• 62 35 11 00

prrende slider

Kreft rammer ikke bare den som blir syk, men også de som står nær. Pårørende eller nærrelasjoner kan oppleve under sykdomsfasen mangelfull informasjon eller at informasjon blir gitt feil eller til feil tid i forhold til sykdomsfasen, endrede roller og en annerledes hverdag.

Erfaringene fra pårørende på kurs her på MBS sier at det er viktig å kunne dele erfaringer og sin historie med andre som forstår og som har/eller har hatt kreft i familien.

Pårørende har også stort behov for kunnskap, og på den måten kan bidra til bedre mestring av egen situasjon og fremtiden. I den situasjonene de står i kan det være vanskelig å se annet enn akkurat hva de selv står oppe i, og bearbeidelse av egne følelser og tanker ikke blir prioritert.

Det å få samme informasjon og opplevelser som den som er/har vært syk, viser seg også som svært verdifullt for å utvikle felles forståelse for hverandres situasjon.

På «Kreft-hva nå?» kurs vil det være gode arenaer for å gi pårørende faglig kunnskap og støtte, og ikke minst at de blir sett og hørt i den situasjonen de befinner seg i. Dette vil skje gjennom kunnskapsformidling/foredrag, fellesskap over tid og utveksling av erfaringer i egne grupper med likesinnede. Erfaringer fra pårørende på «Kreft-hva nå?»kurs er at de får ekstra støtte inn i fremtiden, gir trygghet, bedre forståelse, erkjennelse og nye perspektiver.  

Alle kurs* på Montebellosenteret er tilpasset pårørende/nærstående

Å gi omsorg og støtte til andre har mange positive sider. Det kan oppleves tilfredsstillende å hjelpe sine nærmeste, og kan gi mestringsfølelse og opplevelse av mening. Det å være pårørende kan imidlertid føre med seg mange utfordringer og dilemmaer. Pårørende kan være utsatt for isolasjon, stress, belastning og egen helsesvikt som depresjon og utmattelsessymptomer. Pårørende kan ha forskjellige ønsker og behov for støtte. Ref.: Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten IS-2587.

Pårørende/nærstående har også behov for kursopphold

Helfo dekker utgiftene for kreftpasienter og nære pårørende, eller en annen person som står pasienten nær, ved opphold på Montebellosenteret. Dette kan også i enkelte kurs gjelde barn under 18 år. Pårørende som skal delta på kurs kan enten be om permisjon/ferie fra arbeidsgiver, eller sykemelding fra sin lege**. 

*Gjelder ikke kurset «Lymfødem i hverdagen»
**Aktuelle diagnoser som legen kan benytte ved sykemelding av pårørende: ICPC-2: Z22 Problem med sykdom hos foreldre/familiemedlem. Z14 Problem med sykdom hos samlivspartner. P02 Psykisk ubalanse situasjonsbetinget. P03 depresjonsfølelse. ICD-10: Z63-7 Andre stressende livsopplevelser som påvirker familie og husstand. F43.9 Uspesifisert reaksjon på alvorlig belastning. R45 Symptomer og tegn med tilknytning til emosjonell tilstand. 

 

Familiekursene er for familier med minst ett barn i skolealder. Programmet tilrettelegges for både foreldre og barn.

 Les mer om våre tilbud for barn som pårørende her:

Familiekurs

Søknadsskjemaer

Gå direkte til skjemaene her

Søknadsskjemaer

Gaver og donasjoner

Siri Økland donerer forfatterhonoraret til Montebellosenteret Siri Økland donerer forfatterhonoraret til Montebellosenteret 04.10.2017 - Journalist Siri Økland har nettopp gitt ut boken «Det står til liv». I boken, som blir gitt ut på Samlaget, viser hun hvordan det å være tett på døden, også er å være tett på livet. Boken ble lansert på Norli Strandgaten i Bergen den 28. september, og publikum fylte lokalet til randen...
Les mer
"Kreft-hva nå?" - kurs for unge voksne 09.06.2017 - Å være ung voksne og få en kreftdiagnose kan snu livet opp ned. Utfordringer kan være mange, for eks med å fullføre studien, starte en arbeidskarriere og/eller familieliv.   Vi arrangerer «Kreft - hva nå?» kurs, spesielt for unge voksne (18 - 45 år), alene eller med en nær pårørende....
Les mer
Forskningsprosjektet «Kreftrehabilitering - innhold og effekter» 15.05.2017 - Forskningsprosjektet «Kreftrehabilitering – innhold og effekter» er et samarbeidsprosjekt mellom Montebellosenteret og Nasjonalt kompetansetjeneste for seneffekter etter kreftbehandling, Kreftklinikken, Oslo universitetssykehus. Forskningsprosjektet er en spørreundersøkelse der hensikten er å...
Les mer