Hopp til innhold

prrende slider 2021

Skip to Navigation Skip navigation

Pårørende har også behov for kursopphold


Livet har blitt snudd opp ned for både den som har fått en kreftdiagnose og nære pårørende. Pårørende kan ha behov for veiledning og støtte til å håndtere den belastningen en kreftsykdom i familien har ført til. Mange opplever endrede roller, en annerledes hverdag, mangelfull informasjon og bekymring for fremtiden.

Alle kurs kan søkes sammen med en nær pårørende. Pårørende deltar i kurs på samme måte som den som har eller har hatt kreft. En nær pårørende kan være din samlivspartner, et familiemedlem, eller en nær venn.

Å gi omsorg og støtte til andre har mange positive sider. Det kan oppleves tilfredsstillende å hjelpe sine nærmeste, og kan gi mestringsfølelse og opplevelse av mening. Det å være pårørende kan imidlertid føre med seg mange utfordringer og dilemmaer. Pårørende kan være utsatt for isolasjon, stress, belastning og egen helsesvikt. Pårørende kan ha forskjellige ønsker og behov for støtte. 
Ref.: Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten IS-2587.

Pårørende eller nærstående som har vært på kurs her, sier at det er viktig å møte likesinnede, dele sin historie med andre som forstår og få økt kunnskap. Å få nye perspektiver, kjenne at en ikke er alene om de utfordringene en står i til daglig, gir ofte god støtte, trygghet og mestring i hverdagen. 

Helfo dekker utgiftene for kreftpasienter og nære pårørende, eller en annen person som står pasienten nær, ved opphold på Montebellosenteret. Dette kan også i enkelte kurs gjelde barn under 18 år. Pårørende som skal delta på kurs kan enten be om permisjon/ferie fra arbeidsgiver, eller evt. sykemelding fra lege med f.eks. diagnose «P25 Livsfaseproblem voksen». 

Kursoversikt finnes her

 

Tilbake til toppen