Reise og refusjon

Ankomst med tog eller buss til Lillehammer

Taxi: Ring senest dagen før ankomst til Lillehammer taxisentral tlf. 06565 eller send en mail til  og gi beskjed om hvilket tog eller hvilken buss du kommer med. De ordner samkjøring dersom flere ankommer til samme tid. Be om at regningen deles på alle passasjerer i taxien.
Buss: Rutetider finnes på entur.no Det er 5-10 min å gå (i motbakke) fra bussholdeplassen og opp til senteret. Be bussjåføren om å stoppe på Montebellosenteret.

Ankomst: normalt mellom 16:00 og 18:00. Avreise: normalt ca 11.00.

Med bil sørfra

Fra E6 til Moelv sentrum, følg fylkesvei 216 mot Sjusjøen. Ca 30 km til Mesnali. Montebellosenteret ligger i Mesnali sentrum, på høyre side av veien – rett etter støyskjermen. 

Med bil nordfra

Fra E6 til Lillehammer Sentrum (fylkesvei 213) ved Strandtorget kjøpesenter, sentrum sør. Følg fylkesvei 216 mot Sjusjøen. Ca 15 km til Mesnali. Montebellosenteret ligger i Mesnali sentrum, på høyre side av veien – rett etter støyskjermen. 

Refusjon av reiseutgifter

HELFO har en refusjonsordning som heter «Bidragsreiser» og refunderer for billigste reisemåte i etterkant av kursoppholdet. Informasjon finner du på https://www.helsenorge.no/refusjon-og-stotteordninger/bidragsreiser .

Montebellosenteret sender en bekreftelse til HELFO på at du har gjennomført et kursopphold, senest mandag etter avsluttet kurs. Helfo bruker noen dager på å få registrert oppholdet i sitt system.

Digital søknad: Du vil finne en lenke til digitalt refusjonsskjema på denne siden: https://www.helsenorge.no/refusjon-og-stotteordninger/bidragsreiser . Lenken vil lede deg til et skjema i Altinn. Vi har laget en veiledning til utfylling av det digitale skjemaet.

Papirsøknad: Du kan også sende inn en søknad om refusjon på papir: refusjon av reiseutgifter .

Pasientreiser refunderer IKKE reiseutgifter til Montebellosenteret.

Drosjerekvisisjon ved bidragsreise*

Dersom du av medisinske årsaker ikke kan benytte deg av offentlig transport, kan du få dekket transport med drosje fra dør til dør. Fastlegen din kan fylle ut skjemaet «rekvisisjon for bruk av drosje ved bidragsreiser». Se mer informasjon på  
www.helsenorge.no/refusjon-og-stotteordninger/bidragsreiser.  
Legen må skrive ut to rekvisisjoner til deg: En til Mesnali og en til hjemreise. Du bestiller selv en vanlig drosje, informerer om at du har rekvisisjon og leverer den til sjåføren.  
*NB: Pasientreiser dekker IKKE transport mellom hjemsted og Montebellosenteret.  

El-bil

Mulighet for lading av el-bil i Lillehammer eller på Sjusjøen 

Parkering

Ved ankomst kan man kjøre til inngangsdør med bagasje. Alle skal parkere nede på parkeringsplassen etter innsjekk.

Handicap-parkering

HC-parkering finner du ved inngang 5, på oversiden av senteret, og foran hovedinngangen.  Spør i resepsjonen.

Medisinsk behandling under oppholdet? 

Planlagt behandling skal så langt det er mulig foregå ved «hjemmesykehus». Kun spesielle unntak og akutt-tilfeller kan henvises til Sykehuset Innlandet – Lillehammer. Dersom du må ha medisinsk behandling eller må ta blodprøver under oppholdet så har Montebellosenteret avtale med kreftpoliklinikken ved Sykehuset Innlandet – Lillehammer, som ligger ca. 20 minutter biltur unna. Din lege / hjemmesykehus må i såfall henvise/avtale dette med Sykehuset Innlandet i forkant av oppholdet.

Dersom barn skal ta blodprøver under kursoppholdet må du ha med rekvisisjon for hva som skal tas, samt utstyr til blodprøvetaking, så tar vi prøvene hos oss og sender de ned til sykehuset.  

Transport til og fra medisinsk behandling: 

Det er få bussavganger mellom Mesnali og Lillehammer. Alternativet er som oftest å bruke egen bil eller å bestille drosje. Dersom du trenger drosje til behandlingen må legen din også bestille denne fra Pasientreiser, ellers må du regne med å måtte betale dette selv. Montebellosenteret er ikke et behandlingssted som har mulighet til å bestille pasientreiser.
Tlf. sykehuset: 06200, Tlf. pasientreiser: 05515.