykking ved Montebellosenteret. Kunstneren Borgny Svalastog og kurator Per Bj. Boym arbeidet i periode 2014 -  2016 fram et kunstkonsept for Montebellosenteret  sammen med senterleder Torill Ensby.

Fredag 15. desember 2017 var det lansering av boka Vår Sti som dokumenterer prosjektet. Prosjektet befinner seg i et skjæringspunkt mellom kunst og landskapsarkitektur. Det består av en sti, en kort vandring, gjennom skogen utenfor Montebellosenteret. Langs stien, inne blant trærne er det montert syv stålstolper i klare farger. På syv av trærne er skrudd fast tunge stålplater med ett ord på hver plate: Glede      Fred      Overbærenhet      Vennlighet      Godhet      Trofasthet      Tålsomhet.

Kreftprisen MBS KWStiftelsen lowMontebellosenteret er svært taknemlig, stolt og utmyk for å ha fått tildelt Kreftprisen 2017 av Kirsten Wilbergs Minnefond.

Ifølge pressemeldingen fra Stiftelsen Kirsten Wilbergs Minnefond:

Helse- og omsorgsminister Bent Høie sto torsdagskveld, 26. okt, for den høytidelige utdelingen av Kirsten Wilbergs Minnefonds kreftpris. Prisen ble i år tildelt Montebellosenteret. 

”Jeg er glad for at noen har tenkt på pasientens helsetjeneste før meg.  Ja, ikke bare tenkt på den. Men satt tankene ut i livet. Da tenker jeg på vinnerne av årets kreftpris. For de hjelper mennesker til å leve med sykdom. For de ser ikke bare diagnosene. De ser menneskene som har dem – og deres pårørende.” sa Høie i sin tale.

Juryens begrunnelse:
Montebellosenteret tildeles prisen fordi de ser at kreftsykdom er mer enn en fysisk lidelse. Med sine kurs bidrar de til at pasienter og pårørende henter frem nye krefter og blir best mulig rustet til livet videre.
”Vi er imponert av jobben senteret har gjort i 27 år, og håper prisen kan bidra til å vise dette” sier Juryformann Halvor Wilberg.
Kreftprisen er pålydende kr. 100 000,- og en statuett lagd av Gøril Førsund.

Siri Økland Det står til liv

Journalist Siri Økland har nettopp gitt ut boken «Det står til liv». I boken, som blir gitt ut på Samlaget, viser hun hvordan det å være tett på døden, også er å være tett på livet. Boken ble lansert på Norli Strandgaten i Bergen den 28. september, og publikum fylte lokalet til randen – med god grunn.

Poetiske korttekster og foto

I omtalen av boken skriver forlaget følgende: Gjennom poetiske korttekster og egne bilder skildrer Siri livet slik det ser ut når en vet at en skal dø. Hun skaper et rom for innsikt og ettertanke, både for den som lever tett på sykdom, og den som er åpen for livet – og ikke minst den som er begge deler. Tekstene er både nådeløse, stillferdige og vakre, og inviterer leseren til å tenke over sitt eget liv. Siri Økland (f.1967) er journalist og bor i Bergen. Hun er utdannet litteraturviter, er gift og har tre barn. «Det står til liv» er hennes første bok.
Allerede en uke etter at boken kom i salg, er første opplaget utsolgt. Nye bøker er nå på vei i trykken. (fotograf portrett Siri: Marita Aarekol)

Å være ung voksne og få en kreftdiagnose kan snu livet opp ned. Utfordringer kan være mange, for eks med å fullføre studien, starte en arbeidskarriere og/eller familieliv.  

Vi arrangerer «Kreft - hva nå?» kurs, spesielt for unge voksne (18 - 45 år), alene eller med en nær pårørende. Å treffe andre i tilnærmet samme livssituasjon er verdifult og gir rom for erfaringsutveksling og refleksjon. Temaene på dette kurset handler om: 

  • Senskader etter kreftdiagnose 
  • Mestringsverktøy
  • Pårørendes perspektivet
  • Seksualitet
  • Ernæring
  • Betydning av fysisk aktivitet

Montebellosenteret tilbyr barnepass for barn opp til 3. klasse for de som har behov for å ha med seg barn.

 

Forskningsprosjektet «Kreftrehabilitering – innhold og effekter» er et samarbeidsprosjekt mellom Montebellosenteret og Nasjonalt kompetansetjeneste for seneffekter etter kreftbehandling, Kreftklinikken, Oslo universitetssykehus.

Forskningsprosjektet er en spørreundersøkelse der hensikten er å undersøke hva som karakteriserer pasienter og pårørende som søker seg til kursopphold på Montebellosenteret, hvilke type innhold i kreftrehabiliteringen pasienter og pårørende har behov for og hvordan endrer helsen seg etter et opphold på Montebellosenteret for pasienter og pårørende. Prosjektet fikk forskningsmidler fra Helse Sør-Øst, og ble gjennomført i perioden høsten 2011 til våren 2013. Les mer om funnene fra prosjektet i sammendragene her. Her blir det lagt ut flere resultater etter hvert som det foreligger.

Videre er det bevilget midler fra Radiumhospitalets legater til å ferdigstille resultatene fra prosjektet, samt å planlegge nytt pilotprosjekt med fokus på pårørende ved Montebellosenteret.
familiekurs montebellosenteretEt dødsfall kan sette store krav til familiens samspill. I familiekurs- mor eller far død av kreft, er hovedfokus barnas reaksjoner og behov. Målet er å styrke familiens selvfølelse, samspill og mestringsstrategier. I alderstilpassede samtalegrupper, ledet av psykolog Marianne Straume, hjelpes barna til å dele med hverandre hvordan de har det, hva som er vanskelig og hva de kan gjøre for å få det bedre. Barna deltar i aktiviteter sammen med miljøarbeidere når foreldre er på foredrag eller gruppesamtaler. Samspill med barn i samme situasjon kan dempe følelsen av ensomhet og å «være den eneste». Kurset arrangeres 23. - 30 juni. Ta gjerne kontakt for mer informasjon eller les mer om kurset her.

plakat Kreft hva n april juni 2017Tiden under behandling av kreftsykdom kan være intens og utfordrende. Etter behandling kan det oppstå et "tomrom" som gjør at en kan bli usikker, føle seg alene og oppleve at livet har endret seg. Mange vil kanskje spørre seg selv «hva nå?».

Oppmerksomheten i kursene «Kreft - hva nå?» rettes mot hverdagens utfordringer etter kreftbehandling. Kursene er grunnleggende. Her treffer du andre med samme diagnose, som er i tilnærmet samme situasjon som deg selv. Fokus i kurset rettes mot dine ressurser og bevisstgjøring av dine mestringsverktøy. 

Pårørende
På dette kurset får pårørende mulighet til å dele erfaringer med andre pårørende, i egne grupper. Det å få økt kunnskap om kreft og kunne snakke med andre som har eller har hatt kreft i familien, kan bidra til bedre mestring av egen situasjon og en bedre forståelse for hverandre.
«Kreft - hva nå?» arrangeres i vår/sommer for følgende diagnoser: Brystkreft, gynekologisk kreft, hjernesvulst, lungekreft, mage-, tarmkreft, nevroeondokrin kreft, postatakreft, ØNH-kreft og "alle krefttyper".

Mer info om kursdato, innhold og hvordan søke finner du i kursplan 2017. Skilype MontebellosenteretMontebellosenteret ligger midt i et vinterparadis med stabile vinter- og snøforhold med unike muligheter for ulike utendørs vinteraktiviteter. «Rett utenfor døra» er det mulig å drive med alt fra kiting, snowboard, hundekjøring, alpint, skøyter, kanefart, skiskyting, skiturer, aking, trugeturer m.m. 
Temakurs «Vinteraktivitetsuka» passer alle som liker å være i aktivitet ute og ønsker å teste ut nye aktiviteter. Kursprogrammet vil bli variert og innholdsrikt med fokus på utendørsaktivitet, friluftsliv, matlaging, sosialt felleskap og mye moro. Klikk her for å lese mer om kurset Vinteraktivitetsuka som arrangeres 10. - 17. mars.

