Hopp til innhold

forskning slider

Skip to Navigation Skip navigation

Kostnader

Opphold dekkes, og reiseutgifter refunderes etter gjeldene regler fra HELFO i den enkeltes helseregion.
Egenandel på en-ukes kurs: kr. 1232,- for pasienten og kr. 826,- for pårørende/nærstående.
Egenandel på to-ukers uks: kr. 2464,- for pasienten og kr. 1652,- for pårørende/nærstående. 
Egenandel betales i sin helhet og kan ikke refunderes ved avbrudd opphold. 

På familiekursene hvor mor eller far er syk er det ingen egenandel for barna under 15 år.

På kurs for kreftsyke barn er det ingen egenandeler for barn under 15 år.

Reiseutgifter dekkes etter gjeldende regler fra HELFO.

HELFO kan om nødvendig dekke syketransport. Dette må forhåndsgodkjennes av lege. Du må ha to rekvisisjoner, én for turen til Montebellosenteret  og én for returen. Taxi bestilles lokalt, – hjemme for turen til Mesnali mens hjemreisen/returen skal bestilles fra MBS.

Det er mulig å søke kommunale støtteordninger om bidrag for de som har en vanskelig økonomi. Mer informasjon om dette kan du få ved henvendelse til sosionomene ved sykehusene eller til din hjemstedskommune.

Økonomisk støtte gjennom Kreftforeningen

Kreftforeningen gir økonomisk støtte til kreftpasienter og pårørende som har økonomiske vanskeligheter på grunn av sykdom og behandling. Søknader behandles månedlig. Økonomisk støtte er behovsprøvd og gis som engangsstønad fra 3 000 til 20 000 kr. avhengig av husstandens størrelse og økonomiske situasjon. Økonomisk støtte kan gis for å lette den økonomiske situasjonen, som hjelp i en overgangssituasjon med økte utgifter eller inntektstap, til å dekke utgifter som ikke dekkes av det offentlige, eller til rehabilitering og velferdstiltak.

Søknadsportal på internett finnes her. Kreftforeningen oppfordrer til å søke elektronisk. For dem som ikke har tilgang til internett, sendes søknadskjema per post. Spørsmål om økonomisk støtte kan rettes til Kreftforeningen på
tlf 21 49 49 21, eller ved å sende e-post til rettigheter@ kreftforeningen.no

Tilbake til toppen