Hopp til innhold
Skip to Navigation Skip navigation
  • Kurs 3-23
  • Gynekologisk kreft

  • 20.01.2023 - 27.01.2023 (7 dager)
  • Livsmestringskurs «Kreft-hva nå?» (Trinn 1)

Hvem er kurset for?

Kurset er for alle som har, eller har hatt gynekologisk kreft. Oppholdet setter i gang en prosess for å kunne mestre utfordringer som følge av kreftsykdom. Du kan søke alene eller med en nær pårørende. Kurset egner seg best etter primærbehandling.

En kreftsykdom kan utgjøre store endringer i tilværelse hos den enkelte. Samtidig rammer den ofte ikke kun den syke, men alle som står pasienten nær. Både pasient og pårørende kan ha mange tanker, følelser og reaksjoner rundt sykdommen. Etter behandling kan det oppstå et «tomrom». Usikkerhet, angst og bekymringer er ganske vanlige reaksjoner. Lær å leve med endringer som følge av kreft, å mestre utfordringene som sykdommen har gitt på en mer hensiktsmessig måte, er hovedmålet med kurset «Kreft – hva nå».

Kursets innhold

Kurset «Kreft - hva nå?» er grunnleggende og her treffer du andre med samme diagnose, som er i tilnærmet lik situasjon som deg selv. Gjennom kunnskapsformidling, erfaringsutveksling, sosiale- og fysiske aktiviteter vil du få innsikt i hvordan du kan mestre dine utfordringer, og hva som kan være mest hensiktsmessig for veien videre i ditt liv. Du møter fagpersoner med spisskompetanse innen blant annet kreftbehandling, seneffekter, mestringsstrategier, ernæring og fysisk aktivitet. 

Nye perspektiv på livet

Fellesskap i kurset er verdifullt og gir mulighet for erfaringsutveksling med andre i tilnærmet lik situasjon. Det er derfor lagt til rette for samtaler i mindre grupper som en del av kurskonseptet. Dette kan bidra til refleksjon, nye perspektiv på livet og mulighetene fremover.

Pårørende/nærstående som deltar på kurs

Du som pårørende / nærstående deltar i kurset på lik linje som den som har eller har hatt kreft. Unik med dette kurset er at du får mulighet til å dele erfaringer med andre pårørende, i egne grupper. Det å få økt kunnskap om kreft og kunne snakke med andre som har eller har hatt kreft i familien, kan bidra til bedre mestring av egen situasjon og en bedre forståelse for hverandre.

Sosialt fellesskap

Det sosiale fellesskapet vurderes som verdifullt og er en viktig del av kurset. Du møter og kan utveksle erfaringer med andre kursdeltakere i både formelle og uformelle sammenhenger. For eksempel vil kveldsprogrammet veksle mellom sosiale aktiviteter og underholdning tilpasset tema og målgruppe.

Gode fritidsmuligheter

Oppholdet gir rike muligheter til fritid og avkobling. Senteret har varmtvannsbasseng, badstuer og treningsarealer ute og inne. Det finnes turstier og løypenett med skog og fjell i umiddelbar nærhet. Montebellosenteret har egen brygge med badeplass, båt og kanoer.


Praktisk informasjon

Kurset varer fra fredag til fredag over 7 dager. Innsjekk fredag fra kl 16.30 til kl 20.00. Middag kl 18.30-19.30. Vi ønsker at du møter presis til middag kl. 18.30 dersom du har ankommet. Det vil være tilgjengelig tørrmat og frukt hele døgnet. Kurset pågår frem til fredag kl 10.30 med påfølgende brunsj og avreise.

Dersom du er interessert i dette kurset kan du sende søknadsskjema. Det er et "søknadsskjema om opphold ved Montebellosenteret" du fyller ut og et skjema "legeerklæring, garanti og regning" som fastlege eller sykehus lege fyller ut. Ønsker du at pårørende/nærstående skal være med på kurs, skal lege også fylle ut skjema "Dokumentasjon på opphold for pårørende/nærstående". Søknadene sendes direkte til Montebellosenteret. Hovedinntak er fem uker før kursstart.

Kurset har vært

Det er en egenandel på 1232,- pr. uke for pasienten og 826,- pr. uke for pårørende. Reise dekkes for både pasient og pårørende. Reiseregning må sendes i etterkant av pasienten selv.

Ta gjerne kontakt med oss hvis du lurer på noe om kurset, søknadsprosess eller stedet. Fyll ut kontaktinformasjonen nedenfor eller ring oss på 62 35 11 00 eller send e-post.

Tilbake til kursoversikt
Tilbake til toppen