Hopp til innhold
Skip to Navigation Skip navigation

«Kreft-hva nå?» kursene er for alle som har, eller har hatt kreft, med eller uten samlivspartner/nærstående.
kursene rettes mot hverdagens utfordringer etter kreftbehandling. Hovedmålsettingen er «Lær å leve med endringer som følge av kreft».
Innholdet er en dynamisk prosess hvor kunnskapsformidling, endringsstrategier og livet videre er i fokus. Du møter  fagpersoner med spisskompetanse på kreft og kreftbehandling. Fellesskapet er verdifullt og gir rom for erfaringsutveksling med andre i tilnærmet lik situasjon. Dette kan bidra til økt innsikt og gi nye perspektiv på livet. Det er derfor lagt til rette for refleksjonssamtaler i mindre grupper. For å få størst mulig likhet blant kursdeltakerne er kursene delt inn etter diagnose. Kurset egner seg best rett etter primærbehandling og kan søkes alene eller sammen med pårørende/nærstående. Strukturerte samtaler i grupper gir rom for erfaringsutveksling og sosialt fellesskap. 

Hovedtema i kurset:

- Psykososial mestring:
I form av foredrag med ulike temaer og gruppeoppgaver har kurset stor fokus på psykososial mestring. Kurset tar for seg viktige og noen ganger vanskelige spørsmål som både kreftrammede og nær pårørende kan sitte igjen med, enten etter ferdig behandling eller der man må leve med sin sykdom. Mange spør seg selv: «Hva kan jeg selv gjøre for å kunne mestre livet videre?». Gjennom kursprosessen skal kursdeltakerne fylle sine verktøykasser med nye verktøy, som kan brukes til bedre å mestre hverdagen hjemme. 

- Fysisk mestring: 
Mange kreftpasienter er usikre på hva de kan og ikke kan etter kreftbehandling. Her på Montebellosenteret får kursdeltakere mulighet til å prøve ut forskjellige aktiviteter i trygge rammer: Både i gymsal, i basseng, i nærmiljøet og på fjellet. Aktivitetene er gruppebasserte og gjøres under veiledning av fysioterapeut eller idrettspedagog. Her gjelder det lavterskelaktiviteter, som motiverer og inspirerer. Regelmessig og tilpasset fysisk aktivitet etter kreft og kreftbehandling er viktig fordi dette kan gi en bedre livskvalitet med: økt energi, overskudd og styrke selvbildet, begrenste tap av muskelstyrke og bedre kondisjon, reduserte bivirkninger som kvalme og fatigue (tretthet), redusert angst og depresjon, dempe symptomer på stress, bedre søvn og holde en stabil kroppsvekt

- Pårørende/nærstående:
Montebellosenteret anbefaler at du som er i et parforhold eller har en som har fulgt deg nært under kreftsykdom og behandling, søker sammen til trinn 1 diagnosekurset. I diagnosekursene våre vil det være et eget foredrag om «Å være pårørende».  Erfaringer vi har, viser at dette kan være lærerikt og nyttig for begge parter, begge får lik informasjon og kunnskap. Dere utveksler erfaringer med andre i tilnærmet lik situasjon, både som pasient og som pårørende. Vi ser at dette ofte fører til økt åpenhet og gjensidig forståelse for hverandre som par eller nærstående. 

- Kosthold og ernæring: 
«Kreft- hva nå?» setter fokus på kosthold og ernæring. Ernæring er viktig både før, under og etter kreftsykdom. Kosthold så viktig, men hva er riktig? Og hvordan forholde seg til ulike ernæringsutfordringer som oppstår? Det holdes diagnosespesifikke foredrag som skal bidra til økt kunnskap om hva som er viktig å ta hensyn til når kreftsykdom påvirker matinntak og ernæringsstatus. I noen kurs settes teorien opp mot praksis med matlaging og smaksprøver. Det vil også være mulighet til individuelle samtaler. 

Det arrangeres kurs for følgende diagnoser i 2023: 

pdfAlle krefttyper

pdf Blod- og beinmarskreft

pdf Brystkreft

pdf Gynekologisk kreft

pdfHjernesvulst 

pdf Hud- og føflekkreft

pdf Lungekreft

pdf Lymfekreft

pdf Mage-, tarmkreft

pdf Nevroendokrinkreft

pdf Prostatakreft

pdfØre-, nese-, halskreft

Til kursoversikt «Kreft - hva nå?»  

Tilbake til forrige side
Tilbake til toppen