Samarbeidsrelasjoner

Montebellosenteret styrker sin faglig kompetanse gjennom samarbeidsavtaler og nettverksbygging. Vi har knyttet til oss et nettverk av høyt kvalifiserte fagpersoner med ulik spisskompetanse som bidrar til kursgjennomføring og fagutvikling. 

«Kreft-hva nå?» kursene har avtaler med onkologer fra fagspesifikke områder hvorav de fleste kommer fra OUS. De forskjellige temakursene har faste samarbeidsavtaler med ressurspersoner og komptansemiljøer for å få et kvalitetsmessig godt faglig innhold.

Vi har utviklet et godt samarbeid med flere organisasjoner: 

Nasjonal kompetansesenter for seneffekter etter kreftbehandling

Senteret er tilknyttet OUS Radiumhospitalet. Avtalen omfatter et forskningssamarbeid, og en konkretisering av hvordan samarbeidet skal gjennomføres til beste for begge parter. Montebellosenteret har deltatt i flere forskningsprosjekter 

Kreftforeningen

Montebellosenteret har et samarbeid med kreftforeningen, der vi er i gang med 2 samarbeidsprosjekter for tiden. «Kreftsakens vinterleker», arrangerer vi sammen for andre gang i mars 2023. Samarbeidsprosjektet «Fra etterlatte til etterlevende». I prosjektet skal det lages et digitalisert kurs, med relevant informasjon før og etter dødsfallet til pårørende, til etterlatte og til helsepersonell. For å skaffe oss bred erfaring og kunnskap om hva pårørende har behov for, skal det gjennomføres et kurs på Montebellosenteret, som skal foregå 21/04-28/04. I etterkant av dette skal det lages en digital platform som er gratis og som alle kan gå inn på og skaffe seg mer informasjon. Plattformen kommer til å ligge på Kreftforeningen og Montebellosenterets sine nettsider.

Pasientforeninger

Montebellosenteret har et samarbeid med de ulike pasientforeninger, som omfatter dialog omkring kursutvikling og gjensidig markedsføring. 
To pasientforeninger med medarrangerer til to ulike kurs:  

Ung Kreft bidrar økonomisk og med jevngamle ledsagere på temakurset «Ung Kreft – Sommeraktivitetsuka».

Barnekreftforeningen er en god økonomisk bidragsyter inn i vårt familiekurs – barn med kreftsykdom, slik vi kan ha en barnesykepleier tilstede, mens kurset foregår. Barnekreftforeningen arrangerer også en nettverkssamling for barnekreftsykepleiere hvert år på senteret. 

Høgskolen Innlandet

Vi har inngått avtale med avdeling for Helse og Idrettsfag på Høgskolen Innlandet som praksissted:

– der sykepleiere som tar videreutdanning i kreftsykepleie er hos oss for 1 ukes intensiv praksis

– der studenter som er i sitt 2. år på Bachelorstudie i idrett, er hos oss for 1-2 ukes intensiv praksis

Klinikk for krisepsykologi

Klinisk psykolog Marianne Straume fra Klinikk for Krisepsykologi i Bergen, er en svært viktig faglig ressurs for å kunne gjennomføre familiekursnee med ønsket faglig kvalitet. Vi har bidratt i ulike forskningsprosjekter gjennom årene som en del av vårt samarbeid. 

Miljøarbeidere innehar viktig kompetanse på barn og unge. 

Vi setter stor pris på alle våre samarbeidspartnere, og takker for samarbeidet.

Slik søker du om kursopphold

1. Søk om kursopphold

Finn ønsket kurs og fyll ut digital egensøknad så nøyaktig som mulig. Søknadsfrist er 5 uker før kurset starter. Du får en SMS fra oss når søknaden er mottatt.

2. Kontakt legen din

Fastlege eller sykehuslege fyller ut legeerklæring for deg og dokumenter at pårørende blir med deg på kurset, hvis du søker med pårørende.

Legeerklæringsskjema

3. Bekreftelse av kursplass

Du får en SMS om du har fått plass på kurset eller kommet på venteliste. Tilbudsbrev blir sendt i posten.

Hovedinntak gjøres fem uker før kursstart.

Dobbeltrom til kursdeltakere med god lenestol og varme farger.

Fasiliteter

Vi ønsker at alle våre kursdeltakere skal trives godt under oppholdet og føle seg hjemme. Vi tilbyr et moderne senter med delikate overnattingsrom og flotte fellesarealer både ute og inne.

Montebellosenterets basseng som er organisk formet med mosaikfliser

Fritidstilbud

Et opphold gir gode muligheter for fritid. Du kan benytte deg av husets fasiliteter, delta på kursets kveldsprogram, eller utforske området på egenhånd. Et mangfold av muligheter.

Husets fasade gjenspeiler i Mysendammen.

Uteområde og nærmiljø

På den store eiendommen har vi bl. annet en frodig hage, turstier, båtbrygge og lavvo. Det er kort vei til fjellet Sjusjøen, og den koselige byen Lillehammer.