Hopp til innhold

helsepersonell slider2021 ny

Skip to Navigation Skip navigation

En av kursdeltakerne har testet positivt for Covid-19. Vedkommende fikk symptomer under oppholdet, ble isolert, reiste hjem og ble testet positivt etter ankomst i sin hjemkommune.  Alle anbefalinger fra kommuneoverlegen har blitt følget opp. 

På bakgrunn av høye smittetall nasjonalt, og at regjeringen fraråder nå unødvendige reiser innenlands, blir risikoen ved å arrangere kurs for kreftrammede og pårørende for stor de kommende to uker. Dette er grunnen til at vi utsetter kursene i uke 48 og 49 ((kurs 47-20, 47b-20, 48c-20, 48d-20). Alle kursdeltakere blir kontaktet. Vi tar sikte på at kurset som starter 4. desember skal bli gjennomført som planlagt. 

For ytterligere opplysninger, kan presse ta kontakt:

Maria Munsters, kommunikasjonsrådgiver Montebellosenteret, e-post: , tlf. 41737579

Jane McCarthy, fagleder kursavdelingen, e-post: .  tlf: 91757695

 

Når smitten nå øker i samfunnet, får vi flere spørsmål ang. kursdrift. Alle kursene vil bli gjennomført som planlagt. Det betyr blant annet maks 55 deltakere på huset, fordelt på to kurs. Vi har gode smitteverntiltak og både personalet og kursdeltakere overholder en meters avstand, vasker/spriter hendene ofte, hoster og nyser i albukroken. Kursdeltakerens trygghet er viktig for oss, og vi får gode tilbakemeldinger om at kursdeltakere føler seg trygge på kursoppholdet. Vi har tilpasset inntakskriteriene til Covid-19 situasjonen. Reise med egen bil eller bli kjørt av en nærstående er den mest tryggeste måte å komme seg til senteret på. Ved ankomst har vi adgangskontroll, som betyr at alle må fylle ut en egenerklæring ifht. Covid-19. Har du behov for et kursopphold, anbefaler vi at du gjør deg kjent med inntakskriteriene og «covid-19 skjemaene» . Søknaden sender du til oss, så tar vi det videre derfra. Og lurer du på noe, er det fint om du tar kontakt pr tlf 62 35 11 00 (mandag - fredag kl. 9.00 - 15.00) eller sendt e-post til

 

Når kreftsykdom kommer inn i familien, innebærer det ofte at hverdagslivet endrer seg dramatisk. Tid sammen kan fort blir mangelvare. Energien til å gjøre det lille ekstra for hverandre kan bli bort.

Det nærmer seg gjenåpning av Montebellosenteret og vi gleder oss stort til å ta imot kursdeltakere igjen! Gode smitterutiner er på plass og hvis vi viser hensyn til oss selv og andre vil det sørge for at alle som kommer skal føle seg trygge. «Pilegrimsvandring i indre og ytre landskap» blir det andre kurset vi arrangerer.

Vi gleder oss til gradvis gjenåpning fra september. Vi har tilpasset inntakskriterier for å sikre at alle som kan komme på kurs i høst, skal føle seg trygge og godt ivaretatt. 
Våre diagnosespesifikke livsmestringskurs «Kreft-hva nå?» arrangeres for følgende diagnoser: Brystkreft, prostatakreft, hud- og føflekkreft, mage- og tarmkreft, gynekologisk kreft og "alle krefttyper". 

Vi forbereder oss til gradvis gjenåpning fra september 2020. Deres sikkerhet er aller viktigst for oss. Derfor vil både inntak og kursgjennomføring være litt annerledes enn du er vant med.

På Kreftforeningen sin nettsiden finner du mye informasjon og råd for deg som har kreft, har hatt kreft eller er pårørende. Du kan også ta kontakt med Kreftforeningen på tlf. 21494921 (gratis) for spørsmål om korona og kreft. Eller ta kontakt med kreftkoordinator i din kommune.

På bakgrunn av Covid-19 pandemien og de gjeldene restriksjoner, holder Montebellosenteret midlertidig stengt for kursdrift. Vi deltar i den nasjonale dugnaden for å begrense spredning av Covid-19 og stengingen gjelder for uviss periode framover. Som kurssted for kreftrammede og deres familier er vi ekstra oppmerksom på at mange er i risikogruppen. Vi skal starte opp kursdriften igjen i 2020 når myndighetene gir klarsignal, og det vurderes som forsvarlig for våre kursdeltakere. Oppstart av kursdrift kan innebære at vi tar inn færre kursdeltakere pr kursuke. 

Vi anbefaler alle som har behov for et kursopphold om å likevel søke, for at planlegging av kursoppstart går best og raskest mulig. Alle som søker/har søkt på kurs som blir avlyst framover, blir kontaktet forløpende. Vi vil så langt det lar seg gjøre, flytte kurstilbudet til et senere tidspunkt.

I stengeperioden kan du ta kontakt med oss på følgende måter: Sentralbordet er åpnet for tlf på ukedager mellom kl. 10.00 – 14.00 eller send e-post til post@montebellosenteret.

pdfLes her pressemelding som er sendt ut 11. mars 2020. 

Visste du at vi har både en ambassadør på Vardesenteret Haukeland i Bergen og Radiumhospitalet/Ullevål i Oslo? Våre ambassadører har deltatt på flere kurs og kjenner senteret godt fra innsiden. Lurer du på noe ang. kursopphold, har behov for søknadsveiledning og eller ønsker å slå av en prat med vår ambassadør, stikk innom Vardesenteret på en av disse dagene:

Du møter Gunnar Gjertsen på Vardesenteret Haukeland på følgende dager mellom kl. 10 - 12.00:
4. mars
15. april
27. mai
23. juni 

Vibeke Borchgrevink møter du på Vardesenteret Radiumhospitalet på følgende dager mellom kl. 10 - 12.30:
26. februar
18. mars (OBS på Ullevål Kreftsenteret)
22. april
27. mai

Vi arrangerer et eget "Kreft - hva nå?" kurs for de med hud- og føflekkreft, 13. - 20. mars. Kreftrammede og pårørende møter andre som er i tilnærmet lik situasjon som seg selv og får mulighet til å dele erfaringer.

Tilbake til toppen