Hopp til innhold
familiekurs slider
Skip to Navigation Skip navigation

Kursene er for barnefamilier med barn i alder 0-18 år. Familien bør ha minst ett barn i skolealder. Barnas behov er hovedfokus i familiekursene: Mestring og tilpasning til livet med kreft i familien, og støtte fra andre barn og unge i samme situasjon. Målsettingen er å hjelpe familien å tilpasse seg situasjonen de er i, fremme forståelse for hverandre og styrke mestring og samspill.  

Oppholdet er strukturert slik at barna møter hverandre i en veksling mellom lek og alvor. I alderstilpassede samtalegrupper, lede av psykolog, hjelpes barna til å dele med vherandre hvordan de har det, hva som er vanskelig og hva de kan gjøre for å få det bedre.

Kurset er tilrettelagt med en veksling mellom faglig program, aktivitet og fritid. Barna deltar i aktiviteter sammen med miljøarbeidere når foreldrene er på foredrag eller i gruppesamtaler.

Kursene arrangeres i samarbeid med Klinikk for Krisepsykologi i Bergen ved klinisk psykolog Marianne Straume.

Mer om målgruppe til familiekursene:

Alle familiekurs har barn som pårørende som hovedtema og hele familien som målgruppe. Familiens hverdag skal være preget av kreftbehandling, langvarig forløp og en usikker fremtid. Dette kan være familier som er i en behandlingssituasjon, eller som nettopp er ferdig med behandling, hvor det har vært vanskelig for barna, og hvor fremtidsperspektivet er preget av stor usikkerhet. Det kan og være familier med en vedvarende kreftsykdom, tilbakefall og/eller dårlig prognose. Et av kursene retter seg mot familier hvor den som har vært syk er død. Kurs for kreftsyke barn retter seg spesielt mot søsken og deres situasjon som pårørende.

Når en kreftbehandling har kort forløp og en god prognose, er utfordringene for de unge svært ulik dem som kan leve med endret hverdag og frykt gjennom mange år. Der den kreftsyke er ferdig med behandlingen og barnas hverdag er tilbake til ”normalen” uten særlige symptomer på problemer, er det lite hensiktsmessig at barna settes tilbake til situasjonen igjen ved å delta på familiekurs.

Familier med barn som har startet på skolen er prioritert fordi samtalegruppene for barna er tilrettelagt fra skolealder. De som skal starte på skolen gis om mulig et tilpasset samtaletilbud i mindre gruppe. Yngre barn har ofte ikke den modenhet og utholdenhet som kreves for å ha nytte av kortvarige, intensive mestringsgrupper. Samtalegruppene stiller krav til å lytte til andre, vente på tur og holde fokus på ett tema av gangen.

 Møt Simen og Kjetil fra familiekurs- radiointervju 

Møt Trine på familiekurs mars 2011- radiointervju 

 Se våre familiekurs

Tilbake til forrige side
Tilbake til toppen