Borgny Svalastog

f. 1943

Representert med 2 bilder i spisesalen. Kunstneren har fortalt sin personlige bakgrunn/ sin personlige hensikt med disse to monotypiene. Rommet Furu, i korridoren 1. etg er en del av kunstsprosjekt Vekst og modning 

Borgny Svalastog er en allsidig kunstner og vi kjenner hennes religiøse kirketekstiler, bispekåper og monotypier best. Hennes kunst er ofte fylt med religiøse symboler og er nært knyttet til kirkens liturgi. Hun er født og oppvokst i Nesset i Romsdalen, men bor og arbeider på Lillehammer. 

I Montebellos kunstsamling finner vi monotypiene Oransje striper (1991) og Blå tavle (1991). Monotypiene ble laget til hennes første store utstilling i Trondheim Kunstforening (nå Trondheim Kunstmuseum) i 1991. Svalastog ser tilbake på denne utstillingen som sitt gjennombrudd som kunstner. 

I Oransje Striper og Blå tavle fargene sterk oransje og blått hele bildeflaten og fargene får nærmest virke alene. Hun veksler mellom transparent og opak (ugjennomskinnelig) fargebruk, der rispapiret og underlagsfargen enkelte steder får skinne igjennom. Overflaten blir nesten et arkeologisk felt som lokker oss til å spore opp de enkelte fasene i trykkeprosessen, slik Gunnar Danbolt beskriver Svalastogs monotypier i boken «Mellom fylde og tomhet». 

I fargeflatene kan det svakt skimtes regelmessig gjengitt skrifttegn og vakkert mønster. Disse skaper en form for ro og orden i motivet. Tegnene fremstår som uleselige og trer frem som estetiske elementer i bildets øvrige komposisjon. Er det tomme tegn vi ser, eller har tegnene en bestemt mening? 

Motivenes utgangspunkt er religiøse og personlige opplevelser. I følge Svalastog har de til hensikt å fortelle historier og gi energi. De har begge sitt utgangspunkt i Åndens frukter (Gal. 5, 21-22): Godhet, rettferd, sannhet, overbærenhet, vennlighet, trofasthet, tålsomhet, selvbeherskelse, kjærlighet, glede og fred. 

I Oransje Striper formidles glede og kjærlighet. Den oransje fargen uttrykker glede og speiler hen på solgleden. De parallelle gjentagende stripene symboliserer det som varer ved. I følge Svalastog inviteres gledens og kjærlighetens energi inn i rommet monotypien henger. 

Utgangspunktet for Blå tavle er Jesus` fotvasking av disiplene etter den siste nattverden (Joh. 13, 12-17). De transparente fargefeltene gir assosiasjoner til hvor urent vannet ble etter vaskingen av så mange føtter. Etter fotvaskingen sier Jesus: “Forstår dere hva jeg har gjort for dere? Dere kaller meg Mester og Herre, og dere gjør det med rette, for jeg er det. Når jeg som er herren og mesteren, har vasket deres føtter, så må også dere vaske hverandres føtter. Jeg har gitt dere et forbilde. Slik jeg har gjort mot dere, skal også dere gjøre…” 

Blå tavle handler om at du skal være en tjener og om menneskelig samhandling. Budskapet gjøres levende på stedet der bildet er.

Rommet Furu, i korridorens 1. etg, er en del av kunstprosjektet Vekst og Modning fra Borgny Svalastog. Monotypien Vår finnes på Furu, samt dokumentasjon om kunstprosjektet. 

Tekst er utarbeidet av museumspedagog Hilde Fauskerud, Lillehammer kunstmuseum – 2014