Hopp til innhold
Skip to Navigation Skip navigation

Temakurs anbefales som oppfølgingskurs til «Kreft - hva nå?» kurs. 
Fokus i temakusene på trinn 2 og 3 er ikke kreft og kreftbehandling men tema knyttet til utfodringene videre i livet. Å dele tanker og erfaringer om tema som oppleves viktig kan være nyttig og verdifullt selv om diagnose og sykdomsforløp er forskjellig.Temakursene bygger også på hovedmålet om å gi hjelp til å leve med endringer som følge av kreft og å få nye perspektiv på livet videre. Kursene omhandler tema som samliv, ernæring, fysisk aktivitet, eksistensielle utfordringer, kroppsbevissthet og bevegelsesglede, skaperglede, å leve med lymfødem, idrett og livslyst.

Trinn 2 temakurs som arrangeres i 2022

pdfEnergibalanse - med fysisk aktivitet og ernæring
pdfOppmerksomt nærvær
pdfSelvbilde, kropp og seksualitet
pdfTankens kraft
pdfPåskedager på Montebello
pdfDet er nå du lever
pdfEn del av hverandres liv - parkurs
pdfMinnene ser deg
pdfForsommerdager i litteraturens og kunstens rike
pdfUng Kreft - Sommeraktivitetsuka
pdfPilegrimsvandring i indre og ytre landskap
pdfSkaperglede
pdfFørjulsdager
pdfLær å leve med lymfødem

 

 Til kursplan med informasjon og dato til kurs

Trinn 3 temafordypningskurs

Kurs i trinn 3 er temafordypning fra deltakelse på trinn 2 kurset "Energibalanse i hverdagen". Trinn 3 kursene er praktisk rettet og har fokus på ulike metoder for stressmestring, fysisk aktivitet og selvbehandlig. "Lymfødem i hverdagen" er oppfølgingskurs etter deltakelse på rinn 2 kurset "Lær å leve med lymfødem".
Trinn 3 temakursene som arrangeres i 2022:

pdfMin aktive hverdag

pdfAktiv i friluft

pdfLymfødem i hverdagen

 

 

 Til kursplan med informasjon og dato til kurs     

Tilbake til forrige side
Tilbake til toppen