Hopp til innhold

helsepersonell slider2021 ny

Skip to Navigation Skip navigation

Lær å leve med endringer som følge av kreft

plakat Kreft hva n jan mars 2017Kurset «Kreft-hva nå?» arrangeres for ulike kreftdiagnoser. Vi starter det nye året med kurs for de som har eller har hatt: BRYSTKREFT / MYELOMATOSE OG LEUKEMIER / LYMFOMER / PROSTATAKREFT / GYNEKOLOGISK KREFT / MAGE / TARM KREFT og ALLE KREFTTYPER.

Oppmerksomheten rettes mot hverdagens utfordringer etter kreftbehandling. Kursene er grunnleggende. Her treffer du andre med samme diagnose, som er i tilnærmet samme situasjon som deg selv. Fokus i kurset rettes mot dine ressurser og bevisstgjøring av dine mestringsverktøy. 

Pårørende
På dette kurset får pårørende mulighet til å dele erfaringer med andre pårørende, i egne grupper. Det å få økt kunnskap om kreft og kunne snakke med andre som har eller har hatt kreft i familien, kan bidra til bedre mestring av egen situasjon og en bedre forståelse for hverandre. 


For mer informasjon om Kreft - hva nå? kurs, kursdato og hvordan søke, klikk her 

En del av hverandres liv

parkurs del av hverandres livLever du i et parforhold, påvirker sykdommen også din partner. Evnen til å takle sykdom og motgang blir lettere når dere på en god måte kan være sammen om det som skjer. Livskvaliteten er ofte bedre når parforholdet fungerer bra. Kurset «En del av hverandres liv» er for samlivspar som ønsker å lære mer om hvordan de skal leve videre med endringer som følge av kreft. Kurset har fokus på kommunikasjon og refleksjon. 
Kurset arrangeres 27. jan - 3. febr 2017 - klikk her for mer informasjon.

Påmelding nyhetsbrev

Har du vært på kurs ved Montebellosenteret før, og ønsker å bli informert om kurs i trinn 2 og 3, kan du nå melde deg på vårt nyhetsbrev. Klikk her for å fylle ut din e-post adresse.

«Kreft-hva nå?» - grunnleggende kurs ved Montebello

Kurset «Kreft-hva nå?» arrangeres for ulike kreftdiagnoser. Oppmerksomheten rettes mot hverdagens utfordringer etter kreftbehandling. Kursene er grunnleggende og for å få størst mulig likhet blant kursdeltakerne er kursene delt inn etter diagnose. På kurset treffer man andre som er i tilnærmet lik situasjon som seg selv. I sommer/høst arrangeres kurset for de som har eller har hatt:

GYNEKOLOGISK KREFT: 12. - 19. august
HJERNESVULST: 19. - 26. august
BRYSTKREFT: 9. - 16. september
MYELOMATOSE OG LEUKEMIER: 14. - 21. oktober
LYMFOMER: 14. - 21. oktober

Kursene er også tilrettelagt for pårørende / nærstående. Også pårørende har behov for kunnskap, snakke med andre pårørende om den situasjon de står i og bearbeide egne følelser og tanker. 
For mer info om kursene og hvordan man søker, klikk på det spesifikke kurset eller send epost til eller ring tlf 62 35 11 00.

Problemer med henvendelser om kurs pr mail via hjemmesiden

Viktig informasjon til alle som har benyttet seg av "kontaktinformasjonsskjema" om kurs på våre nettsider i siste periode. Vi har oppdaget at denne løsningen ikke fungerer som den skal. Dette har pågått en stund uten at vi har vært klar over det. Hvis du har sendt en henvendelse, og fortsatt venter på svar, ønsker vi at du tar kontakt med oss igjen på tlf 62 35 11 00 eller sendt epost til . Vi beklager denne situasjonen.
Kontaktinformasjonsskjema fungerer nå igjen som den skal.

Vi søker kokkelærling

annonse lrlingkokk 2016Montebellosenteret er et godkjent lærebedrift og vi søker etter en kokkelærling innen hotell og restaurant. 

Montebellosenterets kjøkken baserer seg på de norske kostrådene og har fokus på sunn og hjemmelaget mat. Kvalitet står sentralt i alle ledd - fra planlegging, internkontroll og ernæringsfokus til servering og presentasjon.

Vi har samarbeid med Lærlingkompaniet Innlandet, som ta på seg det kontraktmessige, og sørge for å lage og gjennomføre praktiske og teoretiske kurs. De fører lærlingen fram til den praktiske fagprøven.

Lærlingplassen kan gjelde 1. august 2016. Mer informasjon finner du her

Prosjekt «Hageassistent for en uke»

hageassistent aktivitetVi har utviklet et ekstraordinært tilbud for tidligere kursdeltakere, ved å bistå vår gartner gjennom en uke med ulike oppgaver i hagen. Mange av våre kursdeltakere har vist stor interesse for hagen vår og for 2016 er det planlagt tre prosjektuker for maksimalt tre deltakere pr uke. En prosjektuke går over 4 dager hvor det er ca. fire timers tilrettelagt aktivitet pr dag i hageanlegget. Tilbudet kan også legges til rette som et arbeidsrettet tiltak i samarbeid med ditt NAV kontor om dette skulle være aktuelt. For mer informasjon og hvordan søke, laster du ned en pdf her:
pdfInformasjonsflyer om prosjektet «Hageassistent for en uke»

Endringer i kursplan 2016

Budsjettrammene for Montebellosenteret ligger langt under kapasiteten ved senteret. Dette innebærer dessverre at vi også i år må redusere planlagt drift. Alle søknadene til de 3 kursene som vi har valgt å ta ut, har vi flyttet:  

Kurs som går ut:

Søknader flyttes til:

Kurs 30a-16 Brystkreft

Flyttes til kurs 36-16

Dato: 09.09.16 – 16. 09.16

Kurs 30b-16 Gynekologisk kreft

flyttes til kurs 32c-16

Dato: 12.08.16 – 19.08.16

Kurs 32a-16 Alle krefttyper

Flyttes til kurs 44b-16

Dato: 04.11.16 – 11.11.16

Et temakurs om å rydde plass til livet

hjerte sandNår det er viktig for deg å møte andre pasienter med uhelbredelig kreftsykdom og deres pårørende, kan kurset ”Når tidsperspektiv er kort - å rydde plass til livet” være interessant for deg. Fokuset i kurset er knyttet til de utfordringer en har ved å leve med en kreftdiagnose, som er uforutsigbar i forhold til tidsperspektiv. Det handler om å våge å vandre i vårt indre landskap, og snakke sammen med likesinnede om det å leve med en kreftsykdom.

Ta gjerne kontakt for mer info, ring 62 35 11 00 eller sendt e-post til . Kurset arrangeres 23. - 30. september. Klikk her for mer info om kurset.

Endring egenandel

Egenandelsatsene ble økt 1.4.2016 og gjelder fra og med kurs 18a/b som starter 6.5.2016.
De nye satsene er: egenandel på 164,- pr. døgn for pasienten og 110,- pr. døgn for pårørende/nærstående. Barn under 15 år ingen egenandel.

  

Tilbake til toppen