Hopp til innhold

Praktisk info

Skip to Navigation Skip navigation

Søknadsskjema

Vi legger om til nytt digitalt søknadsprogram. Derfor er det ikke mulig å søke digitalt akkurat nå.
Vi regner med at nytt system er klart fra og med tirsdag 28. september. 

pdfSøknadsskjema (papirvariant)

En fullstendig søknad inneholder:
- Søknadsskjema (digitalt eller papirvariant)
- Legeerklæring (fra fastlege eller sykehuslege)* 
- Evt. ledsagerdokument (fra fastlege eller sykehuslege)*
* Ikke mulig å sende elektronisk foreløpig

pdfLegeerklaering, Garanti og Regning
pdfDokumentasjon på opphold for pårørende/nærstående (ledsagerdokument)

Alle de 2 (3) skjemaene sendes direkte til Montebellosenteret. 

OBS: Til familiekurset "Mor eller far død av kreft" har vi eget søknadskjema hvor den etterlatte er søkeren.
Legeerklæring må påføres navn og fødselnr (11 siffer) på den avdøde. 

 De obligatoriske sjemaene som MÅ fylles ut av fastlege eller sykehuslege er det samme for alle kurs. 

Tilbake til toppen