Hopp til innhold

Praktisk info

Skip to Navigation Skip navigation

Obligatorisk skjema som MÅ fylles ut av søker:

pdfSøknadsskjema om opphold ved Montebellosenteret

Søkeren selv fyller ut søknadsskjema "Opphold ved Montebellosenteret". Vær OBS på at skjemaet gjerne kan fylles ut på datamaskin, men må skrives ut fordi søkeren må underskrive søknaden.

Dette søknadsskjema kan også sendes elektronisk med BankID. (obs søknaden blir registrert på den som logger seg inn) 

Før du skal logge deg inn, anbefales det å ha følgende tilgjengelig:
- BankID
- Fødselsnummer (11 siffer) på pasient og pårørende (når den skal være med på opphold). 
- Navn, adresse og tlfnr til din fastlege

Klikk her for å sende elektronisk

Har du ikke BankID, må du fylle ut papirversjon av søknadsskjema (se link til PDF øverst på siden). Fyller du ut skjema på vegne av noen andre, må du også bruke papirversjonen. 

I tillegg MÅ disse obligatoriske skjemaene fylles ut av fastlege eller sykehuslege:
(Ikke mulig å sende elektronisk foreløpig)

pdfLegeerklaering, Garanti og Regning
pdfDokumentasjon på opphold for pårørende/nærstående (ledsagerdokument)

Alle de 2 (3) skjemaene sendes direkte til Montebellosenteret

 OBS: Til familiekurset "foreldre død" har vi egne søknadskjema som MÅ fylles ut av søker:

 De obligatoriske sjemaene som MÅ fylles ut av fastlege eller sykehuslege er det samme for alle kurs. 

Tilbake til toppen