Reidun Tordhol

f. 1931, Østre Gausdal

Representert med 4 små akvareller i galleriet, 2. etg. blomsteravdeling

Stilleben, landskap og portrett er tre motivgrupper som går igjen hos Reidun Tordhol. Gjennom hele sin lange kunstneriske karriere har hun fremstilt landskaper enten i olje på lerret eller akvarell. 

Fire landskapsakvareller uten tittel er i Montebellosenterets eie.
Med sarte brede penselstrøk skildres landskapet under skiftende lysforhold, stadig foranderlige skyformasjoner og fargespill. Selv om landskapene kan fremstå som abstrakte kan vi som betraktere på en nærmest meditativ måte, speide innover mot horisonten i et stille landskap. Alle akvarellene gjengir kveldsstemninger, der dagslyset er i ferd med å svinne hen. Skumringen visker ut de stedsspesifikke detaljene og understreker landskapets tidløse preg. Dette er et typisk trekk i flere av Tordhols landskapsgjengivelser.

Tordhol er her sparsommelig med koloritten, hun benytter seg av et meget begrenset antall farger. I et av disse fremstiller hun landskap og skyformasjoner med ulike valører av kun én farge. Hun lar fargene flyte sammen både kontrollert og ukontrollert på papiret, noe som gjør landskapet disig og nærmest romantisk. 

På 1990-tallet begynte Tordhol å male med en tyngre koloritt og fargene ble mer mettet enn tidligere, noe de nevnte landskapsakvarellene er et godt eksempel på. 

Hun arbeider gjerne i serier fordi det gir mulighet til å få frem himmelen og naturens foranderlighet gjennom årstidenes og døgnets skiftninger. Dette kan minne om de franske impresjonistenes forsøk på å gjenskape det flyktige ved naturen, men Tordhols siktemål er et annet. Hun er opptatt av det stabile som kommer til syne i naturens skiftninger.

Som den franske postimpresjonisten Cézanne maler hun samme motiv om og om igjen i ulike farger, valører og synsvinkler. 

Reidun Tordhols landskapsgjengivelser preges av stillhet, harmoni, ro, ensomhet og lengsel. I så måte ligner naturfremstillingen det nyromantiske, stemningsladede landskapet slik det fremstod på slutten av 1800-tallet. I Norge søkte kunstnere som bl.a. Eilif Peterssen, Christian Skredsvig, Harriet Backer og Kitty Kielland å gjengi naturen med en poetisk innlevelse – den samme poetiske innlevelse som vi finner hos Tordhol.  

Kulturredaktør i Vårt Land, Olav Egil Aune, beskriver Tordhols akvareller som følger: «Som akvarellkunstner er Reidun Tordhol velsignet med en indre fasthet, som gjør de «vakre» bildene troverdige. Hvert bilde har sin egen ryggrad. Ingenting er påtrengende, ingenting er presset…».