 

julehilsen mail2016 Montebellosenteret holder julestengt fra og med 20. desember kl. 12.00 til og med 1. januar. 
Vi åpner igjen mandag 2. januar.
Kurs 1-17 Brystkreft starter fredag 6. januar. 
Kurs 2-17 Energibalanse i hverdagen starter fredag 13. januar.
Oppmøte og innsjekk er mellom 16.00 og 18.30 på alle kurs. Har du spørsmål vedrørende disse to kursene kan du sende epost til  

 


Vi gjør inntak i løpet av den første uka i januar på følgende kurs: 
4a-17    En del av hverandres liv – parkurs
4b-17    Oppmerksomt nærvær
  5-17     Lær å leve med lymfødem

Vi ønsker deg og dine god jul og godt nyttår!

Juleinnsamling Montebelloblomst

Montebellosenteret blir ofte kalt «en vellykket kloning av offentlige og private midler» fordi all utvikling og vedlikehold av senteret kommer fra gavemidler.

Ønsker du å bidra til at kreftpasienter og deres pårørende på Montebellosenteret har fått nye fine rom på Blomsteravdelingen, kan du nå deltar i vår juleinnsamling! Bli en «Montebelloblomst» og vipps kr. 200,- (eller valgfritt beløp) til nr. 23099 med melding «jubileumsrom». Vi er svært takknemlig for alle bidrag. Ha en riktig fin adventstid!

plakat Kreft hva n jan mars 2017Kurset «Kreft-hva nå?» arrangeres for ulike kreftdiagnoser. Vi starter det nye året med kurs for de som har eller har hatt: BRYSTKREFT / MYELOMATOSE OG LEUKEMIER / LYMFOMER / PROSTATAKREFT / GYNEKOLOGISK KREFT / MAGE / TARM KREFT og ALLE KREFTTYPER.

Oppmerksomheten rettes mot hverdagens utfordringer etter kreftbehandling. Kursene er grunnleggende. Her treffer du andre med samme diagnose, som er i tilnærmet samme situasjon som deg selv. Fokus i kurset rettes mot dine ressurser og bevisstgjøring av dine mestringsverktøy. 

Pårørende
På dette kurset får pårørende mulighet til å dele erfaringer med andre pårørende, i egne grupper. Det å få økt kunnskap om kreft og kunne snakke med andre som har eller har hatt kreft i familien, kan bidra til bedre mestring av egen situasjon og en bedre forståelse for hverandre. 


For mer informasjon om Kreft - hva nå? kurs, kursdato og hvordan søke, klikk her 

parkurs del av hverandres livLever du i et parforhold, påvirker sykdommen også din partner. Evnen til å takle sykdom og motgang blir lettere når dere på en god måte kan være sammen om det som skjer. Livskvaliteten er ofte bedre når parforholdet fungerer bra. Kurset «En del av hverandres liv» er for samlivspar som ønsker å lære mer om hvordan de skal leve videre med endringer som følge av kreft. Kurset har fokus på kommunikasjon og refleksjon. 
Kurset arrangeres 27. jan - 3. febr 2017 - klikk her for mer informasjon.

Svært mange søker kursplass ved Montebellosenteret, likevel må vi avslutte kursdriften tidligere enn planlagt inneværende år. Årsaken til dette er at Montebellosenteret har større kapasitet enn hva vi har rammebevilgninger for. Vi har heller ikke i år lykkes i  å få økt bevilgningene som gjør det mulig å utnytte den totale kapasiteten vi har til beste for kreftpasienter og deres pårørende. 
Dette innebærer at årets siste kurs; Førjulsdager (kurs 49a), Fysisk aktivitet og lymfødem (kurs 49b) og Kroppen i bevegelse (kurs48b) må avlyses.
Vi beklager dette og vi vil fortsette arbeidet med å få økt  rammebevilgning slik at full utnyttelse av Montebellosenteret blir mulig. Med bakgrunn i Helse og omsorgsminister Bent Høies opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering i 2017, hvor det settes av flere hundre millioner i stimuleringstilskudd, er vi optimistiske for økt ramme til neste år.


ledig stilling servicemedarbeiderTil vår serviceavdeling søker vi en medarbeider som har en utpreget serviceinnstilling og som vet hva som skal til for at både kursdeltakere og kollegaer trives. En som har et godt øye for detaljer og uløste oppgaver og jobber strukturert.

Har du formell kompetanse og erfaring fra servicebransje, gjerne fra hotell og konferansevirksomhet og gode datakunnskaper og spesifikk erfaring med databaseprogram (gjerne pasientjournal- eller bookingsystem)? Lyst til å jobbe i et engasjerende og ivaretagende arbeidsmiljø i trivelige omgivelser og på en arbeidsplass som er i sterk faglig utvikling?  Da kan dette være noe for deg! Klikk her for mer informasjon om stillingen og hvordan du søker. 

Montebellosenteret visjon 1I går, torsdag 15. september, ble Montebellostjernen avduket. Både kursdeltakerne og alle ansatte ved Montebellosenteret var inviterte til denne spesielle begivenheten. 

Montebellostjernen er en installasjon som er skapt av kunstnerne Øivind Sand og Eimund Sand i samarbeid med Vebjørn Sand og hele staben på Montebellosenteret. Verket visualiserer visjonen om å opplyse og oppløfte når livet er i endring.

 

Montebellosenteret visjon 2Mange har nok spurt seg: Hva er formelen bak Montebellosenterets sitt kursopplegg og den unike atmosfæren? Eimund Sand vil prøve å svare på dette spørsmålet ved å fortelle om Montebellostjernen. Stjernen er et forsøk på å fastholde Montebellosenterets visjon om å gi nytt perspektiv på livet. Det å gi nye perspektiver er jo stjerners arbeidsfelt: De opplyser og oppløfter.

Montebellostjernen har fem stjerneben og en krone med fem spir. Disse ti strålene representerer stjernens egenskaper og er en tolkning av Montebellosenterets  hovedmålsetting: «Lær å leve med endringer som følge av kreft». 

mjfj morgendagenblirfin 0176Markerer 15 år som lyriker 

Det er 15 år siden lyriker Målfrid J. Frahm Jensen debuterte med sin første diktsamling. Dikt har hun ført i pennen siden 14-årsalderen, og innen 2016 er omme har hun kommet med syv diktsamlinger. 

Utgir jubileumsbok 
Som jubileumsbok har Frahm Jensen valgt 28 dikt fra hennes syv diktsamlinger og satt disse inn i en notatbok som hun har kalt «Morgendagen blir fin». – Tittelen stammer fra et av mine favorittdikt, som ender med at morgendagen blir fin. Det er en setning full av håp. Selv om dagen i dag er vond og vanskelig må man ha tro på at morgendagen blir fin, sier jubilanten.
I notatboken er det 130 linjerte ark hvor leseren kan gjøre notater til tanker, refleksjoner, avtaler og annet. 

Forfatterens royalties fra jubileumsboken går til Montebellosenteret, hvor de skal brukes på livsmestringskurs for kreftpasienter, deres pårørende og barn som pårørende.

pdfHele intervjuet med forfatteren leser du her 

Notatboken kan bestilles ved å sende e-post til  
Kursdeltakere kan få kjøpt boken her på senteret. 

klatrevegg parParkurset "En del av hverandres liv" er for alle par som ønsker å lære mer om hvordan parforholdet og familien skal leve videre på en god måte med endringer som følge av kreft. Vi legger til rette også for unge par med små barn å søke til kurset med å tilby barnepass til barn opp til og med 3. klasse. Klikk her for mer informasjon, ring oss på 62 35 11 00 eller send e-post til . Kurset arrangeres 21. - 28. oktober.

 

Har du vært på kurs ved Montebellosenteret før, og ønsker å bli informert om kurs i trinn 2 og 3, kan du nå melde deg på vårt nyhetsbrev. Klikk her for å fylle ut din e-post adresse.

Kurset «Kreft-hva nå?» arrangeres for ulike kreftdiagnoser. Oppmerksomheten rettes mot hverdagens utfordringer etter kreftbehandling. Kursene er grunnleggende og for å få størst mulig likhet blant kursdeltakerne er kursene delt inn etter diagnose. På kurset treffer man andre som er i tilnærmet lik situasjon som seg selv. I sommer/høst arrangeres kurset for de som har eller har hatt:

GYNEKOLOGISK KREFT: 12. - 19. august
HJERNESVULST: 19. - 26. august
BRYSTKREFT: 9. - 16. september
MYELOMATOSE OG LEUKEMIER: 14. - 21. oktober
LYMFOMER: 14. - 21. oktober

Kursene er også tilrettelagt for pårørende / nærstående. Også pårørende har behov for kunnskap, snakke med andre pårørende om den situasjon de står i og bearbeide egne følelser og tanker. 
For mer info om kursene og hvordan man søker, klikk på det spesifikke kurset eller send epost til eller ring tlf 62 35 11 00.

