Frans Widerberg

f. 1934

Representert med mange bilder. I spisesalen, i storstua og i grupperom Hegg.

Svevere, hester, ryttere og menneskeskikkelser plassert i et landskap eller i et udefinerbart billedrom, er typiske motivgrupper hos Frans Widerberg. Det kan være mennesker i bevegelse med lysende kropp slik vi finner det i Løpende (1990), et møte mellom mennesker som i Pike/mann/hund (1990) eller ryttere slik vi finner i Hest (1990), Rytter/svever (1990) og Rytter mot rødt og striper (1990). 

Widerberg bruker først og fremst primærfargene gult, blått og rødt. Fargene er rene, skarpe og kraftfulle. For det meste setter han disse opp mot hverandre. Fargene utstråler i seg selv en kraft og energi, og har en viktig betydning i bildene. I tillegg spiller lyset en sentral rolle. Lyset er allestedsværende og kan fungere som et symbol på menneskenes åndelige streben. 

Widerbergs fremstilling av landskap, mennesker og dyr ligner ikke verden slik vi til daglig ser den, men utgir seg heller som en visjon: «Det finnes visjoner på visjoner som ligger der i naturen, ligger og venter på å bli sett…!» (Frans Widerberg i Hans-Jakob Brun, 2001). Derfor er det er noe allmenngyldig, tidløst og eksistensielt over hans motiver. Selv om han kan ta utgangspunkt i den konkret sette virkelighet, som for eksempel landskapet og strandhusene på Nesodden, slik vi ser det i Løpende, er det ikke den erfarte virkeligheten han søker å fremstille. Drømmer, følelser og fornemmelser av noe overjordisk eller kosmisk er viktige stikkord her. 

Svevende hester og mennesker, gir en fornemmelse av løsrivelse. Widerberg fremstiller en personlig forankret myteverden som berører viktige, eksistensielle spørsmål, som livets opprinnelse, mening og slutt. I følge direktør for Lillehammer Kunstmuseum, Svein Olav Hoff, handler Widerbergs arbeider om det søkende enkeltindividet og dets ve og vel. Selv beskriver Widerberg at menneskets søken etter å finne seg selv handler om å løsrive sjelen fra det kroppslige.

Slik søker du om kursopphold

1. Søk om kursopphold

Finn ønsket kurs og fyll ut digital egensøknad så nøyaktig som mulig. Søknadsfrist er 5 uker før kurset starter. Du får en SMS fra oss når søknaden er mottatt.

2. Kontakt legen din

Fastlege eller sykehuslege fyller ut legeerklæring for deg og dokumenter at pårørende blir med deg på kurset, hvis du søker med pårørende.

Legeerklæringsskjema

3. Bekreftelse av kursplass

Du får en SMS om du har fått plass på kurset eller kommet på venteliste. Tilbudsbrev blir sendt i posten.

Hovedinntak gjøres fem uker før kursstart.

Dobbeltrom til kursdeltakere med god lenestol og varme farger.

Fasiliteter

Vi ønsker at alle våre kursdeltakere skal trives godt under oppholdet og føle seg hjemme. Vi tilbyr et moderne senter med delikate overnattingsrom og flotte fellesarealer både ute og inne.

Montebellosenterets basseng som er organisk formet med mosaikfliser

Fritidstilbud

Et opphold gir gode muligheter for fritid. Du kan benytte deg av husets fasiliteter, delta på kursets kveldsprogram, eller utforske området på egenhånd. Et mangfold av muligheter.

oversikt av hele fasade til huset i vinterprakt

Uteområde og nærmiljø

På den store eiendommen har vi bl. annet en frodig hage, turstier, båtbrygge og lavvo. Det er kort vei til fjellet Sjusjøen, og den koselige byen Lillehammer.