Hopp til innhold
Skip to Navigation Skip navigation

Plakat ny oktober 2014

Viktig nyhet fra forskningsprosjektet "Sosial nettverksstøtte og kreft", av Senter for Krisepsykologi Bergen. Prosjektet har nå fått lov til å gi ALLE FAMILIER som blir inkludert tilbud om undervisningsopplegget til familien og de støttepersonene de selv velger ut. Hensikten er å øke nettverksstøtten til familien og bedre barnas livskvalitet og psykiske helse.

Innholdet i undervisingen er som før: Alle familier får besøk hjemme av en av 3 psykologer (Marianne Straume, Elin Hordvik eller Christine Lien) som underviser familien og nettverket om hvordan det er å leve i en familie med kreft med et spesielt fokus på barnas behov - og hvorfor nettverksstøtte er så viktig.
Deretter diskuterers det hva den aktuelle familien trenger av hjelp og støtte i hverdagen og hvordan en sammen kan hjelpe og støtte barna i en vanskelig periode.

Prosjektet trenger enda 40 familier der:
- Mor eller far har kreft - uansett diagnose eller stadium
- Har hjemmeboende barn under 18 år. Har familiene barn mellom 8-18 år,
inkluderes ett av disse barna inn i studien og svarer på et spørreskjema tilpasset barn.
- Familier med yngre barn kan også delta, men da blir ikke barnet inkludert i studien.
- For å ikke belaste den syke forelderen for mye, er det den friske forelderen som svarer på spørreskjemaene.
- Foreldre som ikke bor sammen kan også inkluderes.
- Det rekutterer fra hele landet.

Har du spørsmål om prosjektet eller ønsker å delta: Ta kontakt med
Prosjektleder May Aasebø Hauken, tlf 415 49 612 / 55 59 61 80. E-post: .
Stipendiat Mette Senneseth, tlf: 412 08 207 / 55 59 61 80. E-post: .
Du kan også finne mer informasjon på www.krisepsyk.no eller ved å laste ned informasjonsbrojsyren: pdfSosial nettverksstøtte og kreft

 

Tilbake til forrige side
Tilbake til toppen