Hopp til innhold
Skip to Navigation Skip navigation
  • Kurs 43-21
  • Brystkreft

  • 29.10.2021 - 05.11.2021 (7 dager)
  • Livsmestringskurs «Kreft-hva nå?» (Trinn 1)

Trygt opphold

Montebellosenteret følger til enver tid gjeldende smittevernråd og retningslinjer fra myndighetene ift Covid-19, slik at du skal få et godt og trygt opphold. Din sikkerhet er aller viktigst for oss. Derfor vil både inntakskriterier og kursgjennomføring være litt annerledes enn vanlig. Vi gjennomfører kursene med færre deltakere enn vanlig.
Våre inntakskriterier ift Covid-19
Våre viktigste smitteverntiltak 

Hvem er kurset for?

Kursene er for alle som har, eller har hatt brystkreft. Kurset egner seg best etter primærbehandling.

Tiden under behandling av kreftsykdom kan være intens og utfordrende. Underveis ser mange frem til at behandlingen skal ta slutt. Etter behandling kan det oppstå et «tomrom» som gjør at en kan bli usikker, føle seg alene og oppleve at livet har endret seg.  Mange vil kanskje spørre seg selv «hva nå?». Spørsmålet kan komme som et resultat av hvordan diagnosen og behandlingen har påvirket deg, både fysisk, psykisk, sosialt og åndelig/eksistensielt.

Kursets innhold

Trinn 1 kurs "Kreft - hva nå?" er grunnleggende. Her treffer du andre med samme diagnose, som er i tilnærmet lik situasjon som deg selv. Oppmerksomheten rettes mot hverdagens utfordringer etter kreftbehandling. Fokuset er rettet mot dine ressurser og bevisstgjøring av dine mestringsverktøy. Du møter fagpersoner med spisskompetanse innen blant annet kreftbehandling, mestringsstrategier, ernæring og fysisk aktivitet

Målet er at kursdeltakerne tilegner seg økt innsikt om fysiske, psykiske og sosiale endringer som følge av kreft, og gjennom dette kunne få nye perspektiv på livet. Gjennom kunnskapsformidling, erfaringsutveksling, sosiale og fysiske aktiviteter vil du få økt innsikt i hvordan du kan mestre dine utfordringer og reflektere over hva som er mest hensiktsmessig for veien videre i ditt liv. Hva kan du selv gjøre for å få en best mulig hverdag?

Nye perspektiv på livet

Fellesskapet i kurset  erverdifullt og erfaringer sier at det å kunne møte andre i tilnærmet lik situasjon, bidrar til økt innsikt og gir nye perspektiv på livet. Det er derfor lagt opp til samtaler i mindre grupper. 

Du som står pasienten særlig nær i hverdagen

Unik med dette kurset er at pårørende får mulighet til å dele erfaringer med andre pårørende, i egne grupper. Det å få økt kunnskap om kreft og kunne snakke med andre som har eller har hatt kreft i familien, kan bidra til bedre mestring av egen situasjon og en bedre forståelse for hverandre. For å få best mulig kontroll om smittevern, er det begrenset mulighet for å ha med seg pårørende på kurs. 

Gode fritidsmuligheter

Oppholdet gir rike muligheter til fritid og avkobling. Senterets varmtvannsbasseng, badstuer og treningsrom holdes stengt inntil videre som et viktig smitteverntiltak.  Huset har mange fine oppholdsrom i ulik størrelse, og vi legger stor vekt på estetikk og kunst. Inne i huset gjennom fargevalg og kunstutsmykning og ute i hageanlegget med blomsterbed og vandringsstier. Det finnes turstier og løypenett med skog og fjell i umiddelbar nærhet. Montebellosenteret har egen brygge med badeplass, og kanoer. Det sosiale fellesskapet vurderes som verdifullt og er en viktig del av kurset. 


Praktisk informasjon

Kurset varer fra fredag til fredag over 7 dager. Innsjekk fredag fra kl 16.30 til kl 20.00. Middag kl 18.30-19.30. Vi ønsker at du møter presis til middag kl. 18.30 dersom du har ankommet. Det vil være tilgjengelig tørrmat og frukt hele døgnet. Kurset pågår frem til fredag kl 10.30 med påfølgende brunsj og avreise.

Dersom du er interessert i dette kurset kan du sende søknadsskjema. Det er et "søknadsskjema om opphold ved Montebellosenteret" du fyller ut og et skjema "legeerklæring, garanti og regning" som fastlege eller sykehus lege fyller ut. Ønsker du at pårørende/nærstående skal være med på kurs, skal lege også fylle ut skjema "Dokumentasjon på opphold for pårørende/nærstående". Søknadene sendes direkte til Montebellosenteret. Hovedinntak er fem uker før kursstart.

Søknadsskjema til kurs 43-21

Det er en egenandel på 173,- pr. døgn for pasienten og 116,- pr. døgn for pårørende. Reise dekkes for både pasient og pårørende. Reiseregning må sendes i etterkant av pasienten selv.

Ta gjerne kontakt med oss hvis du lurer på noe om kurset, søknadsprosess eller stedet. Fyll ut kontaktinformasjonen nedenfor eller ring oss på 62 35 11 00 eller send e-post.

Tilbake til kursoversikt
Tilbake til toppen