En nasjonal helseinstitusjon

Montebellosenteret er en landsdekkende helseinstitusjon for kreft pasienter og pårørende. Senteret er en privat stiftelse, som ikke er underlagt et helseforetak. Vi får driftsmidler fra Helfo i form av døgnramme for pasienter og pårørende.  Montebellosenteret har et kurstilbud for de som lever med en kreftsykdom eller som har blitt «friske», men har bivirkninger og senskader etter kreftbehandling.  

Vi arrangerer livsmestringskurs som varer en uke. Montebellosenteret er opptatt av at kreftsykdom er noe mer enn bare fysiske plager. Det handler om livet videre og hvordan en takler endringer som følge av kreft, på det fysiske, psykiske, sosiale eller eksistensielle plan.  Hovedmålsettingen  i kurset er «Lær å leve med endringer som følge av kreft».  Gjennom kunnskapsformidling, erfaringsutveksling, sosiale og fysiske aktiviteter vil deltakere  få økt innsikt i hvordan de kan mestre sine utfordringer og reflektere over hva som er mest hensiktsmessig for veien videre i sitt liv.  Kurset kan søkes sammen med en nær pårørende, noe vi anbefaler. Pårørende deltar i kurs på samme måte som den som har eller har hatt kreft. En nær pårørende kan være en samlivspartner, et familiemedlem, eller en nær venn.

Et vanlig kursforløp starter med diagnosespesifikk livsmestringskurs «Kreft – hva nå?». Etter deltakelse på et «Kreft – hva nå?» kurs kan det søkes videre til temakurs. Vi har et bredt utvalg av tema. Noen kurs, som bl. annet for pasienter som er i en palliativ fase, og familiekurs, kan søkes direkte. Familiekursene våre har barn som pårørende som hovedtema.  En oversikt over familiekurs finner du her.

  • Fastlege eller sykehuslege må sende oss en legeerklæring . Søkes det om opphold sammen med en pårørende, må legen også dokumentere dette. Legeerklæring/henvisning kan IKKE sendes digitalt men må sendes direkte til Montebellosenteret som brev.
  • Hvis epikrise benyttes som legeerklæring må det fremkomme at det gjelder søknad om kursopphold på Montebellosenteret. Vi foretrekker at vårt legeerklæringsskjema benyttes.
  • Henvisning av pasienter og deres pårørende medfører ingen kostnader for de lokale eller regionale helseforetak. Alle leger kan derfor uten begrensninger henvise pasienter og pårørende direkte til senteret.
  • Pasienten fyller selv ut en digital søknad på vår nettside (i tillegg til legeerklæringen). Inntakene gjøres ca 5 uker før kursene starter, og pasienten får en SMS om de har fått tilbud om plass eller kommet på venteliste.
  • Kursopphold og reise dekkes fra HELFO. Pasient og pårørende betaler en egenandel når de er på kursopphold. HELFO refunderer for billigste reisemåte i etterkant av kurset

I tillegg til hotell- og teknisk drift har Montebellosenteret en helsefaglig stab. Denne er delvis fast ansatt og delvis innleid etter fast avtale. De sistnevnte er gjerne spesialister innenfor sine fagfelt og leies inn til spesielle kurs som trenger spisskompetanse. På fagsiden har senteret et tett samarbeid med Oslo Universitetssykehus Radiumhospitalet.
Senteret har vaktordning med sykepleier på dagtid i ukedager og beredskapsvakt med avtale ved sykehuset i Lillehammer utenom dette.

 

Senteret ligger Mesnali mellom Lillehammer og Sjusjøen, og er omgitt av flott natur. Hovedhuset er en herskapelig bygning fra 1898 som er ombygget, utvidet og modernisert. Bygget inneholder blant annet delikate overnattingsrom, mange ulike arealer, varmtvannsbasseng, eget treningsrom og aktivitetssal. Stor hage med svært gode muligheter for utendørs aktiviteter både sommer og vinter. Se alle fasilitetene her. Stedet har ikke preg av helseinstitusjon, men fremstår som et hotell med svært moderne og flotte fasiliteter.

kursbrosjyre 2024

Bestill vår kursbrosjyre

Du kan bestille en gratis pakke med kursbrosjyrer, ved å fylle ut et bestillingsskjema

Markedsansvarlig Maria holder digitalt foredrag

Foredrag om vårt kurstilbud

Arrangerer du infomøter for kreftrammede og pårørende? Eller har du og dine kollegaer behov for mer informasjon om vårt kurstilbud? Vi holder gjerne foredrag, både til kreftrammede og helsepersonell. Enten kommer vi "live" til dere, eller via Teams. Ta gjerne kontakt for å høre om mulighetene.

Psykolog Janette Røseth holder foredrag om sorg hos barn og unge

Kreftkoordinatortreff

Årets treff er gjennomført 22.-23. mai 2024. Når vi har planlagt nytt treff for 2025 legger vi ut informasjon om dato og tema her.

Ansatte fra ulike avdelinger ønsker velkommen ved inngangsdøra

Ledige stillinger

Ønsker du å bruke din kompetanse til å jobbe for Montebellosenteret?

sykepleier

Hospitering

Vi tilbyr sykepleiere mulighet til å hospitere på diagnosekurs «Kreft – hva nå?». Fyll ut et hospiteringsskjema hvis du ønsker å hospitere hos oss.

En gruppe mennesker på besøk hos Montebello

Besøk

Montebellosenteret tilbyr muligheter for grupper å besøke senteret. For å kunne behandle forespørsel, spør vi deg å fylle ut et skjema

Slik søker du om kursopphold

1. Søk om kursopphold

Finn ønsket kurs og fyll ut digital egensøknad så nøyaktig som mulig. Søknadsfrist er 5 uker før kurset starter. Du får en SMS fra oss når søknaden er mottatt.

2. Kontakt legen din

Fastlege eller sykehuslege fyller ut legeerklæring for deg og dokumenter at pårørende blir med deg på kurset, hvis du søker med pårørende.

Legeerklæringsskjema

3. Bekreftelse av kursplass

Du får en SMS om du har fått plass på kurset eller kommet på venteliste. Tilbudsbrev blir sendt i posten.

Hovedinntak gjøres fem uker før kursstart.