Viktig informasjon til alle som har benyttet seg av "kontaktinformasjonsskjema" om kurs på våre nettsider i siste periode. Vi har oppdaget at denne løsningen ikke fungerer som den skal. Dette har pågått en stund uten at vi har vært klar over det. Hvis du har sendt en henvendelse, og fortsatt venter på svar, ønsker vi at du tar kontakt med oss igjen på tlf 62 35 11 00 eller sendt epost til . Vi beklager denne situasjonen.
Kontaktinformasjonsskjema fungerer nå igjen som den skal.

annonse lrlingkokk 2016Montebellosenteret er et godkjent lærebedrift og vi søker etter en kokkelærling innen hotell og restaurant. 

Montebellosenterets kjøkken baserer seg på de norske kostrådene og har fokus på sunn og hjemmelaget mat. Kvalitet står sentralt i alle ledd - fra planlegging, internkontroll og ernæringsfokus til servering og presentasjon.

Vi har samarbeid med Lærlingkompaniet Innlandet, som ta på seg det kontraktmessige, og sørge for å lage og gjennomføre praktiske og teoretiske kurs. De fører lærlingen fram til den praktiske fagprøven.

Lærlingplassen kan gjelde 1. august 2016. Mer informasjon finner du her

hageassistent aktivitetVi har utviklet et ekstraordinært tilbud for tidligere kursdeltakere, ved å bistå vår gartner gjennom en uke med ulike oppgaver i hagen. Mange av våre kursdeltakere har vist stor interesse for hagen vår og for 2016 er det planlagt tre prosjektuker for maksimalt tre deltakere pr uke. En prosjektuke går over 4 dager hvor det er ca. fire timers tilrettelagt aktivitet pr dag i hageanlegget. Tilbudet kan også legges til rette som et arbeidsrettet tiltak i samarbeid med ditt NAV kontor om dette skulle være aktuelt. For mer informasjon og hvordan søke, laster du ned en pdf her:
pdfInformasjonsflyer om prosjektet «Hageassistent for en uke»

Budsjettrammene for Montebellosenteret ligger langt under kapasiteten ved senteret. Dette innebærer dessverre at vi også i år må redusere planlagt drift. Alle søknadene til de 3 kursene som vi har valgt å ta ut, har vi flyttet:  

Kurs som går ut:

Søknader flyttes til:

Kurs 30a-16 Brystkreft

Flyttes til kurs 36-16

Dato: 09.09.16 – 16. 09.16

Kurs 30b-16 Gynekologisk kreft

flyttes til kurs 32c-16

Dato: 12.08.16 – 19.08.16

Kurs 32a-16 Alle krefttyper

Flyttes til kurs 44b-16

Dato: 04.11.16 – 11.11.16

hjerte sandNår det er viktig for deg å møte andre pasienter med uhelbredelig kreftsykdom og deres pårørende, kan kurset ”Når tidsperspektiv er kort - å rydde plass til livet” være interessant for deg. Fokuset i kurset er knyttet til de utfordringer en har ved å leve med en kreftdiagnose, som er uforutsigbar i forhold til tidsperspektiv. Det handler om å våge å vandre i vårt indre landskap, og snakke sammen med likesinnede om det å leve med en kreftsykdom.

Ta gjerne kontakt for mer info, ring 62 35 11 00 eller sendt e-post til . Kurset arrangeres 23. - 30. september. Klikk her for mer info om kurset.

Egenandelsatsene ble økt 1.4.2016 og gjelder fra og med kurs 18a/b som starter 6.5.2016.
De nye satsene er: egenandel på 164,- pr. døgn for pasienten og 110,- pr. døgn for pårørende/nærstående. Barn under 15 år ingen egenandel.

  

Montebellosenteret arrangerer kurset «Kreft-hva nå?» for ulike kreftdiagnoser. Oppmerksomheten rettes mot hverdagens utfordringer etter kreftbehandling. Kursene er grunnleggende og for å få størst mulig likhet blant kursdeltakerne er kursene delt inn etter diagnose. På kurset treffer man andre med samme diagnose og som er i tilnærmet lik situasjon som seg selv. 
Kursene er også tilrettelagt for pårørende / nærstående. Også pårørende har behov for kunnskap, snakke med andre pårørende om den situasjon de står i og bearbeide egne følelser og tanker. 
Oppholdet gir pasienter og pårørende et pusterom fra hverdagen og gode følelsesmessige opplevelser. 
I april, mai og juni arrangeres kurset for de som har eller har hatt:
HJERNESVULST: 22. - 29. april
BRYSTKREFT: 29. april - 6. mai
NEVROENDOKRIN KREFT: 6. - 13. mai
PROSTATAKREFT: 20. - 27. mai
ØNH KREFT: 3. - 10. juni
LUNGEKREFT: 3. - 10. juni
ALLE KREFTTYPER: 3. - 10. juni 
For mer info om kursene og hvordan man søker klikker du her, sendt epost til  eller ring tlf 62 35 11 00.
Kurs selvbilde kropp MontebellosenteretKreft og kreftbehandling vil ofte gi utfordringer i forhold til selvbilde, kropp og seksualitet. Har du utfordringer i forhold til disse temaene og trenger kunnskap, råd og kanskje dele noen erfaringer med andre, kan kurset «Selvbilde, kropp og seksualitet» være noe for deg. Klikk her for mer info og hvordan søke. Kurset er tilrettelagt for alle som har eller har hatt kreft, med eller uten samlivspartner, og arrangeres 15. - 22. april.

julekonsert montebellosenteretLørdag 5. desember arrangerte Destinasjon Sjusjøen julekonsert med Torbjørn Dyrud på Sjusjøen Fjellkirke. Inngang var gratis men besøkere ble oppfordret å gi en pengegave til Montebellosenteret.  

Tusen takk til Sjusjøen Destinasjon for flott initiativ og for en hyggelig julekonsert. Julekonserten ble vellykket med et nesten fullsatt kirke og en Torbjørn Dyrud i storform. Det ble samlet inn over kr. 4000,- og vi er veldig takknemlig for denne gave! Pengegaven vil komme våre kursdeltakere til gode gjennom trivselstiltak med formål å gi hjelp til livsmestring. 


Kreft hva n lowKurset "Prostatakreft-hva nå?" arrangeres 19. - 26. februar. Kreftpasienter som er ferdig med primærbehandlingen og skal tilbake til hverdagen, sitter ofte igjen med mange ubesvarte spørsmål. Kurset «kreft – hva nå?» er tilrettelagt for både pasienten og pårørende/nærstående og du møter fagpersoner med spisskompetanse innen kreftbehandling, psykososial støtte og senskader og du møter andre i tilnærmet lik situasjon. Hovedmålsetning er «Lær å leve med endringer som følge av kreft». For mer informasjon om kurset og hvordan søke klikker du her.

jubilanter 25 rs jubileumOnsdag 6. januar, var det 25 år siden Montebellosenteret tok imot sine første kursdeltakere. Dette var et kurs for brystkreftopererte kvinner. På Montebellosenteret ble dagen markert med et kreativt verksted hvor alle ansatte, under veiledning av kunstnerne Eimund og Vebjørn Sand, jobbet med en kunstnerisk visualisering av visjonen til senteret. Dagen ble avsluttet med en festmiddag hvor 2 nåværende ansatte, som har jobbet for Montebello i alle disse 25 årene, ble hyllest som jubilanter. Jubilantene Eli Edvardsen og Britt Berntsen fikk et vakkert litografi av Vebjørn Sand i gave.
På bildet fra venstre: Eimund Sand, Eli Edvardsen, Torill Ensby, Britt Berntsen og Vebjørn Sand.
Winteraktivitetsuka MontebellosenteretAllerede i nå i desember har vi fått masse snø i Mesnali og på Sjusjøoen:-) Det lover godt for vår Vinteraktivitetsuka, som arrangeres 19. - 26. febr 2016. Er du interessert i en variert og innholdsrik uke med fokus på utendørsaktivitet, friluftsliv, matlaging, sosialt felleskap og mye moro? Da kan dette kurset være noe for deg! Les mer om kurset og for søknadskjema her.

