Ole Kristian Reinsbu

f. 1946

Representert med bilde i spisesalen

I Ole Kristian Reinsbus maleri Uten tittel (1991), skildres et øde landskap med et lite hus og en rytter til hest i blålilla farger. Det ser ut som han har trykket malingen på lerretet, nærmest pointillistisk. Ulikt pointillismen, som benyttet seg av små distinkte «dotter» av rene farger, er fargene her mer blandet sammen og glir over i hverandre. Malingen er tykk, noe som gir billedflaten tekstur og fylde. 

Rytteren sitter stivt på i sadelen, svakt bakoverlent fordi hesten synes å skulle til å steile. I det lille huset i mellomgrunnen er lyset i det ene vinduet, den eneste indikasjonen på at noen bor i huset. Lyset kaster et svakt skinn på bakken utenfor. Det går ingen vei frem til huset, som det ville gjort i et bolighus, og ingenting annet forteller hva slags hus dette er. Den høye horisonten er med på å forsterke det tomme landskapets øde karakter. 

Plasseringen av hest med rytter og hus i forhold til hverandre, gir bildets komposisjon likevekt og ro. Reinsbu benytter seg ikke av konturlinjer, men lar elementene i bildet glir inn i hverandre på en slik måte at de oppfattes som en vesentlig del av bildets helhet.

Reinsbu kan ta utgangspunkt i den sette naturen, og spesielt i landskapet rundt Lillehammer, men han kan ikke betraktes som en ren naturalist. De naturalistiske malerne på slutten av 1800-tallet vektla den umiddelbare opplevelsen av naturen. I motsetning til dem bearbeider han det observerte landskapet og gjør det til sitt eget. Detaljene er uvesentlige. 

Maleriet i Montebellos eie er stemningsfullt og nesten drømmeaktig, og fjerner seg dermed enda mer fra naturalismen og den observerte virkeligheten. Hest med rytter er svakt opplyst. Hvor lyset kommer fra vites ikke, men kanskje er det månen som kaster lys på dem? Lyset kan også minne om noe overjordisk slik renessansemalerne brukte lyset som en indikasjon på noe guddommelig. Rytteren kan minne om Frans Widerbergs (f. 1934) ryttere i ulike varianter som fremstår som en visjon. Er det muligens en visjon av en rytter til hest vi her observerer? 

Tekst er utarbeidet av museumspedagog Hilde Fauskerud, Lillehammer kunstmuseum – 2014