Hopp til innhold
Skip to Navigation Skip navigation

Vi har tilpasset inntakskriterier for å sikre at alle som kan komme på kurs, skal føle seg trygge og godt ivaretatt. 
Følgende inntakskriterier gjelder inntil videre:

Disse søkerne vil ha prioritet:

 • Er  ferdig med primærbehandling (helst for min. 4 uker siden)
 • Er selvhjulpen på alle måter
 • Vi oppfordrer alle til å vise ekstra forsiktighet dagene i forkant av kurset, f. eks. avstå fra sosial kontakt og aktiviteter som kan medføre smitterisiko.
 • Respekterer våre smitteverntiltak
 • Selv om flere nå er fullvaksinerte, må vi likevel opprettholde våre smitteverntiltak. 

Disse søkerne må vurderes nærmere:
Gjelder noen av punktene nedenfor for deg, må du avklare din situasjon med din lege:

 • Har en aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lunger eller kjemoterapi)
 • Bruker medisiner som svekker immunforsvaret
 • Har en alvorlig underliggende sykdom, bl.a. autoimmune sykdommer, hjerte/kar sykdom, diabetes, KOLS eller  alvorlig muskelsykdom
 • Har gjennomgått transplantasjon

Disse søkerne vil ikke bli prioritert:

 • Har Covid-19 lignende symptomer
 • Har de siste 2 ukene vært i kontakt med noen er påvist syk med Covid-19, og hatt mindre enn 2 meters avstand i mer enn 15 minutter
 • Reiser du utenlands i løpet av de siste 2 ukene før kursstart, til land som ikke er grønne, må du utsette planlagt kursopphold. 

Alle som får tilbud ved inntaket får tilsendt 
pdfsjekkliste covid-19 
for å ta en egen risikovurdering (evt. sammen med lege) om det er tilrådelig å reise på kursopphold på dette tidspunktet. Ved ankomst til senteret blir det adgangskontroll, og kursdeltaker må bekrefte at hun/han har lest og svart riktig på
pdfEgenerklæring covid-19
Hun/han må også bekrefte å være kjent med og følge myndighetenes råd for smittevern.

Montebellosenteret følger til en hver tid gjeldene råd og retningslinjer om smittevern fra Folkehelseinstituttet (FHI). 
På FHI sine sider finner du oversikt over de gjeldende koronatiltak 

Tilbake til forrige side
Tilbake til toppen