Henry Johan Henriksen

1936 – 2017

Representert med 3 bilder i hallen til Auditoriet

REFLEKSJONER OVER MALERIER AV HENRY J. HENRIKSEN ved Ellen Ruud 

Hva er budskapet i Henry Johan Henriksens bilder? Han er sterkt opptatt av ulike livstemaer, de eksistensielle spørsmålene i livet.

Henry Johan Henriksens lerret fylles med farger, mørke farger som blå-sort, dyp rødt og blått settes opp mot hverandre,- det er mørkt, men det er ikke dødt. Hans strøk er som små hugg i flaten, og disse huggene skaper liv og bevegelse. De gjør at hver farge får luft og dybde. Hans bilder har en fortettet kraft, – i sterke farger og et ekspressivt formspråk bygger han opp sin verden. Henry Johan Henriksen vil formidle et nært forhold til mennesker og natur, og at vi alle er vandrere på livsveien. Slik sett gjenspeiler hans bilder også noe av filosofien til MBS, hvor møter mellom mennesker, natur og kunst er sentralt.

Dette er sentralt i bildene:
Møtet
I løpet av livet møter vi mange mennesker. Men vi har kanskje opplevd alle noen spesielle «møter» som gjør noe med oss. Man blir på et vis beveget eller berørt i forhold til «noe». Disse møtene kan også oppstå i forhold til et tre, som den kjente maleren Cezanne opplevde. Skogen består av mange trær, men han så et helt spesielt tre som gjorde noe med han og som fikk sitt uttrykk på lerretet. Kunstneren HJH er også opptatt av dette «møtet», deriblant det sakrale møtet med Det Høyere, Det Guddommelige.

Det Medmenneskelige og Mellommenneskelige
Dette er sentralt i bildene for HJH. Vi ser han er opptatt av relasjoner, mennesker som gir og formidler av seg selv i møtet. Relasjoner i møte med naturen er også grunnleggende i kunsten hans.

Mot. Motet til å skape.
Dette kan handle om å ta utfordringer, stå på en scene, livets scene, stå fram som det mennesket en er. Oppfylle sin plass på jorden.

Musikken i bildene.
Det har vært sterkt de siste årene, men det har vært der tidligere også. Fargekomposisjonene er som musikk og inspirert av musikk. Han er en kolorist, og kaller seg selv for det, ofte med dristige uttrykk. Hans bilder er ofte malt i store formater, store penselstrøk med kraftige og klare farger.