Hopp til innhold
Skip to Navigation Skip navigation
Har du et kreftrelatert lymfødem, og har deltatt på kurset "Lær å leve med lymfødem" tidligere, inviterer vi til deltakelse i et forskningsprosjekt ang. lymfødembehandling og fysisk aktivitet. Deltagelse innebærer at du skal gjennomføre både kurset «Lymfødem i hverdagen» og kurset «Energibalanse i hverdagen». Disse kursene vil gå samtidig i to omganger fra 06.12.-17.12.19 og 20.03.-03.04.20.

Første gang deltar du på det ene mens andre gang deltar du på det andre kurset. Det er Fakultet for Helse og Sosialvitenskap ved Høgskolen i Innlandet som står for prosjektet. Prosjektleder er førsteamanuensis Håvard Nygaard og prosjektet gjennomføres av Masterstudentene Malin Almås Ljone og Margrethe Bøen. Prosjektleder og masterstudentene inviterer deg til å bli med på dette prosjektet! Mer informasjon og hvordan søke, finner du her.

 

Tilbake til forrige side
Tilbake til toppen