Hopp til innhold
Skip to Navigation Skip navigation

Vi har hatt besøk av administrerende direktør i Virke, Ivar Horneland Kristensen. Formålet var at Virkes nye direktør skulle bli bedre kjent med Montebellosenteret som nasjonal helseinstitusjon. Han var interessert i å få mer informasjon og kjennskap til både de organisasjonsmessige og de mer helsepolitiske utfordringer vi har. Fra Montebellosenteret deltok Torill Enbsy, senterleder og Bente Edvardsen, fagleder HR, IKT og HMS.

Ivar Horneland Kristensen, adm. dir. i Hovedorganisasjonen Virke sammen med Torill Ensby og Bente Edvardsen, begge fra MontebellosenteretIvar Horneland Kristensen, adm. dir. i Hovedorganisasjonen Virke sammen med Torill Ensby og Bente Edvardsen, begge fra MontebellosenteretIvar Hormeland Kristensen sier følgende etter møte: "Besøket på Montebello-senteret gjorde inntrykk på meg. Det er fantastisk å høre om tryggheten og fellesskapet både kreftpasienter og deres pårørende opplever på Mesnali.

 - Ideell sektor, som Montebello-senteret er en del av, utgjør en viktig del av norsk helse- og omsorgsvesen. Vi er veldig glad for at regjerningen har forpliktet seg så sterkt for videre vekst i ideell sektor, og vi i Virke vil jobbe videre for å styrke konkurransekraften til disse aktørene", sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Hovedorganisasjonen Virke.

Kort om Virke:
Virke er hovedorganisasjonen for handels- og tjenestenæringen. Det er alle som driver med salg og formidling av varer og tjenester. Virke representerer 21 000 medlemsvirksomheter med 225 000 arbeidsplasser innen Kunnskap og teknologi, Ideell og frivillighet, Service og kultur og Handel.

 

Tilbake til forrige side
Tilbake til toppen