Hopp til innhold

helsepersonell slider2021 ny

Skip to Navigation Skip navigation

Hospitering diagnosekurs «Kreft-hva nå?»

 
Vi inviterer sykepleiere til å søke om hospitering ved diagnosekursene «Kreft - hva nå?». Du vil få et godt innblikk i disse kursene, bli bedre kjent med Montebellosenteret og få faglig påfyll.

Om kursene «Kreft - hva nå?»
Kursene er grunnleggende og oppmerksomheten rettes mot hverdagens utfordringer etter kreftbehandling. Hovedmålsetting er "lær å leve med endringer som følge av kreft". Kursene er delt inn etter diagnose. Alle kurs arrangeres fra fredag til fredag. Vi tilbyr mulighet til hospitering mandag og tirsdag i kurset.

Program for hospitanter
Mandag:
Ankomst og innsjekk: før kl. 10.30
Legeforedrag: kl. 10.30-13.00
Lunsj med fagstab: kl. 13.00-14.00
Infomøte og omvisning: kl. 14.00-16.00

Tirsdag:
Frokost: kl. 07.30-09.00
Mulighet til å følge dagens program som inneholder ulike tema, for eks.:

  • Kosthold og ernæring v/ernæringsfysiolog
  • Selvbilde, kropp og seksualitet v/sykepleier
  • Lunsj kl. 13.00 - 14.00
  • Å være pårørende v/kreftsykepleier

Pakkepris for hospitering
Overnatting, måltider og deltakelse på programmet: kr. 950,- pr pers.
(Er du langtreisende, har du mulighet til å komme på søndagskveld.)

Vi tar kontakt med deg innen en ukestid etter mottatt skjema. 

Link til hospiteringsskjema:

https://forms.office.com/e/cwfpawe1eS

For helsepersonell

Hva er Montebellosenteret?

Montebellosenteret er enestående i Norge ved at det har rehabilitering av kreftpasienter som eneste fagfelt. Det er en nasjonal helseinstitusjon for de som har kreft, som tidligere har hatt kreft og som sliter med ettervirkninger av sykdom og behandling, samt deres pårørende.

Senteret er en statlig stiftelse, med faglig forankring i norske kreftavdelinger – spesielt Oslo Universitetssykehus Radiumhospitalet. Den bærende idé for Montebellosenteret er at kreftsykdom berører mange sider av livet, ikke minst også de pårørende.

Senteret arrangerer også kurs for personell som arbeider innenfor kreftomsorgen.

Hvor er Montebellosenteret?

Senteret ligger i tettstedet Mesnali mellom Lillehammer og Sjusjøen, og er omgitt av flott natur. Hovedhuset er en herskapelig bygning fra 1898 som er ombygget, utvidet og modernisert. I tillegg har det i senere år kommet nye bygg med varmtvannsbasseng, auditorium, gjesteromsfløy, treningskjøkken og ulike aktivitetsrom. Også utearealene er rustet opp med svært gode muligheter for utendørs aktiviteter både sommer og vinter. Stedet har ikke preg av helseinstitusjon, men fremstår heller som et aktivitetshotell med svært moderne og flotte fasiliteter.

Hva kan Montebellosenteret tilby?

Senteret har vært virksom siden 1990 og betydd mye for mange mennesker med kreft og deres pårørende. Det handler om psykisk og fysisk livskvalitet enten livet blir langt eller kort. Kreft berører ikke bare pasienten selv, men hele det sosiale nettverket. Bedre livskvalitet for kreftpasienter involverer mange mennesker og gir store gevinster både personlig og for samfunnet. Senteret har i mange år gitt et tilbud til pasientens nære pårørende, både voksne og barn.

Moderne kreftbehandling skjer i økende grad ved at pasienter behandles poliklinisk eller som dagpasienter. Familiene til de kreftrammede er derfor i stor grad direkte påvirket av sykdommen og behandlingen samtidig som de er viktige støttespillere for pasientene og helsevesenet gjennom hele behandlingsforløpet.

Kursene er ulike, og tilpasset den enkeltes diagnose og livssituasjon. Oppholdet er vanligvis av 1 ukes varighet og inneholder forskjellige aktiviteter slik som felles undervisning, samtaler, individuell oppfølging, fysisk aktivitet, ernæring /matlaging, likemannsarbeid, sosiale tiltak m.m. Hovedmålsettingen er at kursdeltagerne henter frem nye krefter, tilføres kunnskap og får økt egenomsorg slik at de blir best mulig rustet til livet videre, uansett levetid.

Personell

I tillegg til hotell- og teknisk drift har Montebellosenteret en betydelig helsefaglig fagstab. Denne er delvis fast ansatt og delvis innleid etter fast avtale. De sistnevnte er gjerne spesialister innenfor sine fagfelt og leies inn til spesielle kurs som trenger spisskompetanse. På fagsiden har senteret et særlig tett samarbeid med Oslo Universitetssykehus Radiumhospitalet. Den faste fagstaben omfatter lege, sykepleiere med ulike videreutdanning, idrettspedagoger,  og ernæringsfysiolog. Senteret har vaktordning med sykepleier på dagtid i ukedager og beredskapsvakt med avtale ved sykehuset i Lillehammer utenom dette.

Det er avsatt egne arealer til forskningsaktivitet. Senteret inngår i et forskningsnettverk. Det er publisert flere vitenskapelige artikler med utgangspunkt i senteret.

Henvisning av pasienter

Senteret er det naturlige sted å henvise kreftpasienter for rehabilitering. Det holdes høy faglig standard. Landets fremste eksperter på sine felt er tilknyttet senteret. Pasienter tas imot fra hele landet.

Kursopphold og reise dekkes fra HELFO. Egenandel er kr 1232,- pr  uke for pasient, og kr 826,- pr uke for pårørende. Barn under 15 år ingen egenandel.

Pasient med evt. pårørende må henvises av lege. Henvisning av pasienter og deres pårørende medfører ingen kostnader for de lokale eller regionale helseforetak.

Alle leger kan derfor uten begrensninger henvise pasienter og pårørende direkte til senteret.

Pasienten fyller selv ut en digital egensøknad og legen sendes oss legeerklæring pr post. Søkes det om opphold sammen med en pårørende, må legen også dokumentere dette. 
Skjemaene finner du her

Hospitering / besøk

Montebellosenteret tilbyr muligheter for besøk og hospitering ved senteret. For å kunne behandle forespørsler, trenger vi mer informasjon om blant annet formålet, antall personer, tidsperiode, evt. ønsker om faglig foredrag og bevertning. Vennligst last ned og fyll ut skjemaet nedenfor og sende det til eller pr post til:

Montebellosenteret
Kurstedvegen 5
2610 Mesnali.

pdfSkjema for besøk og hospitering.pdf

Tilbake til toppen