Hopp til innhold
Skip to Navigation Skip navigation

Norge ble gjenåpnet 25. september og nasjonale smittevernrestriksjoner ble opphevet. Det er fortsatt smitte i samfunnet, og for å kunne tilby et trygt opphold, skal vi ha redusert kursdrift ut året. 

Du tar kontakt med oss før ankomst dersom du:

  • Har Covid-19 lignende symptomer
  • Har de siste 2 ukene vært i kontakt med noen er påvist syk med Covid-19, og hatt mindre enn 2 meters avstand i mer enn 15 minutter
  • Reiser du utenlands i løpet av de siste 2 ukene før kursstart, til land som ikke er grønne, må du utsette planlagt kursopphold. 

Alle har et personlig ansvar for å ikke påføre seg selv eller andre smitte. 

Alle som får tilbud ved inntaket får tilsendt sjekkliste covid-19, for å ta en egen risikovurdering (evt. sammen med lege) om det er tilrådelig å reise på kursopphold på dette tidspunktet.
pdfsjekkliste covid-19 

Ved ankomst til senteret blir det adgangskontroll, og kursdeltaker må bekrefte at hun/han har lest og svart riktig på Egenerklæring covid-19.
pdfEgenerklæring covid-19

Montebellosenteret følger til en hver tid gjeldene regionale råd og retningslinjer om smittevern.  Mer informasjon deles ut ved ankomst kursopphold. 

Tilbake til forrige side
Tilbake til toppen