Hopp til innhold

helsepersonell slider

Skip to Navigation Skip navigation

hjerte sandNår det er viktig for deg å møte andre pasienter med uhelbredelig kreftsykdom og deres pårørende, kan kurset ”Når tidsperspektiv er kort” være interessant for deg.På dette kurset kan du sette ord på sorger over at fremtiden blir annerledes enn du skulle ha ønsket. Tidligere kursdeltakerne ga uttrykk for at de dro hjem med mindre engstelse, større trygghet og større håp, enn de hadde når de kom. 
Forventninger de hadde om temaer var å dele erfaringer, mestring av stress, avkobling, livslyst og få mer kunnskap.
Les her mer om kurs 18a: 1. - 8. mai  Når tidsperspektivet er kort

minnene-ser-deg 2015I samarbeid med Nansenskolen arrangerer vi et nytt kurs «Minnene ser deg», et skrivekurs som passer for deg som vil tenke gjennom og reflektere over ting du har opplevd og skrive det ned. Det blir tid både til egen skriving, og til veiledning i gruppe eller alene. Det er ingen krav til skriveferdigheter eller til at du har en klar plan for hva du ønsker å skrive om. 

Kurset arrangeres 8. - 15. mai.
Les her mer om dette nye spennende temakurs

 

Mannens Helse des2014 intervju pasient
Mannens helse har intervjuet en kursdeltaker som har vært på "prostatakreft-hva nå?" kurset. Han forteller om sine opplevelser av kurset.

pdfIntervju kursdeltaker i Mannens helse, bilag til Dagbladet

pdfHele bilag Mannens helse

Trinn1 2015Kurset "Kreft - hva nå?" arrangeres 13. - 20 februar for de som har eller har hatt lymfomer, myelomatose eller leukemi. Kurset er også tilrettelagt for pårørende / nærstående.

Oppmerksomheten i kurset rettes mot hverdagens utfordringer etter kreftbehandling. Hovedmålsetting er "lær å leve med endringer som følge av kreft". 

Her kan du lese mer om kursets innhold:
Kurs 7a: Myelomatose og leukemi
Kurs 7b: Lymfomer

parkurs 2015

Fokus i dette kurset er hvordan parforholdet og familien skal leve videre med endringer som følge av kreft. Metodene vil veksle mellom foredrag, samtaler parvis, og tid til refleksjon og ettertanke. Bruk av samtaler i grupper vil gi muligheter til å dele tanker og erfaringer knyttet til temaene.

Har du tenkt over at det er en stor fordel å ha det bra hjemme når sykdom rammer? Målet med dette kurset er å bidra til at deltakerne tilegner seg økt innsikt og forståelse for hverandres situasjon. Kurset arrangeres 6. - 13 febr. Les mer om kurset her.

Plakat ny oktober 2014

Viktig nyhet fra forskningsprosjektet "Sosial nettverksstøtte og kreft", av Senter for Krisepsykologi Bergen. Prosjektet har nå fått lov til å gi ALLE FAMILIER som blir inkludert tilbud om undervisningsopplegget til familien og de støttepersonene de selv velger ut. Hensikten er å øke nettverksstøtten til familien og bedre barnas livskvalitet og psykiske helse.

Montebellosenteret opplever større søknadsmengde enn noensinne. Likevel har det ikke lykkes oss å få en økning i årets rammebevilgning. Den statlige rammebevilgningen er på 14000 kurdøgn for 2014. Økt søknadsmengden har resultert i at vi har tilbudt flere søkere kursplass gjennom året.  Dette innebærer at vi må avslutte kursdriften vår allerede 5. desember i år og at vi er nødt til å avlyse kurset  Førjulsdager.

Vi beklager dette på det sterkeste!  Montebellosenteret vil arbeide aktivt mot 2015 i håp om at vi vil lykkes å få en større rammebevilgning for å ta i bruk mer av den ledige kapasitet ved senteret til beste for kreftpasienter og deres pårørende.

Vebjorn SandDette blir en unik mulighet til å oppleve en uke med pur skaperglede sammen med Vebjørn Sand!

Vebjørn kommer til Montebello på kurset Skaperglede, som arrangeres av eimund Sand og Øivind Sand. Dette blir en lekende og humørfylt uke under fantasiens ledestjerne.

kurs selvbilde kropp seksualitet på Montebellosenteret, MesnaliKreftsykdommen påvirker livet på mange ulike måter. Under og etter kreftbehandling kan kreftrammede møte utfordringer i seksualfunksjoner, selvbildet og forhold til egen kropp. Dette ble tydelig framstilt på et innslag NRK Østnytt hadde i februar i år.
Innslaget kan du se her.

Vi arranger et eget temakurs «Selvbilde, kropp og seksualitet» i samarbeid med Randi Gjessing og Tore Borg, kreftsykepleiere og spesialister i sexologisk rådgiving. 

skaper julMot slutten av året arrangerer Montebellosenteret 2 kurs som er litt annerledes enn de fleste andre kurs på senteret. Kursene "Skaperglede" og "Førjulsdager" er kurs hvor kreftdiagnose ikke er i fokus og hvor heller ikke foredragene handler om kreft og kreftbehandling. Målet for disse kursene er først og fremst å samle krefter og få ny energi.

Tilbake til toppen