Hvil i fred Tore

Vår alles Tore har omkommet i en tragisk ulykke på isen på Sør-Mesna. Våre varmeste tanker går til hans nærmeste.
Hvil i fred Tore.

klatrevegg parHar du tenkt over at det er en stor fordel å ha det bra hjemme når sykdom rammer? De fleste av de ca. 29000 mennesker som årlig får kreft i Norge lever i parforhold. Sykdommen angår derfor også ektefelle/samboer. Hvordan dere har det sammen, betyr mye for livet videre med kreften. Nyere forskning er tydelig på at folk har bedre livskvalitet når parforholdet er bra. Evnen til å takle sykdom og motgang blir også bedre når dere på en god måte kan være sammen om det som skjer. Vi arrangerer parkurset «En del av hverandres liv» 29. jan - 5. febr. 2016. Ta kontakt for mer info eller sendt søknad hvis du er interessert i dette tema.

Les mer om parkurset «En del av hverandres liv» her

Montebellosenteret er i samme situasjon som i fjor. Søknadsmengden har igjen økt betraktelig og er større enn noensinne. Likevel har det ikke lykkes oss å få en økning i årets rammebevilgning. Den statlige rammebevilgningen er fortsatt på 14000 kurdøgn pr år. Økt søknadsmengden har resultert i at vi har tilbudt flere søkere kursplass gjennom året.  Dette innebærer at vi må redusere kursdriften mot slutten av året. Vi er nødt til å avlyse kursene Medisinsk Qigong og Energibalanse i hverdagen, samtidig at vi må korte ned kurset Førjulsdager fra to-uker til en uke.

Vi beklager dette på det sterkeste!  Montebellosenteret vil arbeide aktivt mot 2016 i håp om at vi vil lykkes å få en større rammebevilgning for å ta i bruk mer av den ledige kapasitet ved senteret til beste for kreftpasienter og deres pårørende.

Tusen hjertelig takk for alle hyggelige gratulasjoner og hilsninger vi har fått i anledning 25 års jubileet! Dagen ble feiret sammen med våre kursdeltakere og inviterte gjester. Programmet startet med en "smak av Montebello" som bestod av mange lekre småretter, alt laget av vårt eget kjøkken. Deretter tok Morten Jostad regi med en fantastisk vandring, ute og inne, med dikt, tekster og musikk. Vandringen ble avsluttet med lansering av jubileumsboken "En hyllest til livet". Takk til alle for en minnerik dag!  NRK-Østnytt var inne på direkten fra storstua:

https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-oestnytt/DKOP99100815/08-10-2015#t=9m8s


MONTEBELLOSENTERET - en oase for kreftrammede fyller 25 år

I 25 år har Montebellosenteret vært en internasjonalt anerkjent pionerinstitusjon på sitt område. Tallrike kreftpasienter og pårørende har fått et nytt perspektiv på livet gjennom kurs ved Montebellosenteret. Senterets mål er å gi de berørte hjelp til å leve med endringer som følge av kreft. Fokus er på mulighetene, i stedet for begrensningene, i et miljø der kvalitet, estetikk og kunst er nøkkelord. Montebellosenteret tar vare på hele mennesket, og hele familien, uansett hvor de kommer fra i Norge.

I 1990 ble Stiftelsen Montebellosenteret opprettet av Sosialdepartementet og Det Norske Radiumhospitalet i fellesskap. Virksomheten ved Montebellosenteret er kursaktivitet og kursutvikling for kreftpasienter og deres pårørende. Kursdeltakerne bor på senteret under hele oppholdet. De ulike kursene har forskjellig tilnærming, men alle hviler på sentrale elementer som fellesskap og samvær med andre over tid, kunnskap gjennom formidling, kunst- og naturopplevelser, samtaler og erfaringsutveksling. Det gis også tid til ettertanke og refleksjon. Samlet vil dette gi nye perspektiver for livet videre, uavhengig av om det blir langt eller kort.

Stiftelsen Montebello-Senteret fyller 25 år på 8. oktober!
Som  en gave til jubilanten har de ansatte, med samlivspartnere, satt i stand en bålplass og et aktivitetsområde ved lavvoen. Et flott dugnadsprosjekt som ble tatt imot med stor takknemlighet. Ønsker du å gi en gave til jubilanten, kan kontonr 7262.05.17292 benyttes, merket med jubileumsgave. Vi er takknemlige for alle gaver!

blplass utendrsAktivitetspark utendrsAktivitetspark Montebellosenteret

Det er alltid hyggelig å ta imot besøksgrupper! Ofte blir det en kombinasjon av foredrag og omvisning for å kunne gi et godt innblikk i hva Montebellosenteret er. Etter ønske fra besøkende kan vi skreddersy et foredrag om ulike temaer. Hvis noen er interessert i å besøke oss, kan det fylles ut og sendes inn et skjema som du finner her: pdfSkjema for besøksgrupper

Tidlig vår fikk vi besøk av Profo, i forbindelse med deres Landskongress på Lillehammer.  De har skrevet et artikkel om besøket i siste utgave av Profo-nytt. Alltid hyggelig med gode tilbakemeldinger etter besøket!
 pdfHer leser du artikkelen

På "Kreft-hva nå?" kursene inviteres pasientforeningen som representerer den aktuelle kreftdiagnose, for å holde et innlegg for kursdeltakerne. Kurset "nevroendokrinkreft-hva nå?" arrangerte vi i månedskifte juni/juli. Tore Åsbu, leder i CarciNor, har skrevet en artikkel i NETverket, pasientforeningens medlemsblad, om hans inntrykk og opplevelser på kurset . Artikkelen kan du laste ned her: 

 pdfSommer på Montebello - artikkel i NETverket nr 3-2015

Et opphold på Montebellosenteret kan beskrives som en vandring i indre og ytre landskap. Vi hadde et stort ønske at også uteområdet skulle reflektere denne prosessen. I fjor kunne vi startet opp et prosjekt i samarbeid med Borgny Svalastog. Prosjektet er muliggjort ved gavemidler fra arv etter Hilda Hoen Nordbye og Magne Nordbye. Uteområdet rundt dammen og ved lysthuset skal innby til en stille vandring med refleksjon, ettertanke, vekst og modning. Prosjektet rundt lysthuset har hatt stor framdrift og snart kan det plantes og huset males.
stien til stille vandring med refleksjon, ettertanke og modninglysthus montebellosenteret

U-GO idrettsuka ved MontebellosenteretDa er kurset "U-GO Idrettsuka" kanskje noe for deg. Dette kurset arrangeres 3.- 10. juli i samarbeid med Ungdomsgruppen i Kreftforeningen. Idrettsuka skal oppmuntre deg til å være i fysisk aktivitet – i ditt eget tempo. Uka skal gi deg motivasjon, og fokuset er på idrett og friluftsliv, kombinert med hygge, moro og sosialt samvær. Du har mulighet til å ta med en ledsager, enten det er en venn/venninne eller kjæreste som også kan delta. 
Nysgjerrig? Les mer om kurset og hvordan du kan søke her


 

101 lowHar du behov for avkobling og rekreasjon kan kurset «Forsommerdager» være noe for deg. Dette to-ukers kurs har et slakere tempo og ønsker å gi deg mye inspirasjon og gode kulturopplevelser. Du trenger ikke å ha vært på trinn 1 for å kunne søke på kurset «Forsommerdager».

Det blir friske turer på fjellet, i skogen og til brygga. Sammen med de gode naturopplevelsene serveres det et rikholdig kulturelt tapas-bord. Du vil få lokalt forankret påfyll av poesi,
musikk, litteratur og kunst. Kurset arrangeres 5. - 19. juni.
Her leser du mer om kursets innhold og hvordan du søker.   

