Hopp til innhold

kursoppbygging slider

Skip to Navigation Skip navigation

Dagens kurstilbud er bygget opp som en trinnmodul.
Klinisk erfaring, brukerkunnskap og forskning har vist at kreftsykdom handler om mer enn fysisk lidelse, og at det er ulike behov i ulike faser av sykdommen. Trinnmodellen er bygget opp slik at den gir stor fleksibilitet for den enkelte kursdeltakeren. Mange har kanskje ikke behov for mer enn det første ukesoppholdet «Kreft – hva nå?» (trinn 1). Samtidig er dette oppholdet også et «introduksjons- og avklaringsopphold» slik at den enkelte kan velge videre kursopphold i forhold til egne behov for ulike tema (trinn 2 og trinn 3) og tidspunkt. Slik kan det gis et mer tilpasset tilbud ift hva den enkelte har behov for i et videre tidsløp

Alle kurs bygger på hovedmålsettingen «Lær å leve med endringer som følge av kreft». Kursene er også tilrettelagt for de som står pasienten nærmest. 

Trinn 1 «Kreft-hva nå?». Grunnleggende livsmestringskurs. Her treffer du andre med samme diagnose, som er i tilnærmet lik situasjon som deg selv. Kunskapsformidling om kreft, mestringsstrategier og livet videre er hovedtema. 

Trinn 2 behovsspesifikke livsmestringskurs. Temaer fokuserer på utfordringer videre i livet. Deltakerne har ulike diagnoser og sykdomsforløp, men felles interesse for valgte tema. De ulike temaene tar for seg utfordringer av fysisk, psykisk, sosial eller eksistensiell karakter, og hvordan du kan mestre utfordringer videre i livet. 

Trinn 3 temafordypningskurs fra deltakelse på trinn 2 kurs.  Kursene er praktisk rettet og har fokus på ulike metoder for stressmestring, fysisk aktivitet og selvbehandling.

Familiekurs er for barnefamilier. Hovedtema er barn som pårørende. 

 

 

 

 

Tilbake til forrige side
Tilbake til toppen