Om Montebellosenteret

Montebellosenteret ligger i Ringsaker kommune, Innlandet fylke, er opprettet av Staten ved Sosialdepartementet og Det Norske Radiumhospital i 1990, og er organisert som en privat stiftelse. Montebellosenteret (MBS) er en nasjonal helseinstitusjon for kreftpasienter og deres pårørende. Formålet er å gi hjelp til livsmestring gjennom målrettede kurs. Kursdeltakere skal tilegne seg økt innsikt om endringer som følge av kreft, og gjennom dette lære å mestre hverdagen på en bedre måte. Virksomheter bygger på at kreftsykdom er mer enn fysisk lidelse, det handler om livet videre.  

MBS skal i tillegg til målrettede kurs for kreftpasienter og deres pårørende, også nyttes til kurs for helsepersonell som arbeider med kreftrammede familier og med kreftforskning. I samarbeid med Radiumhospitalet og andre relevante fagmiljøer skal senteret være et kompetansesenter i arbeidet med langtidsbivirkninger etter kreft og kreftbehandling.  

Montebellosenteret i vårstemning med tulipaner i hagen ved dammen

Styret for Montebellosenteret

Formann: Idar Magne Holme
Nestleder: Kjell Myhren
Medlem: Anine Kjerulf
Medlem: Eva Håheim Pedersen
Representant for de ansatte: Silje Højlund

Ledelse 

Daglig leder: Jan Vincents Johannessen 
Senterleder: Per Bleikelia

Faglig forankring 

MBS har siden åpningen i 1990 hatt en faglig forankring i Det Norske Radiumhospital. Tidligere direktør ved Radiumhospitalet Jan Vincents Johannessen er daglig leder ved MBS. Samarbeidsavtale med OUS ved Radiumhospitalet omfatter en medisinsk faglig forankring. Avtalen innebærer også at MBS skal gis bistand til forskning, utvikling og metodeutprøving. Samarbeid er etablert med kreftavdelingen ved Sykehuset Innlandet Lillehammer om nødvendig kreftbehandling under kursopphold.  

Montebellosenteret bruker journalsystemet AD CURIS, som er et komplett journalsystem. Her er alle helse og sosialopplysninger samlet i en strukturert journal, som bygger på nasjonale standarder og oppfyller sikkerhet etter offentlige krav. 

Administrativ drift og utvikling 

Montebellosenterets administrasjon og ledelse omfatter Senterleder, samt de administrative stabs- og støttetjenestene. Hver avdeling har sin avdelingsleder, og totalt danner disse 10 personer ledergruppa. Den administrative staben består av yrkesgruppene som Marked og kommunikasjon, Økonomi, HR, Inntak og Seniorådgiver. Senteret har 4 avdelingsledere som har ansvar for hver sin avdeling, herunder kurs, service, kjøkken og teknisk.  

Styringsverktøyene som brukes er HMS-håndbok, Personalhåndbok og et helhetlig kvalitetssikringsverktøy, for at lovverk, retningslinjer, funksjonsbeskrivelser og rutiner skal bidra til å sikre at alle ansatte arbeider mot stiftelsens mål etter godkjente kvalitetsmessig krav og standard. 

Dammen og lysthuset er omgitt av praktfulle høstfarger

Bygningsmasse og eiendom 

Hovedhuset er en herskapelig trebygning fra 1898 som ble restaurert til dagens bruk i 1990-91. Senteret har delikate rom og flotte fellesareal både ute og inne. Senteret har 45 moderne rom med bad og toalett (totalt 80 senger), trivselsanlegg med varmtvannsbasseng, aktivitetsbygg med treningsarealer ute og inne, auditorium med audiovisuelt utstyr, grupperom, fellesrom og ikke minst et sunt og godt kjøkken. 
Den 210 mål store naturtomta strekker seg ned til vannet Sør-Mesna, hvor senteret har egen brygge, badeplass, båthus, robåter og kanoer. Området har også et godt utbygd sti -og løypenett som strekker seg helt opp til Sjusjøen og fjellområdene. Senteret grenser til et nytt og moderne alpinanlegg. 

Dobbeltrom til kursdeltakere med god lenestol og varme farger.

Fasiliteter

Vi ønsker at alle våre kursdeltakere skal trives godt under oppholdet og føle seg hjemme. Vi tilbyr et moderne senter med delikate overnattingsrom og flotte fellesarealer både ute og inne.

Montebellosenterets basseng som er organisk formet med mosaikfliser

Fritidstilbud

Et opphold gir gode muligheter for fritid. Du kan benytte deg av husets fasiliteter, delta på kursets kveldsprogram, eller utforske området på egenhånd. Et mangfold av muligheter.

Husets fasade gjenspeiler i Mysendammen.

Uteområde og nærmiljø

På den store eiendommen har vi bl. annet en frodig hage, turstier, båtbrygge og lavvo. Det er kort vei til fjellet Sjusjøen, og den koselige byen Lillehammer.