Forsiden aftrodite 1 2015 camillaAfrodite, medlemsbladet for Gynkreftforeningen har intervjuet vår ernæringsfysiolog Camilla Aasen Mæland. Hun forteller blant annet om hva to større kunnskapsoppsummeringer nylig har kommet med om sammenhengene mellom kosthold, ernæring, fysisk aktivitet og kreft i livmor og eggstokker.  
pdfIntervju med ernæringsfysiolog Camilla Aasen Mæland

 

Vi har for tiden ledig stilling som kokk. Passer denne jobben for deg eller kjenner du noen dette kan være aktuelt for? Les mer informasjon om stillingen her.

hjerte sandNår det er viktig for deg å møte andre pasienter med uhelbredelig kreftsykdom og deres pårørende, kan kurset ”Når tidsperspektiv er kort” være interessant for deg.På dette kurset kan du sette ord på sorger over at fremtiden blir annerledes enn du skulle ha ønsket. Tidligere kursdeltakerne ga uttrykk for at de dro hjem med mindre engstelse, større trygghet og større håp, enn de hadde når de kom. 
Forventninger de hadde om temaer var å dele erfaringer, mestring av stress, avkobling, livslyst og få mer kunnskap.
Les her mer om kurs 18a: 1. - 8. mai  Når tidsperspektivet er kort

minnene-ser-deg 2015I samarbeid med Nansenskolen arrangerer vi et nytt kurs «Minnene ser deg», et skrivekurs som passer for deg som vil tenke gjennom og reflektere over ting du har opplevd og skrive det ned. Det blir tid både til egen skriving, og til veiledning i gruppe eller alene. Det er ingen krav til skriveferdigheter eller til at du har en klar plan for hva du ønsker å skrive om. 

Kurset arrangeres 8. - 15. mai.
Les her mer om dette nye spennende temakurs

 

Mannens Helse des2014 intervju pasient
Mannens helse har intervjuet en kursdeltaker som har vært på "prostatakreft-hva nå?" kurset. Han forteller om sine opplevelser av kurset.

pdfIntervju kursdeltaker i Mannens helse, bilag til Dagbladet

pdfHele bilag Mannens helse

Trinn1 2015Kurset "Kreft - hva nå?" arrangeres 13. - 20 februar for de som har eller har hatt lymfomer, myelomatose eller leukemi. Kurset er også tilrettelagt for pårørende / nærstående.

Oppmerksomheten i kurset rettes mot hverdagens utfordringer etter kreftbehandling. Hovedmålsetting er "lær å leve med endringer som følge av kreft". 

Her kan du lese mer om kursets innhold:
Kurs 7a: Myelomatose og leukemi
Kurs 7b: Lymfomer

parkurs 2015

Fokus i dette kurset er hvordan parforholdet og familien skal leve videre med endringer som følge av kreft. Metodene vil veksle mellom foredrag, samtaler parvis, og tid til refleksjon og ettertanke. Bruk av samtaler i grupper vil gi muligheter til å dele tanker og erfaringer knyttet til temaene.

Har du tenkt over at det er en stor fordel å ha det bra hjemme når sykdom rammer? Målet med dette kurset er å bidra til at deltakerne tilegner seg økt innsikt og forståelse for hverandres situasjon. Kurset arrangeres 6. - 13 febr. Les mer om kurset her.

Plakat ny oktober 2014

Viktig nyhet fra forskningsprosjektet "Sosial nettverksstøtte og kreft", av Senter for Krisepsykologi Bergen. Prosjektet har nå fått lov til å gi ALLE FAMILIER som blir inkludert tilbud om undervisningsopplegget til familien og de støttepersonene de selv velger ut. Hensikten er å øke nettverksstøtten til familien og bedre barnas livskvalitet og psykiske helse.

Montebellosenteret opplever større søknadsmengde enn noensinne. Likevel har det ikke lykkes oss å få en økning i årets rammebevilgning. Den statlige rammebevilgningen er på 14000 kurdøgn for 2014. Økt søknadsmengden har resultert i at vi har tilbudt flere søkere kursplass gjennom året.  Dette innebærer at vi må avslutte kursdriften vår allerede 5. desember i år og at vi er nødt til å avlyse kurset  Førjulsdager.

Vi beklager dette på det sterkeste!  Montebellosenteret vil arbeide aktivt mot 2015 i håp om at vi vil lykkes å få en større rammebevilgning for å ta i bruk mer av den ledige kapasitet ved senteret til beste for kreftpasienter og deres pårørende.

Vebjorn SandDette blir en unik mulighet til å oppleve en uke med pur skaperglede sammen med Vebjørn Sand!

Vebjørn kommer til Montebello på kurset Skaperglede, som arrangeres av eimund Sand og Øivind Sand. Dette blir en lekende og humørfylt uke under fantasiens ledestjerne.

kurs selvbilde kropp seksualitet på Montebellosenteret, MesnaliKreftsykdommen påvirker livet på mange ulike måter. Under og etter kreftbehandling kan kreftrammede møte utfordringer i seksualfunksjoner, selvbildet og forhold til egen kropp. Dette ble tydelig framstilt på et innslag NRK Østnytt hadde i februar i år.
Innslaget kan du se her.

Vi arranger et eget temakurs «Selvbilde, kropp og seksualitet» i samarbeid med Randi Gjessing og Tore Borg, kreftsykepleiere og spesialister i sexologisk rådgiving. 

skaper julMot slutten av året arrangerer Montebellosenteret 2 kurs som er litt annerledes enn de fleste andre kurs på senteret. Kursene "Skaperglede" og "Førjulsdager" er kurs hvor kreftdiagnose ikke er i fokus og hvor heller ikke foredragene handler om kreft og kreftbehandling. Målet for disse kursene er først og fremst å samle krefter og få ny energi.

tidsperspektiv kort3Kurset ”Når tidsperspektivet er kort” ble gjennomført for første gang ved Montebellosenteret 2. – 9. mai. 16 deltakere var med i kurset i alder fra 30 år og til 70 år. De hadde mange tanker før de kom som de måtte tenke igjennom; ”Skal jeg tørre dette her? Skal jeg ta med meg ektefelle/nærstående inn i dette?  Passer jeg inn her?” 

Noen av forventingene kursdeltakerne hadde, var å dele erfaring med andre med uhelbredlig kreft, mestring av stress, avkobling, livslyst og få mer kunnskap og håp.

Vi har vært så heldige at Lymfeposten nr 1/2014 har publisert flere redaksjonelle artikler om Montebellosenteret. I det første artikkel forteller Torill Ensby om kursene "Lær å leve med lymfodem", om oppfølgingskurset "Lymfødem og trening" og viktigheten med å ha med seg samlivspartner i det første kurset. Neste artikkel er et intervju hvor Eline Flølo, fagkonsulent ved Montebello, snakker med en kursdeltaker om hennes tanker og erfaringer fra oppholdet til kurset "Lær å leve med lymfødem". Til slutt er det publisert en artikkel hvor en kursdeltaker deler hennes erfaringer med kurset "Kropp, pust og bevissthet"- medisink qigong. Tre interessante artikler som kan anbefales å lese:

Lær å leve med lymfødem - v/ Torill Ensby

Et godt pusterom fra hverdagens krav - v/ Aline Flølo

Qigongkurs på Montebello - v/ Gøril Tandberg Smestad

tidsperspektiv kortÅ leve med uvisshet i forhold til sykdom kan oppleves tungt og utfordrende, og i perioder kreve mer energi enn det en opplever å ha krefter til. Våre liv styres ikke bare av det som skjer rundt oss, men handler også om livsglede, om hvordan vi velger å forholde oss til alvorlig sykdom.

Montebellosenteret arrangerer kurs "Når tidsperspektivet er kort" 2. - 9. mai og 29. aug - 5. sept.
Kurset er for tidligere og nye kursdeltakere med kreftdiagnose som opplever stor grad av uforutsigbarhet i forhold til at tidsperspektivet kan være kort. Klikk her for mer info om kurset og hvordan du søker

ISS side2Sommeren 2013 startet vi et nytt samarbeid med ISS som vår leverandør av renholdstjenester. Siden da har ISS hatt ansvar for renhold to ganger om dagen, syv dager i uken. Noe som vi er veldig fornøyd med. ISS har et team med dyktige og serviceinnstilte medarbeidere. Det er spesielt artig å lese at også ISS er storfornøyd og stolte av å ha Montebellosenteret som kunde. Les her artikkelen om samarbeid i "ISS Avissen".

 

Familiekurs brosjyre forside

 

 

Kurset har søknadsfrist 10 februar. 
Ønsker du å lese mer om kursets innhold eller sende søknad, klikker du her

  

verdenskreftdag intervju 2014I annledning til verdens kreftdag publiserer Dagbladet Øst i dag et avisbilag "Sammen mot kreft" med bl.a. et flott intervju med Ida Simonsen. Hun forteller åpent om senskadene etter tøffe kreftbehandlinger og nytte av deltakelse på familiekurs hos Montebellosenteret. Som hun sier: "Jeg anbefaler alle som har fått en kreftdiagnose å komme inn i et slikt opplegg, for man møter en fantastisk profesjonalitet, men ikke minst får man pratet ut med likesinnede."

