Hopp til innhold

prrende slider 2021

Skip to Navigation Skip navigation

Hvordan søke?

Finn fram til aktuelt/ønsket kurs i kursplanen og fyll ut alle rubrikker på søknadsskjemaet så nøyaktig som mulig – dette har betydning for inntaksvurderinger til kurset. Du må gjerne kontakte oss om du trenger veiledning, eller er i tvil om hvilke kurs som passer for deg.

Søkeren fyller selv ut et søknadsskema (elektronisk eller papirvariant). Blankett IA05-20.05, (Legeerklæring, garanti og regning for opphold i opptreningsinstitusjon) fylles ut av legen din enten på sykehuset eller hos fastlegen. Dersom du skal ha med pårørende/nærstående er det viktig at legen skriver fyller ut dokumentasjon for pårørende/nærstående som blir med på kurset. Skjemaene finner du under Søknadsskjemaer.

Du kan også ringe oss på telefon 62 35 11 00, eller sende en e-post: , og be om å få tilsendt skjemaer. Vi har ikke anledning til å ta imot påmeldinger via e-post på grunn av personvern.

Skjemaene sendes direkte til Montebellosenteret, senest 5 uker før kursstart for å bli med i hovedinntak.

Bekreftelse av kursplass

Du vil få en bekreftelse på at søknaden er mottatt. Etter søknadsfristens utløp blir alle søknader vurdert av et inntaksteam. Alle som har søkt får skriftlig beskjed, enten med tilbud om plass, ventelisteplass eller vurdering av søknaden til et annet relevant kurs.

Montebellosenteret sender søknaden videre til HELFO. Det er derfor viktig at blanketten for dette (IA05-20.05) er sendt sammen med søknaden.

Folketrygdloven §5-22

Tilbake til toppen