Hopp til innhold

helsepersonell slider2021 ny

Skip to Navigation Skip navigation

Montebellosenteret i en særstilling

021_montebello_fra_dammen

Montebellosenteret har en fristilt og landsdekkende funksjon i motsetning til andre rehabiliteringssentre. Disse er knyttet opp til de enkelte helseforetak hvor rehabiliteringsplasser kjøpes og disponeres av foretakene.

For Montebellosenteret gjelder ikke dette. Søknad om plass sendes direkte til senteret. Opphold betales ikke av det enkelte helseforetak, men dekkes direkte gjennom folketrygden § 5-22.

Montebellosenteret med sin landsdekkende funksjon representerer derfor et nyttig og verdifullt tillegg til de etablerte rehabiliteringsplassene. Reiseutgifter og opphold dekkes av HELFO. Kursdeltagerne betaler
kr 153,- pr døgn i egenandel for den som har kreft, og kr 102,- for nær pårørende/nærstående. Barn ingen egenandel.

Familiens utgifter blir de samme enten man bor på Lillehammer eller
i Vadsø.Arbeid og meningsfylt aktivitet

arbeid_og_meningsfylt_aktivitet

Vi kan hjelpe deg videre

Montebellosenteret er nå godt i gang med å videreutvikle kurskonseptet tilpasset arbeid og meningsfylt aktivitet. Det vil bli arrangert flere kurs med dette temaet også i 2011. Mål for kursene er å bidra til å styrke meningsfylt aktivitet, med eller uten yrkesdeltagelse.

Metodene veksler mellom foredrag, øvelser, individuelle samtaler og gruppesamtaler. Bruk av samtaler i grupper skal gi muligheter til å dele tanker og erfaringer knyttet til tema. Fokus i dette kurset er ikke kreft og kreftbehandling, men hvordan komme videre i forhold til arbeid og meningsfylt aktivitet.

Kursinnhold og gjennomføring er i samarbeid med Sævar Berg Gudbergsson som har lang og bred erfaring innen fagfeltet, blant annet som sosionom ved Radiumhospitalet fra 1992, og ved sosialt arbeid med kronisk syke og funksjonshemmede i Norge og Island fra 1982.

Dersom du er interessert i plass på kurset, eller har spørsmål om dette, kontakt oss gjerne på tlf. 62351100 eller mail.

Last ned Kursinvitasjon

 

Tilbake til toppen