Her laster du ned pdf-en om intervjuet med Ida

Her laster du ned hele avisen som pdf
    

 

kreft-hva-nKreftpasienter som er ferdig med primær behandlingen og skal tilbake til hverdagen, sitter ofte igjen med mange ubesvarte spørsmål som det kan være vanskelig å vite hvor de får svar.

På kurset «kreft – hva nå?» møter du fagpersoner med spisskompetanse innen kreftbehandling, kreftomsorg og psykososial støtte. Hovedmålsettingen er «lær å leve med endringer som følge av kreft». Kunnskapsformidling om kreft, kreftbehandling, mestring og livet videre er i fokus. Fellesskapet i kursene er verdifullt og gir rom for erfaringsutveksling og refleksjon.

Kreft - hva nå? arrangeres for de som har eller har hatt:

Myelomatose og leukemier: Kurs 7a, 14. - 21. febr

Lymfomer: Kurs 7b, 14. - 21. febr

Hjernesvulst: Kurs 10a, 7. - 14. mars

Alle krefttyper: Kurs 10b, 7. - 14. mars

 

 

Kursledere parkurs webHar du tenkt over at det er en stor fordel å ha det bra hjemme når kreftsykdom rammer?
De fleste som får kreft, lever i parforhold. Sykdommen angår derfor også ektefelle/samboer. Hvordan dere har det sammen, betyr mye for livet videre med kreften. Målet med kurset "En del av hverandres liv" er å bidra til at deltakerne tilegner seg økt innsikt og forståelse for hverandres situasjon.
                          Kurset arrangeres 7. - 14. februar
                         
Kursinnhold og gjennomføring er i samarbeid med Berger Hareide og Kjersti Rogne som har bred erfaring innen fagfeltet, blant annet fra familieverntjenesten og Samlivssenteret på Modum Bad. Vi har fortsatt noen ledige plasser og har inntak fortløpende fram til kursstart. Klikk her for søknadsskjema

 

 

Leaflet vinteraktivitetsuka webEr du mellom 15 og 35 år og liker å være ute? Ønsker du å lære mer om vinteraktiviteter som for eks langrenn, curling, skøyter, snowboard, hundekjøring m.m? Da har vi et nytt kurs i mars 2014 som kan være noe for deg: Vinteraktivitetsuka! En variert og innholdsrik uke med fokus på aktivitet, friluftsliv, matlaging, mestring, motivasjon og sosialt fellesskap. På kurset er det ulike fagpersoner til stede som skal hjelpe deg i gang med en fysisk aktiv hverdag ut i fra ditt ståsted. Les mer om kurset og hvordan du søker her.

Vår nye kursplan til 2014 er ferdig og nå tilgjengelig her på våre nettsider. 
Neste år tilbyr vi igjen en interessant og spennende miks av mestingskurs "Kreft - hva nå?", temakurs og familiekurs. Trinnmodellen har vi videre utarbeidet, og den ideelle rekkefølgen for deltakelse er som følgende: Vi anbefaler først trinn 1 mestringskurs "Kreft - hva nå?", der du får treffe andre som er i mest mulig samme situasjon som deg selv. Deretter vil det være naturlig å søke på temakurs trinn 2 og eventuelt familiekurs. For deltakelse på temakurs trinn 3 må trinn 2 være gjennomført. 

Kursplan med linker til mer informasjon til hvert enkelt kurs finner du ved å klikke på bilde/tekst "alt om våre kurs for deg med kreft" ovenfor. 

Ønsker du å laste ned en pdf av kursoversikten, klikker du her.

 En flott musiker som kursdeltaker og et vakkert Steinway-flygel.
Da kursdeltakerne på kurset «Ernæring og fysisk aktivitet» skjønte at de har en musiker blant sine, ble han oppfordret til å gi en musikalsk aften. Det var bare et problem for Vaclav Vicanek: Flygelet måtte stemmes først. Her tok en annen kursdeltaker, Kristian Ueland initiativ til kronerulling og i «no-time» ble det samlet inn kr. 2600,- blant kursdeltakerne. Et fantastisk beløp og flygelet kunne stemmes på dagen av Jonny Libakken. Det resterende beløp øremerkes til trivselstiltak. Allerede i kveld skal Vaclav Vicanek, som ble kalt Wicky til daglig, holde konserten. Han er en kjent musiker her i regionen og har blant annet drevet Wicky’s musikkinstitutt på Gjøvik i 30 år. Han har også lang erfaring med å spille i danseorkester hvor han har spilt på et original Hammondorgel. I tillegg er han en del av Duo DELICIA hvor det spilles ulike musikkarter på trekkspill. Han har lovet å gi forestilling med duo DELICIA på avslutningskvelden neste uke. Men nå først gleder vi oss til kveldens flygelkonsert. Tusen hjertelig takk til alle kursdeltakerne for det fantastiske initiativet til innsamling, og til Wicky som skal gi konsert både i kveld og neste uke. Vi gleder oss! (16.08.13)

 

overrekkelse1   pianist2 

 

 

kamera1I forrige uke arrangerte vi for 5. gang kurset Idrettsuka "U-Go!" i samarbeid med Ungdomsgruppa i kreftforeningen. Ca 30 ungdom i alderen 15 til 35 år deltok på kurset. Kurset skal gi en enkelte motivasjon og har fokus på idrett og frilufsliv, kombinert med hygge, moro og sosialt samvær. Eksempler på aktivitetene som ble arrangert er: Bootcamp, høydepark på Hunderfossen, fjelltur, yoga, avspenning, ballspill, rafting og lek og moro.

På torsdag fikk vi besøk av TV2 som ønsket å lage et innslag om kurset. Det blir opptak av oppvarming og bootcamp, og 2 kursdeltakerne blir intervjuet. Resultatet har blitt et veldig bra kortfattet innslag om opplevelser, erfaringer og mål og mening med dette kurset, som arrangeres spesielt for ungdom.

Her ser du innslaget som TV2 sendte fredag 5. juli.

 

idrettsuka

 

Kurset er for alle som har, eller har hatt hjernekreft, med eller uten pårørende/nærstående.

Mestringskurset har som hovedmål å gi økt kunnskap om kreftsykdommen, få økt forståelse for egen situasjon, dele erfaringer og oppleve fellesskap med andre.

Tema er tilpasset diagnose, og handler om livet videre, fysisk aktivitet, psykiske reaksjoner, ernæring, arbeid, meningsfylt aktivitet og om sosiale støtteordninger.

Kursdato: 28. juni - 5. juli

Oppholdet gir rike muligheter til fritid og avkobling. Senteret har varmtvannsbasseng, badstuer og treningsarealer ute og inne. Det finnes turstier og løypenett med skog og fjell i umiddelbar nærhet.

Det sosiale fellesskapet er en verdifull og viktig del av kurset. Kveldsprogrammet veksler mellom sosiale aktiviteter og underholdning tilpasset tema og målgruppe

Les mer om kursetsinnhold og hvordan du søker om opphold her.

Dersom du er interessert i kurset, kontakt gjerne direkte Silje Højlund telnr 62351127 eller på e-post Vi har fortsatt noen få ledige plasser, og inntaksvurdering tas fortløpende.

 

Nå er det enkelt å laste ned eller bestille informasjonsmateriellet om vår kurstilbud 2013.

flyer parkurs_smabarnsfamilie_2013Vi har nå samlet alle kursflyere og brosjyrer her på vår nettsiden, slik de er lett tilgjengelig for nedlasting eller bestilling som trykksak for helsepersonell. Du finner de ved å klikke på "For helsepersonell" i hovedmenyen her på toppen og deretter på "last ned kursflyere". Vi håper dette bidra til å gjøre tilbudene på Montebellosenteret enda bedre kjent for dem som trenger det: kreftpasienter og pårørende.

Klikk her for å gå direkte til oversikt av alle våre kursflyere og brosjyrer.

 

 

 

På tradisjonsvis arrangerer vi kurset «Sommerdager»  31. mai - 14. juni.

Kursets innhold har stor fokus på inspirasjon og gode opplevelser. Inspirasjon gjennom sosialt fellesskap, sang, musikk og litteratur vil kunne bidra til sommerglede og reflektert ettertanke. Litteraturdelen arrangeres i samarbeid med Nansenskolen på Lillehammer. På dette kurset er det tilrettelagt for inne og ute aktiviteter, hvile og rekreasjon. Her leser du mer om kursets innhold og hvordan du kan søke om opphold.

