Pårørende har også behov for kursopphold

Livet har blitt snudd opp ned for både den som har fått en kreftdiagnose og nære pårørende. Pårørende kan ha behov for veiledning og støtte til å håndtere den belastningen en kreftsykdom i familien har ført til. Mange opplever endrede roller, en annerledes hverdag, mangelfull informasjon og bekymring for fremtiden. 

Liten gruppe kursdeltakere deltar i refleksjonssamtale

Søk sammen med en nær pårørende

Alle kurs kan søkes sammen med en nær pårørende. Pårørende deltar i kurs på samme måte som den som har eller har hatt kreft. En nær pårørende kan være din samlivspartner, et familiemedlem, eller en nær venn.

Pårørende som har vært på kurs her, sier at det er viktig å møte likesinnede, dele erfaringer med andre som forstår og få økt kunnskap. Å kjenne at en ikke er alene om de utfordringene en står i til daglig, gir ofte god støtte, trygghet og mestring i hverdagen.  

Helfo dekker utgiftene for kreftpasienter og nære pårørende ved opphold på Montebellosenteret. Dette kan også i enkelte kurs gjelde barn under 18 år. Pårørende som skal delta på kurs kan enten be om permisjon/ferie fra arbeidsgiver, eller evt. sykemelding fra lege med f.eks. diagnose «P25 Livsfaseproblem voksen».  

“Å gi omsorg og støtte til andre har mange positive sider. Det kan oppleves tilfredsstillende å hjelpe sine nærmeste, og kan gi mestringsfølelse og opplevelse av mening. Det å være pårørende kan imidlertid føre med seg mange utfordringer og dilemmaer. Pårørende kan være utsatt for isolasjon, stress, belastning og egen helsesvikt. Pårørende kan ha forskjellige ønsker og behov for støtte.” 

Ref.: Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten IS-2587. 

Oversikt over alle våre kurs finnes her 

Slik søker du om kursopphold

1. Søk om kursopphold

Finn ønsket kurs og fyll ut digital egensøknad så nøyaktig som mulig. Søknadsfrist er 5 uker før kurset starter. Du får en SMS fra oss når søknaden er mottatt.

2. Kontakt legen din

Fastlege eller sykehuslege fyller ut legeerklæring for deg og dokumenter at pårørende blir med deg på kurset, hvis du søker med pårørende.

Legeerklæringsskjema

3. Bekreftelse av kursplass

Du får en SMS om du har fått plass på kurset eller kommet på venteliste. Tilbudsbrev blir sendt i posten.

Hovedinntak gjøres fem uker før kursstart.

Dobbeltrom til kursdeltakere med god lenestol og varme farger.

Fasiliteter

Vi ønsker at alle våre kursdeltakere skal trives godt under oppholdet og føle seg hjemme. Vi tilbyr et moderne senter med delikate overnattingsrom og flotte fellesarealer både ute og inne.

Montebellosenterets basseng som er organisk formet med mosaikfliser

Fritidstilbud

Et opphold gir gode muligheter for fritid. Du kan benytte deg av husets fasiliteter, delta på kursets kveldsprogram, eller utforske området på egenhånd. Et mangfold av muligheter.

Husets fasade gjenspeiler i Mysendammen.

Uteområde og nærmiljø

På den store eiendommen har vi bl. annet en frodig hage, turstier, båtbrygge og lavvo. Det er kort vei til fjellet Sjusjøen, og den koselige byen Lillehammer.