Hopp til innhold
Skip to Navigation Skip navigation
  • Kurs 48b-23
  • Oppmerksomt nærvær

  • 01.12.2023 - 08.12.2023 (7 dager)
  • Temakurs (Trinn 2)

Hvem er kurset for?

Mindfulness er en form for meditasjon, en selvhjelpsmetode, som man på norsk kalles oppmerksomt nærvær. Fokuset i metoden er å styrke oppmerksomheten og være til stede her og nå, uten å koble seg på tanker eller følelser som drar deg i alle retninger og gir deg bekymringer om fremtiden, eller grubling over fortiden. Dette er et kurs for deg som ønsker å forstå og erfare hvordan øvelser i oppmerksomt nærvær kan redusere stress og fremme mestring og livskvalitet. Mindfulness er en trinn 2 kurs for deg som tidligere har deltatt på et grunnleggende trinn 1 kurs (Kreft – hva nå?). Du kan søke alene eller med en nær pårørende.

Kursinnhold

Målet med kurset er å bli bevisst og oppmerksom på egne grenser og hva som styrer våre valg og handlinger. Metoden kan hjelpe deg å leve med endringer og seneffekter som kreftsykdommen har ført med seg. Teknikken er også en måte å møte den eksistensielle utfordringen på.

Kurset gir en innføring i oppmerksomt nærvær og hvordan dette kan utvikles. Videre hvilken effekt dette har på kropp, sinn og hjerne, samt hvordan det innvirker på vår relasjon til oss selv, våre medmennesker og vårt forhold til livet. Kurset er bygget opp med ca en 1/3 av tiden til undervisning, 1/3 til forskjellige fysiske og mentale øvelser i oppmerksomt nærvær, og 1/3 til refleksjon og dialog over hva deltakerne erfarer når de øver nærvær.
Kurset passer like godt for den som har vært eller er syk, som for pårørende. Temaene er allmennmenneskelige, og vil bidra til å forstå oss selv og hverandre bedre, for på den måten å kunne se nye muligheter i den livssituasjonen vi befinner oss i.
Kurset arrangeres i samarbeid med lege og forsker Michael de Vibe. Han har blant annet utviklet og forsket på metoder for oppmerksomhetstrening og stressmestring.

Sosialt fellesskap

Det sosiale fellesskapet vurderes som verdifullt og er en viktig del. Dere vil møte og kan utveksle erfaringer med andre kursdeltakere i både formelle og uformelle sammenhenger. For eksempel vil kveldsprogrammet veksle mellom sosiale aktiviteter og underholdning tilpasset tema og målgruppe.

Gode fritidsmuligheter

Oppholdet gir også gode muligheter til fritid og avkobling. Senteret har varmtvannsbasseng, badstuer og treningsarealer ute og inne. Det er turstier med skog og fjell i umiddelbar nærhet. 


Praktisk informasjon

Kurset varer fra fredag til fredag over 7 dager. Innsjekk fredag fra kl 16.30 til kl 20.00. Middag kl 18.30-19.30. Vi ønsker at du møter presis til middag kl. 18.30 dersom du har ankommet. Det vil være tilgjengelig tørrmat og frukt hele døgnet. Kurset pågår frem til fredag kl 10.30 med påfølgende brunsj og avreise.

Dersom du er interessert i dette kurset kan du sende søknadsskjema. Det er et "søknadsskjema om opphold ved Montebellosenteret" du fyller ut og et skjema "legeerklæring, garanti og regning" som fastlege eller sykehus lege fyller ut. Ønsker du at pårørende/nærstående skal være med på kurs, skal lege også fylle ut skjema "Dokumentasjon på opphold for pårørende/nærstående". Søknadene sendes direkte til Montebellosenteret. Hovedinntak er fem uker før kursstart.

Søknadsskjema til kurs 48b-23

Det er en egenandel på 1232,- pr. uke for pasienten og 826,- pr. uke for pårørende. Reise dekkes for både pasient og pårørende. Reiseregning må sendes i etterkant av pasienten selv.

Ta gjerne kontakt med oss hvis du lurer på noe om kurset, søknadsprosess eller stedet. Fyll ut kontaktinformasjonen nedenfor eller ring oss på 62 35 11 00 eller send e-post.

Tilbake til kursoversikt
Tilbake til toppen