 

 mg 4636fjell1207951 88385713-90 

 

montebellosenteret-468Kurset er for alle som har, eller har hatt prostatakreft, med eller uten pårørende/nærstående.

Kursdato
Kurs 21A:
24. - 31. mai
Kurs 30A: 26. juli - 2. august

 

Hensikten er å tilegne seg mer kunnskap om endringer etter kreftsykdom og behandling.

I kurset rettes oppmerksomheten mot hverdagens utfordringer etter kreftdiagnose, derfor kalles kurset mestringskurs. Hovedmålsettingen for kurset er å bidra til økt kunnskap om kreftsykdom, forståelse for egen situasjon, kunne dele erfaringer og oppleve fellesskap med andre i tilnærmet lik situasjon.

Les mer om temaer som blir tatt opp i foredrag gjennom uka her.

Oppholdet gir rike muligheter til fritid og avkobling. Senteret har varmtvannsbasseng, badstuer og treningsarealer ute og inne. Det finnes turstier med skog og fjell i umiddelbar nærhet.

Det sosiale fellesskapet er en verdifull og viktig del av kurset. Kveldsprogrammet veksler mellom sosiale aktiviteter og underholdning tilpasset tema og målgruppe.

Dersom du er interessert i kurset, kontakt gjerne direkte Silje Højlund telnr 62 35 11 27 eller på e-post

 

Vi ønsker å forsterke samarbeidet med Kreftkoordinatorene og inviterer alle som har stilling som kreftkoordinator i kommunene hit 23. og 24. mai. Programmet til begge dagene skal både inneholde omvisning, presentasjon om konsepet Montebellosenteret og våre kurstilbud. Det legges til rette for at alle kan få oppleve våre tilbud og aktiviteter som også tilbyr pasienter og deres pårørende.

Påmelding til "Bli kjent med Montebello" innen 30. april. Den er kostnadsfritt og bindende. Vi spanderer overnatting og måltidene. Konkret programminnhold og praktisk informasjon sendes etter påmelding

For påmelding sendt e-post til Lenka Frysova

Ved spørsmål kontakt Silje Højlund pr e-post eller tlf 62 35 11 27

 
           kroppen i_bevegelse       
"Kroppen i bevegelse" er et kurs om opmerksomhetstrening gjennom bevegelse, dans og pust og arrangeres fra 24. - 31. mai. Dette kurset krever ingen forkunnskap i dans. Kroppen inviteres til å slippe til dens naturlige impulser til å bevege seg slik flyten av energi vil øke. Kurset egner seg også godt for de som sliter med utmattelse og fatigue. 
 

Her finner du mer info om dette spennende kurset og om hvordan du kan søke om opphold.

 

takk til mbs 1I slutten av forrige uka hadde vi et besøk litt utenom det vanlige. 12 «Sjukt Spreke» ungdommer som skulle delta i StafettBirken med 3 lag bodde på Montebellosenteret. Deltakelse i StafettBirken er en av de månedlige gruppeaktivitetene fra «Sjukt Sprek», et nytt treningstilbud fra Ungdomsgruppen i Kreftforeningen. Flere hadde ikke gått så mye på ski før, og en av deltakerne hadde faktisk akkurat brukket beinet sitt. For 2 uker siden fikk de et skiteknikk-kurs fra selveste Bente Skari og Kari Syrdalen, som begge også er ambassadørene for Aktiv mot Kreft. Sjukt Sprek deltok stafett-birken som en del av teamet Aktivt mot kreft.

Til tross for at de kanskje ikke ante helt hva de gikk til, klarte alle å gjennomføre sin etappe, slik at ALLE kom i mål. "Dette var en helt sprø opplevelse, helt utrolig" forteller Zena. "Her fikk vi en lagfølelse og mestringsfølelse helt utenom det vanlige, FANTASTISK. Vi ble faktisk litt rørt da vi ble tatt imot med en stor applaus på fredagskveld fra Montebellosenterets kursdeltakere".

  2. etappe1. etappe  3. etappe  4. etappe  fest middag med applaus p mbs

Zena Alwan er prosjektleder for «Sjukt Sprek», et nytt treningstilbud fra Ungdomsgruppen i Kreftforeningen. Målgruppen er unge kreftoverlevere, mellom 15 og 35 år, som er ferdig behandlet og har et ønske om å trene seg opp igjen. Noe som ikke alltid er like lett. Zena beskriver det så tydelig: Ofte kjenner man ikke igjen kroppen og hodet etter behandlingen. Du har et sterkt ønske om å trene deg opp igjen, men det kan være vanskelig. Enten du tar det for hardt, eller du vet ikke helt hvordan du skal angripe det. Og det er her Sjukt Sprek tilbyr et flott konsept.
Hovedmålet med Sjukt Sprek er raskere rehabilitering av unge kreftoverlevere etter endt behandling. Og dette ønskes å oppnå gjennom å skape et aktivt fellesskap for målgruppen, hvor sosialt samhold blant likesinnede, treningsglede og mestring står i fokus. I praksis betyr det tilbud om 2 ganger i uka fellestrening under profesjonell veiledning, hver måned organiseres en gruppeaktivitet og det trenes mot et felles mål som i år er å bestige Galdhøpiggen sammen. Målet med trening og aktivitetene er at alle kan delta og kan gjøres det på eget nivå.
Sjukt Sprek ble startet opp som pilotprosjekt i Oslo i fjor høst og er allerede en stor suksess. Neste steget er å utvikle tilbudet i de største byene i Norge. Både Ungdomsgruppen og Sjukt Sprek drives på frivillig arbeid, som betyr at det trenges ildsjeler. Men jeg fikk inntrykket fra Zena at dette ikke var et problem
J. Les mer om Sjukt Sprek og aktivitetene deres på www.sjuktsprek.no

Montebellosenteret gratulerer så mye med vel gjennomført StafettBirken og ønsker Sjukt Sprek velkommen igjen!

 

På kurset "Lær å leve med lymfødem" hadde vi noen redaktører til Lymfeposten på besøk. Både vår fagteamleder til kurset Aline Flølo og kjøkkenlederen vår Hanne Finstad ble intervjuet. Hanne gir i intervjuet også et forslag til en treretters påskemåltid. Hovedretten er en honningglassert lammelår med ovnsbakte amandin-poteter, tzatziki og tomatsalat. En spennende kombinasjon som bare må smakes! 

Les her artikkelen, inkl. oppskrift til påskemåltid.

 

Det beskrives på best mulig måte det utrolig flotte været vi har her om vinteren. Og i dag er det igjen en av dem. Solen står lengre for hver dag som kommer og luften er herlig frisk og klar. Det ser ikke bare utrolig vakkert ut, det er faktisk deilig med en utetur. Temperaturen er vel på det kaldeste nå, så det blir bare bedre framover. Ut fra dagens værbilde tilpasser vi vår aktivitetsprogram. Hvis det er mulig inviterer vi til stavgang, en sparktur eller en skitur hvor det benyttes en av de mange flotte skiløypene i nærområdet. I tillegg har vi mange muligheter i vårt 7000 m2 hus. Eget varmtvannbasseng, badstue og treningssal. I aktivitetsbygget legges det opp til mange ulike tilbud, fra for eksempel bevegelsesglede, zumba, linedance til avspenning.
Før, fra 1900 til 1983, har Montebello vært et kursted for brystsvake. Og valget for å etablere dette stedet på Mesnali var akkurat på grunn av den sunne og friske luften. 

 

 

img 5411 img 5395 img 5406 img 5402 img 5400 

 

Åpning blomsterkorridor p mbsFotokunster Knut Bry har fotografert vår norske fjellflora og motivene har vi brukt til utsmykning av både rommene og dørende til hotellavdelingen i hovedbygningen.

En spennende mix av stiliserte blomster med vakre naturbilder skaper en helt ny opplevelse på hotellavdelingen. Kursdeltakere vandrer gjennom norsk flora, og møter mange kjente og noen mindre kjente norske fjellblomster. Forhåpentlig vil disse bildene gi glede, ro og styrke i en livsendringsprosess kursdelterne jobber med. 

Avdelingen er "offisielt" åpnet på torsdag 17. januar. Både våre kursdeltakere og ansatte var invitert til åpningen og det ble en hyggelig happening. 

