Hopp til innhold

Praktisk info

Skip to Navigation Skip navigation

Søknadsskjema

Hvilke skjema skal du fylle ut og sende til Montebellosenteret?

En fullstendig søknad inneholder:
1. Digitalt søknadsskjema
2. Legeerklæring (fra fastlege eller sykehuslege)* 
3. Evt. ledsagerdokument (fra fastlege eller sykehuslege)*
* Ikke mulig å sende elektronisk foreløpig

1. Digitalt søknadsskjema

 Her er det viktig du velger riktig søknadsskjema ang. kurset du søker til:


 Søknadsskjema til:
 - Trinn 1 «Kreft-hva nå?»
 - Temakurs trinn 2 og 3


 Søknadsskjema til: 
 - Familiekurs -mor eller far kreftsyk
 - Familiekurs -barn med kreftsykdom
 - Påskedager på Montebebellosenteret


 Søknadsskjema til
 - Familiekurs - mor eller far død av kreft

 

2. Legeerklæring

Legeerklæring skal fylles ut av fastlege eller sykehuslege, og sendes i posten til Montebellosenteret. 
pdfLegeerklaering, Garanti og Regning

 

3. Ledsagerdokument

Skal du søke sammen med en pårørende, må også dette skjema fylles ut av fastlege eller sykehuslege, og sendes i posten til Montebellosenteret.
pdfDokumentasjon på opphold for pårørende/nærstående (ledsagerdokument)

Inntak til kurs 

Hovedinntak gjøres fem uker før kursstart. Vi trenger komplette søknader til hovedinntak. 

Har du ikke mulighet til å søke digitalt, kan du bruke dette generelle søknadskjema: 
pdfGenerell søknadsskjema - papirvariant

Tilbake til toppen