Hopp til innhold

om mbs slider

Skip to Navigation Skip navigation

Montebellosenteret (MBS) i Ringsaker kommune, Hedmark Fylke, er opprettet av Staten ved Sosialdepartementet og Det  Norske Radiumhospital i 1990, og er organisert som en stiftelse. Montebellosenteret (MBS) er en nasjonal kurs og rehabiliteringssenter for kreftpasienter og deres pårørende. Formålet er å gi hjelp til livsmestring for kreftpasienter og deres pårørende. Virksomheter bygger på at kreftsykdom er mer enn fysisk lidelse. MBS skal bidra til at kursdeltakerne henter frem nye krefter og blir best mulig rustet til livet videre. MBS skal i tillegg til målrettede kurs for kreftpasienter og deres pårørende, også nyttes til kurs for personell som arbeider med kreftrammede familier og med kreftforskning. I samarbeid med Radiumhospitalet og andre relevante fagmiljøer skal senteret være et kompetansesenter i arbeidet med langtidsbivirkninger etter kreft og kreftbehandling. 

Styre Montebello

Styret for Montebellosenteret
Formann: Idar Magne Holme
Nestleder: Kjell Myhren
Medlem: Asbjørn Larsen
Medlem: Anine Kjerulf
Medlem: Eva Håheim Pedersen (fraværende ved bildet)
Medlem: Per Bleikelia (i permisjon fra styrevervet, og fraværende ved bildet)
Representant for de ansatte: Eli Edvardsen

  Ledelse

Direktør/daglig leder: Jan Vincents Johannessen
Fungerende senterleder: Per Bleikelia 

Faglig forankring

MBS har siden åpningen i 1990 hatt en faglig forankring i Det Norske Radiumhospital. Tidligere direktør ved Radiumhospitalet Jan Vincents Johannessen er daglig leder ved MBS. Samarbeidsavtale med Radiumhospitalet omfatter en medisinsk faglig forankring ved å sikre MBS legetjeneste fra det onkologiske miljøet ved kreftklinikken. MBS har på sin side lånt kreftklinikken en legehjemmel (overlege, onkolog). Avtalen innebærer og at MBS skal gis bistand til forskning, utvikling og metodeutprøving. Pasienter som befinner seg på MBS har rettigheter etter pasientrettighetsloven, og har krav på tjenester som følger av denne. Samarbeid er etablert med kreftavdelingen ved Sykehuset Innlandet Lillehammer om kreftfaglig behandling under kursopphold. Det opprettes dialog med pasientens behandlingsansvarlig lege, der dette er hensiktsmessig. Journal og bookingsystem er i utvikling for å legge til rette for en forsvarlig praksis, og nødvendig informasjonssikkerhet og informasjonsplikt gjennom Norsk Helsenett.

Administrativ drift og utvikling

MBS har de siste par årene vært i en utvikling for å bygge opp senteret med en ny struktur for ansvar og ledelse. Senteret er nå organisert med et administrativt- og et driftsnivå med senterleder og tre avdelingsledere som senterets ledergruppe. Arbeidet med HMS,  personalhåndbok og et helhetlig kvalitetssikringsverktøy tilpasset institusjonen er prioritert.

Mange av den faste staben på Montebellosenteret

ansatte montebello  Bygningsmasse og eiendom

Hovedhuset er en herskapelig trebygning fra 1898 som ble restaurert til dagens bruk i 1990-91. Etter ombyggingen fremstår senteret mer moderne med delikate rom og flotte fellesareal både ute og inne. Senteret har 44 moderne rom med bad og toalett (totalt 80 senger), trivselsanlegg med varmtvanns-basseng, aktivitetsbygg med treningsarealer ute og inne, auditorium med audiovisuelt utstyr, grupperom, fellesrom og ikke minst et sunt og godt kjøkken.
Den 300 mål store naturtomta strekker seg ned til vannet Sør-Mesna, hvor senteret har egen brygge, badeplass, båthus, robåter, seilbåter og kanoer. Området har også et godt utbygd sti -og løypenett som strekker seg helt opp til Sjusjøen og fjellområdene. Senteret grenser til et nytt og moderne alpinanlegg.

pdfÅrsmelding 2019
pdfÅrsmelding 2018
pdfÅrsmelding 2017
pdfÅrsmelding 2016
pdfÅrsmelding 2015
pdfÅrsmelding 2014

 

Last ned brosjyren om Montebellosenteret her

Tilbake til forrige side
Tilbake til toppen
Arkitektur_ute_vinter.jpg
Basseng_vinter.jpg
Blomsterrom.jpg
Bordtennis_kjeller.jpg
Ernæringsfysilog.jpg
Foredrag_Auditoriet.jpg
Mat.jpg
Tulipaner.jpg
Ute-sommer.jpg
Veksthus.jpg
previous arrow
next arrow