Klikk på bilde for å lese artikkelen Gudbrandsdølen Dagningen skrev om åpningen.

Montebellosenteret kan takke mange privatpersoner, lag og foreninger og selskaper for små og store gaver.  Nytt auditorium (bygd 1998) og trivselsanlegget (ferdig 2002) er takket være gaver fra private bidragsytere.

Senteret har nylig gjennomført sitt største byggeprosjekt hittil. Lions Norge var sammen med Kreftforeningen primus motor for å skaffe penger med Lions Røde Fjær aksjon i 2004. Med unntak av Statens tilskudd på 2 mill. til TV2-aksjonen, så har hele utbygningen vært finansiert av innsamlede midler og gaver.

Små og store bidrag til trivselstiltaksom turer og underholdning for kursdeltagerne har bidratt til at dette er blitt en viktig og verdifull del av kurstilbudene. En dag på Hunderfossen i familiekursene blir muliggjort som følge av dette.

Om du vil gi oss en gave eller donasjon er vårt kontonummer 7262.05.17292. Hvis du ønsker at pengene skal gå til spesielle formål, kan du angi dette på giroen: "Trivsels-tiltak", "Gave til oppussing" el. I tillegg ønsker vi at du merker giroen med navn og adresse.

 

motnyehorisonterLillian Ueland og Sissel Torp Kogstad har vært på kurset ved Montebellosenteret i 2010. Det var på dette kurset drømmen til Lillian begynte å spire. Nå i sommer har diktboka "Mot nye horisonter" blitt utgitt. Boka er illustrert av Sissel.

Les her intervju vi hadde med Lillian og Sissel

 


 

 

Opplever du at det er vanskelig å komme tilbake til yrkesaktivitet eller å delta aktivt i sosiale sammenhenger? Er du i alderen 24-64 år? 

Da inviterer vi deg gjerne på vårt temakurs "Arbeid og aktiv sosial deltakelse". 
Dato til kurset: 16. til 23. november 2012
Les mer om kursets innhold her

 

Dette kurset gir deg en positiv opplevelse i hverdagen!

Montebellosenteret inviterer til en kreativ uke i høst, hvor alle kan delta. Deltakerne kan oppleve ekte atelierstemning uten at det krever kunsteriske ferdigheter. Vi maler, bygger kulisser, former skulpturer, skaper lyd og klangbilder, setter sammen kostymer. En sosial, lekende og humørfylt uke munner ut i en festaften der vi selv er figurene i et stort tablå, et stort bilde vi selv har skapt. Kurset arrangeres i samarbeid med kunstnerne Øivind Sand og Eimund Sand. Dette kurset må du bare har opplevt! 

Hjertelig velkommen på 26. oktober.

For mer info og påmelding klikk her 

 

 

Kurset "Sommerdager" ble gjennomført de to første ukene i juni. Dette er et kurs der deltagerne gis mulighet for inspirasjon og gode opplevelser. Tema setter fokus på livets muligheter selv om fremtiden kan oppleves uforutsigbar. Det legges til rette for turer på fjellet, i skogen eller til brygga.

Inspirasjon gjennom sosialt fellesskap, sang, musikk og litteratur vil kunne bidra til sommerglede og reflektert ettertanke. Det var også anledning til å besøke dikterhjemmene Aulestad og Bjerkebæk.

Litteraturdelen arrangeres i samarbeid med Nansenskolen på Lillehammer. Gjennom forelesninger og samtaler belyses sider ved Henrik Ibsens, Bjørnstjerne Bjørnsons og Sigrid Undsets liv og diktning.

Les reportasje fra Sommerdager 2012 i GD (Gudbrandsdølen Dagningen) her

 

 

Mandag 16. april var Montebellosenteret ved senterleder Torill Ensby og aktivitetskoordinator Randi Myhre invitert til den daglige samlingsstunden ved Søre Ål skole. Anledningen var overrekkelse av en sjekk på hele 20 000 kroner som ble samlet inn under skolens vintermarked. Montebellosenteret setter stor pris på et slikt engasjement og takker hjerteligst for gaven!

 

Pengene vil, etter samstemt godkjenning fra alle barna, brukes til å legge til rette for aktiviteter i området rundt en lavvo som Montbellosenteret nå er i gang med å planlegge byggingen av.

 

Les artikkel i GD om gaveoverrekkelsen

Aftenposten-19

Moderne kreftbehandling redder stadig flere liv, men kan ha alvorlige bivirkninger. Én av tre opplever bivirkninger og senskader. i 2009 var det nær 200 000 såkalte kreftoverlevende i Norge.

 

Dette feltet er en av hovedsatsningene til Montebello Senteret, og "Nasjonalt kompetansesenter for studier av langtidseffekter etter behandling av kreft", som ledes av Professor dr. med. Sophie Dorothea Fosså, er et samarbeidsprosjekt mellom Radiumhospitalet og Montebello Senteret.

 

Les avisomtalen i Aftenposten fra 19 juli 2011 om dette temaet her.

 

 

021_montebello_fra_dammen

Montebellosenteret har en fristilt og landsdekkende funksjon i motsetning til andre rehabiliteringssentre. Disse er knyttet opp til de enkelte helseforetak hvor rehabiliteringsplasser kjøpes og disponeres av foretakene.

For Montebellosenteret gjelder ikke dette. Søknad om plass sendes direkte til senteret. Opphold betales ikke av det enkelte helseforetak, men dekkes direkte gjennom folketrygden § 5-22.

Montebellosenteret med sin landsdekkende funksjon representerer derfor et nyttig og verdifullt tillegg til de etablerte rehabiliteringsplassene. Reiseutgifter og opphold dekkes av HELFO. Kursdeltagerne betaler
kr 153,- pr døgn i egenandel for den som har kreft, og kr 102,- for nær pårørende/nærstående. Barn ingen egenandel.

Familiens utgifter blir de samme enten man bor på Lillehammer eller
i Vadsø.arbeid_og_meningsfylt_aktivitet

Vi kan hjelpe deg videre

Montebellosenteret er nå godt i gang med å videreutvikle kurskonseptet tilpasset arbeid og meningsfylt aktivitet. Det vil bli arrangert flere kurs med dette temaet også i 2011. Mål for kursene er å bidra til å styrke meningsfylt aktivitet, med eller uten yrkesdeltagelse.

Metodene veksler mellom foredrag, øvelser, individuelle samtaler og gruppesamtaler. Bruk av samtaler i grupper skal gi muligheter til å dele tanker og erfaringer knyttet til tema. Fokus i dette kurset er ikke kreft og kreftbehandling, men hvordan komme videre i forhold til arbeid og meningsfylt aktivitet.

Kursinnhold og gjennomføring er i samarbeid med Sævar Berg Gudbergsson som har lang og bred erfaring innen fagfeltet, blant annet som sosionom ved Radiumhospitalet fra 1992, og ved sosialt arbeid med kronisk syke og funksjonshemmede i Norge og Island fra 1982.

Dersom du er interessert i plass på kurset, eller har spørsmål om dette, kontakt oss gjerne på tlf. 62351100 eller mail.

Last ned Kursinvitasjon

 

Søknadsskjemaer

Gå direkte til skjemaene her

Søknadsskjemaer

Gaver og donasjoner

Montebello-ambassadører på Vardesenteret Haukeland Montebello-ambassadører på Vardesenteret Haukeland 20.06.2018 - Last her ned en pdf med dato og tidspunkter. 
Les mer
Hageassistent for en uke! Hageassistent for en uke! 08.05.2018 - Mange av våre kursdeltakere har vist stor interesse for hagen vår. Derfor har vi utviklet et ekstraordinært tilbud for tidligere kursdeltakere, ved å bistå Kristin gjennom en uke med ulike oppgaver i hagen.  For 2018 er det planlagt to prosjektuker for maksimalt fire deltakere pr uke. Sammen...
Les mer
Montebello deltar med eget team på Stafett for livet! Montebello deltar med eget team på Stafett for livet! 27.04.2018 - Og vi inviterer deg til å være med på TEAM MONTEBELLOSENTERET! Stafett for livet arrangerres på Sveum Idrettspark i Brumunddal 26.-27. mai. Stafett for livet handler om åstøtte de som er rammet av kreft. Stafetten foregår ved at hvert lag har minst ett lagmedlem på banen i 24 timer. TEMA ...
Les mer